ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail:sekretariat@zsp3.pl
Dzień Patrona Szkoły

W dniu 25.01.2023 r. został zorganizowany uroczysty apel z okazji corocznego Dnia Patrona Szkoły. Młodzież, pod kierownictwem pani Marzeny Majchrzak, pani Renaty Basoń i pani Magdaleny Gaj, zaprezentowała zgromadzonej na sali gimnastycznej młodzieży montaż słowno - muzyczny, który przybliżał sylwetkę, dokonania i podkreślał aktualność myśli Stanisława Staszica. O nie opiera się przede wszystkim wizja naszej szkoły : "Być narodowi użytecznym".
Taki dzień to dla każdego młodego człowieka okazja do refleksji o ciągłej inspiracji, którą można czerpać z dorobku minionych pokoleń.


SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

W dniu 19.01.2023 r. uczniowie klas I Tlg, II Tżbe, II Tml, III Tblh, III Tmż wzięli udział w niezwykłym muzycznym spektaklu pt. "Dziady cz. III" A. Mickiewicza w wykonaniu aktorów Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Reżyser przedstawienia - T. Łomnicki - oraz aktorzy: R. Sadowski, B. Buława, P. Plewa, przenieśli widzów w realia męczeństwa młodzieży polskiej, prześladowanej przez zaborcę.
Uczniowie "Staszica" z dużym zainteresowaniem śledzili doskonałą grę aktorską, wrażenie wywarły na nich również kostiumy oraz prostota zastosowanej dekoracji, która doskonale odzwierciedlała realia epoki. Mistrzowskie i pełne pasji monologi, zwłaszcza "Wielka Improwizacja", współistniały z akcentami muzycznymi, grą światłem i cieniem, co wprowadzało odbiorców w swoisty trans.
Spotkanie to było doskonałą powtórka przed maturą, a hasła "mesjanizm", "symbolizm", "prometeizm" z pewnością pozostaną w pamięci wszystkich widzów na długo.


"Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku poetki, oddając hołd jej artystycznym dokonaniom, ustanawia rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej"

Z okazji 100.rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym. Zainspiruj się wierszami poetki, bo "nic dwa razy się nie zdarza.." Na prace czekamy do 17 marca br. 🙂 Szczegóły znajdziesz w regulaminie konkursu.
"Staszic" na Świątecznym Koncercie Kolend w PCKR

W dniu 17.12.2022 r. w PCKR we Włoszczowie odbył się Świąteczny Koncert Kolend "Na góralską nutkę". Wydarzenie to stało się jednocześnie okazją do wręczenia Nagród Starosty Włoszczowskiego m. in. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury . W kategorii tej uhonorowano Młodzieżą Orkiestrę Dętą, działającej przy DK we Włoszczowie. Jej członkami są uczniowie "Staszica", którzy - jako przedstawiciele - wraz z dyrygentem, panem Michałem Dudkiewiczem, odebrali nagrodę z rąk Starosty. Do MOD należą obecnie: Monika Błeszyńska, Eliza Pawłowska, Huber Wójcik.
Na I piętrze PCKR odbył się kiermasz stroików świątecznych, które przygotowali uczniowie naszej szkoły. Zysk z ich sprzedaży wsparł działające we Włoszczowie Hospicjum.
Na stoisku znalazły się również świąteczne pierniczki, upieczone przez młodzież "Staszica" pod kierownictwem nauczycieli z Katedry Żywienia.


"Świętokrzyskie Murem za Polskim Mundurem"

W sobotę, 17.12.2022 r. odbył się uroczysty finał akcji "Świętokrzyskie Murem za Polskim Mundurem", w którą aktywnie włączyła się i młodzież z naszej szkoły. Uczniowie przygotowali kartki świąteczne, upiekli pierniczki oraz zakupili słodkości, które został przekazane dla żołnierzy 10 ŚBOT na ręce ppłk. Sławomira Machniewicza. Akcja została zainicjowana przez panią Renatę Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego i Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska. Miała ona na celu okazanie wsparcia, wdzięczności i szacunku dla służb mundurowych, które pełnia służbę na wschodniej granicy i świąt Bożego Narodzenia nie spędzą z bliskimi.
Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, która okazała się wrażliwością na drugiego człowieka i okazała szacunek służbom mundurowym. Warto przypomnieć, że w murach "Staszica" kształcą się uczniowie na kierunkach policyjno - prawnych i sportowo - militarnych, co sprawia, że akcja stała się bliska ich sercom. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy, szczególnie Katedrze Żywienia, która nadzorowała wypiek słodkości.
W dniach 07- 09.12.2022r. młodzież naszej szkoły oraz nauczyciele: pan Paweł Bielawski i pan Mariusz Ochenduszka uczestniczyli w zajęciach praktycznych z programu Młodzieżowy Sędzia Sportowy. W kursie w Suchedniowie uczestniczyło 20 uczniów "Staszica", którzy wzięli udział w zajęciach piłki ręcznej (p. Paweł Bielawski) i nożnej (p. Mariusz Ochenduszka). Wszystkich dopuszczono do egzaminu końcowego, a uzyskanie pozytywnych wyników zagwarantowało im uzyskanie legitymacji oraz koszulki Młodzieżowego Sędziego sportowego. W uroczystości wręczenia legitymacji uczestniczył Świętokrzyski Kurator Oświaty, pan Kazimierz Mądzik. Gratulujemy! Życzymy powodzenia w pracy sędziego!


"Staszic" pamięta, czyli uroczystość 38.rocznicy Protestu o Krzyże


„A gdy zobaczę w poniewierce, Jezusa Krzyż i ranę,
która otwiera Jego serce,
w obronie krzyża stanę”

W dniu 11.12.2022 r. odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterską postawę młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie. W grudniu 1984 roku uczniowie obecnego "Staszica" podjęli się bezprecedensowej walki w obronie krzyży zdjętych z sal lekcyjnych, na skutek decyzji władz komunistycznych. Włoszczowa i młodzież naszej szkoły była wierna krzyżowi i dlatego w miejscu tym doszło do tak solidarnego i długotrwałego wystąpienia. Osobowość księży, a szczególnie ks. Marka Łabudy, silne charaktery grupy młodych ludzi najbardziej zaangażowanych w protest, pomoc ze strony wielu mieszkańców Włoszczowy, wsparcie ze strony Kościoła ( biskupów kieleckich, proboszcza parafii – jak i wspólnoty wiernych) – to zapewne najważniejsze okoliczności, które tłumaczą wydarzenia tamtych, grudniowych dni i są widocznym symbolem walki z władzą komunistyczną o zachowanie tożsamości religijnej.
Wielką rolę w umacnianiu duchowym młodzieży spełnił biskup pomocniczy, Mieczysław Jaworski, który starał się codziennie dojeżdżać z Kielc, aby odprawić mszę św. Gdy milicja zatrzymywała jego samochód przed Włoszczową, biskup szedł pieszo. To on zaproponował 16.12.1984 r. strajkującym zakończenie protestu, gdyż odnieśli już moralne zwycięstwo i poprowadził ich do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie odprawił uroczystą mszę świętą. Mieszkańcy Włoszczowy klękali na chodnikach, bardzo wielu dołączało do procesji z krzyżami w rękach. Niektórzy z uczniów, za udział w proteście, zostali relegowani ze szkoły, innych szykanowano i nie dopuszczono do matury. Władza ludowa nie znosiła sprzeciwu. Tym czynem uczniowie i wspierający ich rodzice oraz mieszkańcy Włoszczowy na stałe wpisali się w "historię regionalnego oporu wobec komunistycznego systemu politycznego "(za IPN).
By upamiętnić te ważne wydarzenia, w dniu 11.12.2022 r. została odprawiona uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie, w której uczestniczył Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz młodzież "Staszica". Po niej złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą, upamiętniająca tamte wydarzenia, znajdującą się przed budyniem Zespołu.
W dniu 12.12.2022 r. odbyła się również wzruszająca akademia poświęcona wydarzeniom sprzed 38. lat. W jej trakcie głos zabrała Dyrektor szkoły, pani Mariola Koza, która przedstawiła krótko historię tamtych dni oraz zaakcentowała ich wagę w życiu miasta, regionu i Polski. Następnie w montażu słowno - muzycznym, przygotowanym pod kierownictwem historyków: pani Wioletty Banach i pani Moniki Pianki, młodzież podkreśliła wagę krzyża w życiu każdego człowieka. Zaśpiewano piosenki, które towarzyszyły protestującym uczniom.
Na II piętrze szkoły znajduje się wystawa poświęcona bohaterom tamtych dni.

Cenna lekcja w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

W dniu 12.12.2022 r. uczniowie klasy 3LO uczestniczyli w prelekcji na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, strukturze sądownictwa oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Mogli wcielić się w rolę sędziego, prokuratora, oskarżonego i jego obrońcy oraz świadków i biegłego. Poznali zadania poszczególnych członków zespołu sędziowskiego. Możliwość zwiedzenia Sądu Rejonowego we Włoszczowie, w tym sali sądowej oraz “niebieskiego pokoju”, wywarła na młodych ludziach ogromne wrażenie. To była ważna lekcja, obfitująca w wiele cennych wskazówek wychowawczych, mających na celu zapobieganie przestępczości wśród młodych osób. Warto podkreślić, że wiedza teoretyczna zdobyta w "Staszicu" otwiera przed naszą młodzieżą możliwość podjęcia studiów w kierunkach związanych z prawem.
Opiekun młodzieży była pani Marzena Majchrzak.


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

W dniu 09.12.2022 r. ponad dwudziestu uczniów "Staszica" zmierzyło się z testem sprawdzajacym wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania języka angielskiego. Młodzież wzięła udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "English High Flier", który odbywa się w ramach projektu edukacyjnego "Łowimy talenty". Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, a tym samym kształtowanie ważnych kompetencji osobistych. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki!


Młodzież "Staszica" na wykładzie na UJK

Młodzież "Staszica" na wykładzie na UJK W dniu 08.12.2022r. uczniowie klas I a LO oraz IV p ŻE uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym na Wydział Humanistyczny UJK - filologia angielska, gdzie wzięli udział w wykładzie "The image of Queen Elizabeth II in literature and popular culture". Poprowadziła go dr Agnieszka Szwach, która w niezwykle ciekawy sposób opowiadała o zmarłej monarchini Wielkiej Brytanii. Była to doskonała okazja do sprawdzenia własnych kompetencji językowych. Na zakończenie młodzież udała się do Multikina na projekcję filmu "Święta inaczej". Opiekunkami wyjazdu były panie: Justyna Wolska - Róg, Wioletta Banach i Monika Bartocha.


Niezwykła lekcja z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach

Terytorialność oznacza gotowość do obrony. To służba Ojczyźnie i osobista satysfakcja, która zapewnia poczucie, że robi się coś ważnego. Wojska Obrony Terytorialnej są rodzajem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, których celem jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w razie konfliktu zbrojnego, klęsk żywiołowych czy katastrof. W dniu 07.12.2022 r. uczniowie klas mundurowych 3 L0 i 4 LO uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach, w trakcie którego dowiedzieli się o sposobach rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Młodzież mogła dowiedzieć się, co daje im wstąpienie do WOT oraz dlaczego warto zostać Terytorialsem.
Spotkanie zorganizowała pani Marzena Majchrzak.


Stypendia Starosty Włoszczowskiego oraz uroczysta inauguracja działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego

Dzień 05.12.2022 r. okazał się niezwykle ważny dla społeczności "Staszica". W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Włoszczowskiego oraz inauguracja działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego. Wręczenia stypendiów najzdolniejszej młodzieży szkół ponadpodstawowych dokonał Starosta Włoszczowski, pan Dariusz Czechowski. Gratulacje złożyli również: Poseł na Sejm RP, pan Bartłomiej Dorywalski; Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pan Andrzej Pruś; Radny Sejmiku Województwa, pan Artur Konarski; Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego, pan Zbigniew Matyśkiewicz; Wicestarosta Włoszczowski, pan Łukasz Karpiński; Członkowie Zarządu Powiatu – pani Małgorzata Gusta i pan Rafał Pacanowski oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.
Wśród stypendystów znaleźli się i uczniowie "Staszica": Dajana Orzeł z IV LO, Oliwia Zalas z III LO, Karolina Dzióbek z III TEH, Kacper Turczyn z III TI oraz Kinga Piorun z III T BLH. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
W trakcie spotkania uczniom wchodzącym w skład Młodzieżowej Rady Powiatu wręczono zaświadczenia o wyborze do tego prestiżowego gremium. Otrzymali je: Zuzanna Łączek z IV p PH, Konrad Skutnik z IV p TI oraz Paweł Mirkiewicz z III LO, którzy następnie uczestniczyli w sesji inauguracyjnej i złożyli ślubowanie. Gratulujemy!


„Miłości bez krzyża nie znajdziecie,
a krzyża bez miłości nie uniesiecie”.
Jan Paweł II

38 rocznica Protestu o Krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie

Mija kolejny rok od pamiętnego protestu młodzieży szkolnej w obronie krzyży, usuniętych bezprawnie z sal lekcyjnych. W proteście w dniach 3- 16 grudnia 1984r. uczestniczyło 700 uczniów oraz księża Marek Łabuda (podnosił na duchu protestującą młodzież, śpiewał razem z nimi i odprawiał msze święte przy ołtarzu zrobionym z uczniowskich plecaków) i Andrzej Wilczyński. Wspierali ich rodzice i mieszkańcy Włoszczowy, a także biskup Mieczysław Jaworski, który codziennie przyjeżdżał do Włoszczowy i odprawiał Mszę Świętą. Młodzież naszej szkoły ukochała sobie te krzyże, które poświęciła w kościele Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie. Krzyże proste, drewniane były i są w naszej szkole symbolem wiary, wolności i zwycięstwa nad złem. Te same wiszą od 38 lat. Uczestników strajku dotknęły represje wymierzone przez władze komunistyczne. Protest odbił się szerokim echem w Polsce i w Europie. Przez 2 lata po strajku każdego 13 dnia miesiąca, ksiądz Marek Łabuda odprawiał w kościele Msze święte za Ojczyznę, na których gromadziły się tysiące ludzi. W komunistycznej Polsce stanęli naprzeciw siebie obrońcy krzyża i władza, która tego krzyża nienawidziła. Strajkująca młodzież wykazała się niezwykłą odwagą i solidarnością.
Dziękujemy wszystkim protestującym, mieszkańcom Włoszczowy za wsparcie młodzieży.

Msza Święta z okazji 38 rocznicy Protestu o Krzyże odbędzie się w dniu 11 grudnia w Kościele NMP o godzinie 12.00


#ŚwiętokrzyskieMuremZaPolskimMundurem

Świętokrzyskie Murem za Polskim Mundurem, kontynuacja akcji z 2021 roku, inicjatorką tego przedsięwzięcia jest Pani Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska. Świętokrzyskie Murem Za Polskim Mundurem to społeczna inicjatywa mająca na celu okazanie szacunku, wsparcia i wdzięczności służbom mundurowym pełniącym służbę na wschodniej granicy Polski. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że niezwykle wysoko oceniamy codzienne wysiłki służb mundurowych na rzecz bezpiecznej Ojczyzny. Wiemy, że służbom mundurowym na granicy niczego nie brakuje, natomiast gest przekazania słodkości i drobnych upominków jest wyrazem naszej wdzięczności za Ich ciężką pracę i ofiarną służbę. Chcemy, żeby Żołnierze i Funkcjonariusze pełniący służbę na wschodniej granicy Polski wiedzieli, że jesteśmy z Nich dumni. Termin finału akcji – 17.12.2022, godz. 11.00 - Klub Wojskowy w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 250 – przekazanie paczek na ręce dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach. Żołnierze z 10 ŚBOT pełnią służbę na granicy nieprzerwanie od września 2021 roku, chcemy, żeby paczki dotarły na granicę Akcja dedykowana jest wszystkim żołnierzom, policjantom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej pełniącym służbę na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej

Lista rzeczy, które można przekazać:
- pierniczki, ciastka maślane, ciasto drożdżowe, ciasta (bez kremu, świeżo upieczone)
- wszelkiego rodzaju słodycze, cukierki, bombonierki, czekolada, batoniki, batony proteinowe, czekoladki, wafelki
- „trochę domowej atmosfery na granicy” – domowe przetwory w małych słoikach (dżemy, konfitury), miód, grzybki marynowane, sok malinowy
- swojski, domowy chleb
- mile widziane ciastka/pierniczki świątecznie/patriotycznie przystrojone
- kartki bożonarodzeniowe z życzeniami.

Słodkości prosimy składać w sekretariacie w dniach 12.12 do 16.12.br.


Mikołajkowe rozdanie nagród

W dniu 06.12.2022 r. odbyło się podsumowanie konkursu wewnątrzszkolnego "Nasze romantyczne inspiracje", zorganizowanego z okazji Roku Romantyzmu Polskiego. Młodzież wykazała się kreatywnością, tworząc dalsze losy bohaterów lektur szkolnych: Jacka Soplicy, Wertera czy Kordiana.
Nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami zostały uhonorowane uczennice:

1. Natalia Syrek z II LO
2. Wiktoria Ciosek z IV p PH
3. Zuzanna Chrzanowska z IV TŻ

Wyróżniono również:

1. Natalię Zagrodzką z IV p PH
2. Natalię Idziak z II LO
3. Julię Bukłat z II LO
4. Annę Kos z II LO
Gratulujemy!
Koordynatorki konkursu, panie Elżbieta Sybis i Anna Maciejczyk - Kałuża, składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród: Radzie Rodziców przy ZS nr 3 we Włoszczowie, Salonowi PLAY we Włoszczowie oraz panu Grzegorzowi Krzywonosowi - kierownikowi Kina "Muza" we Włoszczowie.Szlakiem pisarzy świętokrzyskiego

W dniu 24.11.2022 r. klasa 4pPH i 2 LO uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej z języka polskiego. Uczniowie podążyli szlakiem pisarzy, których życie związane było z naszym województwem. Zwiedzanie rozpoczęli od Oblęgorka, któremu zimowa aura dodała wyjątkowego uroku. Młodzież poznała historię pałacyku Henryka Sienkiewicza, a liczne pamiątki po nobliście, jego podróżach oraz prezenty, stanowiące najlepszy dowód uznania jego wielkiego talentu już przez współczesnych mu rodaków, przybliżyły uczniom tego niezwykłego pisarza. Kolejnym puntem wyjazdu były Ciekoty, gdzie znajduje się odtworzony w 2010 roku dworek, w którym pierwsze dwanaście lat swojego życia spędził twórca Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, czyli Stefan Żeromski. Tutaj pisarz odkrył swoją pasję do pisania, a rodzinną wieś utrwalił w "Przedwiośniu", "Ludziach bezdomnych" czy "Syzyfowych pracach". Dla uczniów były to szczególne cenne wiadomości, które będą mogli wykorzystać w postaci kontekstu na egzaminie maturalnym.
Wycieczka zakończyła się w Kielcach, gdzie w Muzeum Narodowym młodzież zwiedziła galerię malarstwa polskiego i zachwyciła się obrazami Wyspiańskiego, Malczewskiego, Pankiewicza, Gierymskiego czy Chełmońskiego. Pomimo zimowej aury, wszystkim dopisywały wyśmienite humory.
Opiekun: pani Anna Maciejczyk - Kałuża i pan Piotr Czarny Marszałek.


Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone!

W dn. 17.11.2022 r. w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Ze "Staszica" tę prestiżową nagrodę - z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego, pana Rafała Nowaka - otrzymała trójka uczniów: Klaudia Stolarczyk z klasy IV LO, Bartłomiej Drozdowski z klasy IV p ME oraz Kinga Sikorska z klasy IV g BŻ. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

W dn. 16.11.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publiczne w Krasocinie odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. W kategorii szkoła ponadpodstawowa II wyróżnieniem została nagrodzona uczennica „Staszica”, Julia Bukłat z II LO. Gratulujemy sukcesu!
Opiekun – p. Anna Maciejczyk - Kałuża


"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem" /Józef Piłsudski/

W dniu 11.11.22 r. odbyły się obchody 104-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W oficjalnych uroczystościach, na które złożyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz przemarsz na Plac Konstytucji we Włoszczowie i złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepodległości, wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły: poczet sztandarowy, dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie. W skład pocztu sztandarowego weszli uczniowie: Krystian Piątek z IV p TI, Kinga Sęk z IV LO, Kinga Kunecka z IV LO, Olga Magdziarz z III LO oraz Ewa Dankowska z III LO. Opiekunem był pan Artur Drozdowski.
Społeczność "Staszica" zadbała również o uczestników 10. Biegu Niepodległości, zorganizowanego przez Lokalną Grupę działania "Region Włoszczowski".
Poczęstunek dla nich przygotowali nauczyciele: pani Maria Zawada, pani Lucyna Grzesińska, pani Aneta Arabas i pan Grzegorz Basoń oraz uczniowie z klasy I i II technikum żywienia i usług gastronomicznych.


Niezapomniana wycieczka w ramach projektu „Poznaj Polskę”

Za sprawą projektu „Poznaj Polskę” uczniowie „Staszica” w dniach 25.10 – 27.10. 2022 r. brali udział w wycieczce, w trakcie której zwiedzili Gdańsk, Gdynię, Malbork i Toruń. Wizytę w Gdańsku rozpoczęto od Półwyspu Westerplatte – miejsca rozpoczęcia II wojny światowej – gdzie młodzież zobaczyła ruiny koszar i pomnik Obrońców Wybrzeża. Następnym punktem wycieczki było Muzeum II Wojny Światowej – wyjątkowe w skali Polski i Europy. Dzięki zaprezentowanym eksponatom ukazany został w pełni kataklizm wojny, który przekłada się za każdym razem na życie pojedynczych ludzi, jak i całego narodu. Nic więc dziwnego, że na uczniach wywarło to ogromne wrażenie, a zgromadzone dokumenty uświadomiły im, jak łatwo jest zmanipulować ludzi propagandą i przekupstwem, by ostatecznie zniewolić - zastraszeniem i brutalną przemocą.
Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od wizyty w historycznej części Gdańska. W trakcie spaceru młodzież zobaczyła Złotą Bramę, ratusz, słynną fontannę Neptuna, gdański żuraw oraz Bazylikę p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Następnie zwiedzono Europejskie Centrum Solidarności, które jest formą hołdu dla wszystkich osób poległych w walce z reżimem komunistycznym. Nowoczesna ekspozycja ECS dedykowana jest Solidarności i zmianom, jakie zaszły pod jej wpływem w całej Europie Środkowo - Wschodniej.
Gdynia – kolejny punkt w planie wycieczki – zachwyciła uczestników wyjazdu ORP Błyskawicą oraz Darem Pomorza.
Ostatni dzień wyjazdu przeznaczony został na zwiedzenie majestatycznego zamku w Malborku, który od 1997 roku znajduje się na liście UNESCO. Swoim ogromem zachwycił on nawet najbardziej wybrednych z uczniów.
W drodze powrotnej młodzież odbyła spacer urokliwymi, utrzymanymi w gotyckim stylu, uliczkami Torunia. Stare Miasto ze słynną krzywa wieżą, Dom i pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz i Dwór Artusa, ale przede wszystkim przepyszne pierniki zostaną w pamięci uczniów na długo.
Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni – tak można podsumować ten intensywny i niezapomniany, dla wszystkich uczestników wycieczki, czas.

Opiekę sprawowali nauczyciele: pan Dawid Wójcik, pani Monika Bartocha, pani Kamila Lenart i pani Justyna Kowalczyk.


SZKOŁA DO HYMNU

W dniu 10 listopada 2022 r. nasza szkoła wzięła w kolejnej edycji akcji MEiN "Szkoła do hymnu". Podobnie, jak w ubiegłych latach, uczniowie o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.


SZKOLENIE DLA POCZTÓW SZTANDAROWYCH

Sztandar szkoły to symbol Polski i jednocześnie - Małej Ojczyzny. Wszystkie uroczystości z jego udziałem wymagają powagi zachowania, a jego prezentowanie i właściwe przechowywanie - szacunku. Dnia 21.10. 2022 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w szkoleniu pocztów sztandarowych szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Odbyło się ono w Zespole Szkół Nr 3 w Kielcach. Reprezentanci poszczególnych szkół, pod okiem Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, doskonalili swoje umiejętności zachowania właściwej postawy, prezentacji oraz salutowania. Została omówiona również symbolika pocztu sztandarowego, podstawowe chwyty sztandaru oraz zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych oraz religijnych. Taki trening praktycznego doskonalenia, pod kierunkiem doświadczonych szkoleniowców, był dla uczniów cennym i wartościowym doświadczeniem.
Szkolenie zostało przeprowadzone z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury m. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
Opiekunem uczniów była pani Marzena Majchrzak


Technikum Nr 2 na Lubelszczyźnie

W dniu 03.11.2022 r., w ramach projektu „Poznaj Polskę”, młodzież z Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zwiedziła Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w którym znajduje się ponad 800 samolotów oraz pamiątki nawiązujące do Dywizjonu 303 i innych eskadr kościuszkowskich. Uczniowie zostali zapoznani z historią i tradycją sił powietrznych, broni przeciwlotniczej. Największe zainteresowanie uczestników wycieczki wzbudził sztandar - relikwia Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie z okresu II wojny świa. Ze względu na lokalizację tego miejsca - w sąsiedztwie dęblińskiej „Szkoły Orląt" i 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego - młodzież mogła podziwiać również przeloty wojskowych samolotów szkoleniowych. Następnym punktem wycieczki były Puławy i Muzeum Czartoryskich. Warto wspomnieć, że na przełomie XVIII/XIX wieku pałac w Puławach stanowił centrum życia politycznego i kulturalnego Polski, za sprawą Adama Kazimierza Czartoryskiego i jego małżonki, Izabeli. To tu, w Świątyni Sybilli oraz w Domu Gotyckim, księżna stworzyła pierwsze muzeum na ziemiach polskich.
W kolejnym dniu uczniowie zwiedzili Kazimierz Dolny nad Wisłą. W Muzeum Nadwiślańskim podziwiali sztukę złotniczą, srebra stołowe, biżuterię i dawny warsztat złotniczy. Rynek zachwycił ich bogato zdobionymi kamienicami i kościołem (fara) z XVI wieku.
Podczas II wojny światowej hitlerowcy wymordowali w Kazimierzu ponad 3 tys. Żydów, ich historię, kulturę i obyczaje młodzież poznała spacerując po żydowskich uliczkach tego miasta.

Punktem finalnym pobytu było zdobycie Góry Trzech Krzyży, które upamiętniają epidemię cholery.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Wioletta Banach, Ilona Plebanek, Marzena Majchrzak i Magdalena Gaj.


„NASZE ROMANTYCZNE INSPIRACJE”

Z okazji ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego w Zespole Szkół nr 3 został ogłoszony wewnątrzszkolny konkurs „Nasze romantyczne inspiracje”. Jeśli uważasz, że losy Kordiana, Konrada czy Jacka Soplicy powinny mieć inny finał – ten konkurs jest dla Ciebie! Czekamy na Twoje opowiadanie, inspirowane twórczością romantyków. Podsumowanie konkursu odbędzie się 06 grudnia 2022 r. Szczegóły w regulaminie tutaj regulamin jako załącznik i u koordynatorek konkursu, pani Elżbiety Sybis i pani Anny Maciejczyk – Kałuży. Serdecznie zapraszamy!


Szkoła pamięta

W dniu 28 października 2022 r. na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie odbył się Apel Pamięci. Nasi uczniowie z klasy 1 b LO (profil sportowo - militarny) uczcili bohaterów II wojny światowej, zapalając symboliczne znicze na grobach żołnierzy Armii Krajowej. W uroczystości wzięli udział m. in. starosta włoszczowski, pan Dariusz Czechowski, wicestarosta włoszczowski, pan Łukasz Karpiński, członkowie Zarządu, pani Małgorzata Gusta i pan Rafał Pacanowski oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Włoszczowy. Młodzież klas policyjno - prawnych nie zapomniała o asp. Tadeuszu Choińskim z Policji Państwowej, zamordowanym przez Sowietów w Twerze w 1940 roku. Pod obeliskiem upamiętniającym go, znajdującym się przed Zespołem Szkół nr 3, zostały złożone kwiaty i zapalono symboliczny znicz.


Z wizytą we włoszczowskim Sądzie Rejonowym

Na zaproszenie pani sędzi, Moniki Kołdon-Sobańskiej, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, uczniowie klas policyjno - prawnych, ekonomicznych i logistycznych odwiedzili Sąd Rejonowy we Włoszczowie. Z prelekcji pani sędzi młodzież dowiedziała się, że mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, czyli mediatora. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i strukturą organizacyjną sądu. Obejrzeli salę rozpraw, cele przeznaczone dla osób oskarżonych oraz pokój przesłuchań świadków z lustrem weneckim. Zajęli miejsca przeznaczone dla sędziego, oskarżonego, adwokata, świadków i publiczność w czasie rozprawy. Pani sędzia pouczyła, jak należy właściwie zachowywać się w czasie rozprawy, pokazała również togę i łańcuch z wizerunkiem orła. Spotkanie było dla młodzieży ciekawą formą zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń.


„I Magiczny Turniej Wiedzy o Harrym Potterze o Puchar Szkół Powiatu Włoszczowskiego”

Wszystkich miłośników sagi o przygodach Harry’ego Pottera zapraszamy do wzięcia udziału w „I Magicznym Turnieju Wiedzy o Harrym Potterze o Puchar Szkół Powiatu Włoszczowskiego”, który odbędzie się 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10.00.
Koordynatorem Konkursu jest pani Katarzyna Brzdąk.
Szczegóły w regulaminie – zobacz
Serdecznie zapraszamy!


Projekt „Poznaj Polskę”, czyli zwiedzamy Wieliczkę i Inwałd

W dniu 21 października 2022 r., uczniowie naszej szkoły z Branżowej Szkoły I stopnia zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. To unikatowe miejsce, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, odwiedzili również Mikołaj Kopernik i Stanisław Staszic. Tutaj odbył się pierwszy i wpisany do Księgi Rekordów Guinnesa podziemny lot balonem oraz skok na bungee - oba w komorze Stanisława Staszica. Nie dziwi więc fakt, że kopalnia swoim pięknem zachwyciła młodzież.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Parku Miniatur w Inwałdzie oraz średniowiecznej warowni, w podziemiach której uczniowie zamienili się we współczesnych rycerzy i stoczyli pojedynek na „śmierć i życie” w Laser Arenie. To była fantastyczna i niezapomniana dla wszystkich przygoda.
Opiekunami wycieczki byli: pani Wioletta Banach, pani Renata Basoń i pan Piotr Czarny - Marszałek.


UCZNIOWIE „STASZICA” NA WARSZTATACH W OLSZTYNIE

W ramach współpracy między Zespołem Szkół Nr 3 a Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim młodzież naszej szkoły (z klas IV technikum przetwórstwa mleczarskiego i I technikum żywienia i usług gastronomicznych) udała się z wizytą do Olsztyna. W jej trakcie uczniowie odbyli spotkanie z przedstawicielami wydziału nauki o żywności UWM, wzięli udział w warsztatach ,,Tajemnice i sekrety centrum gastronomii z dietetyką'' oraz w serii wykładów, poświęconych m. in. technologii produkcji piwa. Uczestniczyli w zajęciach w laboratorium analizy sensorycznej i poznali laboratoria badawcze. W trakcie zwiedzania hali technologicznej Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, za sprawą dr hab. inż. Jarosława Kowalika, prof. UWM, absolwenta „Staszica” i dr inż. Mariki Bieleckiej, zapoznali się z procesami technologicznymi wyrobów mleczarskich. Zwieńczeniem pobytu na UWM była wizyta w miasteczku studenckim ,,Kortowo'' i odbycie spaceru po parku nad Jeziorem Kortowski. Pobyt w Olsztynie stał się również okazją do zwiedzenia Zamku Kapituły Warmińskiej i starego miasta, a także spaceru aleją dębową, upamiętniającą śmierć ofiar katyńskich. Ten wspaniały wyjazd był możliwy dzięki sponsorowi podróży uczniów do Olsztyna, prezesowi OSM we Włoszczowie, panu Ryszardowi Piziorowi, który sprawuje patronat nad klasą technik przetwórstwa mleczarskiego. Składamy serdeczne podziękowania.

Organizatorem wyjazdu była pani Anna Jamróz.
Opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani Anna Jamróz i pani Lucyna Grzesińska.


Mistrz fotografii jest wśród nas!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w październiku 2022 r. uczeń klasy I Technikum elektrycznego, Karol Dobrzański, został nagrodzony w dwóch konkursach fotograficznych. W Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzym "Ach, Świętokrzyskie czaruje" uczeń zajął I miejsce za pracę "Las Mękarzów" (w kategorii do 18 lat). Zdjęcie Karola zachwyciło jury i okazało się najlepsze spośród 290 nadesłanych fotografii. Nagrody laureatom w WDK w Kielcach wręczyli: Adrian Ścipiór – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Katarzyna Zawadzka – reprezentująca Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Warszawski i Bernadetta Kobyłecka z Działu Edukacji Artystycznej WDK. Praca "Zachód słońca" została wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. "Krajobraz w obiektywie", zorganizowanym przez Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK, Polskie Towarzystwo Geograficzne - oddział kielecki oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Jesteśmy dumni z sukcesu i życzymy kolejnych, wspaniałych zdjęć.
Opiekunem ucznia była pani Aneta Standerska.


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 17.10.2022 r. w Zespole Szkół nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość swoją obecnością uświetniła pani Małgorzata Gusta, Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego oraz pan Ireneusz Szumiak, Przewodniczący Rady Rodziców. Zgromadzonych na sali gimnastycznej gości oraz społeczność uczniowską powitała dyrektor szkoły, pani Mariola Koza. Pani dyrektor złożyła życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła nagrody dyrektora szkoły. W swoim wystąpieniu zwróciła się do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli we wrześniu naukę w Zespole. Przywołała słowa Jana Pawła II: "Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów(...)Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wyzwania". Głos zabrali również zaproszeni goście. Pani Małgorzata Gusta odniosła się do minionego jubileuszu 60-lecia szkoły, przywołując swoje ciepłe wspomnienia z lat szkolnych, spędzonych w murach "Staszica". Pan Ireneusz Szumiak w serdecznych słowach zwrócił się do uczniów klas pierwszych oraz złożył nauczycielom życzenia.


W trakcie apelu wręczono nagrody zwycięzcom Konkursu Szkolnego "Nasz Patron Stanisław Staszic" - edycja Jubileuszowa 60- lecia Szkoły. Zostali nimi:
W kategorii:
Test z Wiedzy o Stanisławie Staszicu :

1. miejsce ex aequo: Oliwia Zalas - kl. 3 LO oraz Emilia Pajtasz - kl. 3 BS
2. miejsce: Martyna Zalas - kl. 3 TEH
3. miejsce ex aequo: Olga Magdziarz - kl. 3 LO i Klaudia Stolarczyk - kl. 4 LO

W kategorii :
Plakat "Być narodowi użytecznym..."
1. miejsce: Anna Kos - kl. 2 LO
2. miejsce: Roksana Cetera - kl. 2 TML
3. miejsce: Oliwier Szwarc - kl. 3 LO

Wyróżnienie: Monika Staszczyk - kl. 1 a LO

Głównym sponsorem konkursu był Dyrektor Oddziału Santander Bank Polska S.A, pan Krzysztof Jędrych, absolwent naszej szkoły.
Koordynatorami konkursu byli historycy: p. Wioletta Banach i p. Dawid Wójcik.

Po uroczystym ślubowaniu został zaprezentowany program słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły pod kierownictwem pani Justyny Kowalczyk.


Jubileusz 60 - lecia

W piątek, 14.10.2022 r., w Dniu Edukacji Narodowej, w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica odbyła się uroczystość upamiętniająca 60 - lecie powstania placówki. Do tej największej szkoły ponadpodstawowej w powiecie włoszczowskim uczęszcza obecnie ponad dziewięciuset uczniów, kształcących się w trzech typach szkół: III Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Nr 2 oraz Branżowej Szkole I Stopnia. Początki szkoły to rok 1962, kiedy powołano do życia pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, dając tym samym podwaliny tej prężnie działającej placówce oświatowej. Początkowo, ze względów lokalowych, zajęcia lekcyjne odbywały się w budynkach włoszczowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Dwa lata później utworzono trzyletnie technikum Ekonomiczne na podbudowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego. W roku szkolnym 1968/1969 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Liceum Ekonomiczne, co związane było ze skróceniem czasu trwania nauki do czterech lat. W roku 1969 do użytku młodzieży został oddany internat, a w październiku 1972 roku - szkoła, przeznaczona już tylko dla Liceum Ekonomicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej, powołanej do życia w 1970 roku. Kolejne lata to dalszy rozwój szkoły i rozszerzenie oferty edukacyjnej o Technikum Przemysłu Spożywczego ( 1974 r. ), Policealne Studium Ekonomiczne ( 1992 r.), Liceum Handlowe (1998 r.), Licea Profilowane (2002r.). W grudniu 1984 roku młodzież szkoły zaprotestowała przeciwko zdjęciu krzyży z sal lekcyjnych, czym rozpoczęła wpisujący się na stałe w historię Włoszczowy, Polski i świata strajk o krzyże, upamiętniany obecnie każdego roku akademiami oraz uroczystościami o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim (np.konkurs na kartkę okolicznościową z okazji 37.rocznicy). Ostatnie lata to czas ważnych zmian i kolejne etapy rozwoju „Staszica”. Pojawiły się nowe, odpowiadające potrzebom rynku pracy, kierunki kształcenia (technik budownictwa, technik logistyk czy technik informatyk), uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych w atrakcyjnych turystycznie miejscach w Polsce (Jastrzębia Góra, Unieście, hotel „Bania” w Białce Tatrzańskiej) oraz w stażach zagranicznych w Anglii, Grecji i we Włoszech. Dzięki środkom unijnym młodzież brała udział w zajęciach poszerzających ich kompetencje cyfrowe oraz językowe (projekt „Akademia kompetencji kluczowych”), podnosiła kwalifikacje zawodowe (projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”), poznawała Polskę (projekt „Poznaj Polskę”) oraz dbała o kondycję fizyczną ( projekty „Rowerem przez świat” oraz „Siła i sylwetka”), a szkoła zyskała nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dla dyrekcji, grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej ważne stało się upamiętnienie minionych, 60 – ciu już lat istnienia tej placówki. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w Sanktuarium bł. ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników we Włoszczowie, w której uczestniczyła dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie, zaproszeni goście oraz absolwenci szkoły. Następnie w pochodzie udano się przed budynek szkoły, gdzie - dzięki staraniom dyrektora szkoły, pana Piotra Dziuby - odsłonięto pamiątkową tablicę, ufundowaną przez ZPUE S.A. Dalsza część oficjalnych uroczystości odbywała się we włoszczowskim Domu Kultury, którą brawurowo poprowadzili nauczyciele „Staszica”, pani Wioletta Banach i pan Marcin Wiekiera. Głos zabrała pani Mariola Koza, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3. Przemawiali również zaproszeni goście: pan Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski; pan Bartłomiej Dorywalski – Poseł na Sejm RP, absolwent szkoły; pan Sławomir Krzysztofik – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, który odczytał list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; pan Zbigniew Matyśkiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego; pan Łukasz Karpiński - Wicestarosta Włoszczowski, absolwent szkoły; pani Małgorzata Gusta - Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, absolwentka szkoły; pan Ryszard Pizior – Prezes OSM Włoszczowa; pan Grzegorz Dziubek – Burmistrz Gminy Włoszczowa; pan profesor Jarosław Kowalik z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, absolwent szkoły; pan Krzysztof Gasiński – prawnik, doktorant UJK i absolwent szkoły; pan Marek Ledwoch – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie oraz pani Jolanta Tyjas – radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wystąpienia te stały się okazją do refleksji o znaczeniu włoszczowskiego „Staszica” w życiu regionu oraz edukacji w dzisiejszym świecie. Warto podkreślić wartość wspomnień absolwentów z lat spędzonych w murach szkoły i potrzebę upamiętnienia tych, którzy już ze społeczności odeszli na zawsze. Zaproszeni na uroczystość goście, patroni i sponsorzy uroczystości otrzymali w ramach podziękowań pamiątkowe statuetki. Słowa wdzięczności zostały skierowane również w kierunku firm na stałe współpracujących ze szkołą, poprzez przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe oraz sponsorowanie uroczystości szkolnych. Na zakończenie części oficjalnej została zaprezentowana wzruszająca część artystyczna, w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły, których do występu przygotowała pani Aneta Standerska. Stała się ona również okazją do obejrzenia prezentacji pt. „Album jubileuszowy”, wykonanej przez ucznia IV klasy Technikum Informatycznego, Kacpra Kopertowskiego, pod kierunkiem merytorycznym pani Wioletty Banach. Ujęte w niej zdjęcia prezentowały sześćdziesiąt lat istnienia szkoły, stając się powodem łez, radości i refleksji licznie zgromadzonej w Domu Kultury widowni. Dalsza część jubileuszu odbywała się już w murach Zespołu Szkół Nr 3, gdzie na pierwszym piętrze można było obejrzeć okolicznościową wystawę pt. „Nasze wspomnienia”, przygotowaną przez panią Wiolettę Banach i panią Annę Maciejczyk -Kałużę, ale przede wszystkim była to okazja dla absolwentów na spotkanie z dawnymi nauczycielami, wychowawcami i kolegami ze szkolnej ławy. Poczęstunek dla gości przygotowali uczniowie Technikum Nr 2 pod kierownictwem nauczycieli przedmiotów żywienia, czyli pani Marii Zawady, pani Lucyny Grzesińskiej, pani Anny Jamróz, pani Anety Arabas oraz pani Katarzyny Łabęckiej. Ostatnim punktem obchodów był „Bal Absolwentów” w Hotelu Mariage, który zorganizowała pani Elżbieta Sybis. Uczestniczyła w nim dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, grono pedagogiczne oraz liczni absolwenci. Niezwykle emocjonującym wydarzeniem był wspólny polonez wszystkich uczestników balu, którzy w szampańskich nastrojach bawili się do białego rana i z niecierpliwością oczekują już kolejnego zjazdu absolwentów, życząc szkole i jej społeczności wszystkiego najlepszego. Z okazji jubileuszu została przygotowana publikacja: „Album Jubileuszowy 2012-2022 Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie”, pod redakcją pani Wioletty Banach, pani Anny Maciejczyk- Kałuży, pani Elżbiety Sybis oraz z oprawą graficzną pani Sylwii Pury – Maciejczyk, którą można zakupić w sekretariacie szkoły. Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli: pan Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski; pan Andrzej Będkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty; pan Dariusz Czechowski - Starosta Włoszczowski; pan Grzegorz Dziubek - Burmistrz Gminy Włoszczowa. Patronat medialny nad uroczystościami objęli : „Przegląd Mleczarski” i „Echo Dnia”. Oprawę medialną uroczystości zapewniła „Moja Gazeta Lokalna” - pan redaktor Rafał Banaszek oraz „Telewizja Online Włoszczowa” Tomasz Aleksander Jańczak. Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia jubileuszu:

1. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie z panem Prezesem Ryszardem Piziorem – głównemu sponsorowi jubileuszu;
2. ZPUE S.A.;
3. AMB Budownictwo Krzysztof Prokop;
4. „Tortella” Zakład Cukierniczy Krzysztof Musiał;
5. Cukiernia „Migoń”;
6. „Marboj” Marek Suliga;
7. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Andrzej Gładyś;
8. ZPUH ROAD Sp. z o.o.;
9. Santander Bank Polska.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu w osobach p. Elżbieta Sybis oraz p. Wioletta Banach składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości 60 – lecia.

galeria zdjęć z wydarzenia


Jubileuszowe spotkania z absolwentami

16 września 2022 roku na spotkanie z uczniami klas policyjno-prawnych przyjechał pan Damian Rajek, prawnik, obecnie aplikant XII rocznika Aplikacji Prokuratorskiej. Opowiadał młodszym kolegom i koleżankom o specyfice studiów prawniczych, o klimacie Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, gdzie studiował, wskazywał na możliwość udziału w życiu kulturalnym i rozrywkowym. Odpowiadając na pytania uczniów, podkreślał konieczność planowania i organizacji nauki i czasu wolnego. Sam był aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa „ELSA” oraz kilku kół naukowych, w ramach których organizował konferencje o charakterze krajowym i międzynarodowym. Pan Damian Rajek swoją przyszłość wiąże z prawem i pracą w prokuraturze, toteż zachęcał młodzież do studiów prawniczych.
3 października 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie z prof. Jarosławem Kowalikiem, absolwentem "Staszica", obecnie prodziekanem Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Pan profesor zapoznał zebranych z kierunkami studiów, jakie oferuje UW-M w Olsztynie ze szczególnym naciskiem na kierunki spożywcze: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, gastronomia, sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienia człowieka. Zachęcał zebranych do wstąpienia w mury uczelni, wskazując drogi uzyskania indeksu, między innymi poprzez udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Właśnie w ten sposób sam uzyskał indeks UW-M, zostając laureatem ww Olimpiady. Nasz gość podkreślał, że obecnie istnieje szybkie połączenie koleją z Włoszczowy do Olsztyna, co może ułatwić podjęcie decyzji uczniów o przyjściu w mury UW-M.


Stypendia dla najzdolniejszych rozdane

Wspieranie finansowe najzdolniejszej młodzieży to element, który na stałe wpisał się w działalność naszej szkoły. Inwestowanie w młodego człowieka ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju zawodowego, inspiruje do ciężkiej pracy i rozwija zainteresowania. Jest świetną formą motywacji do osiągania lepszych wyników w nauce. Działania na rzecz pozyskiwania stypendiów wpisują się w prężną pracę naszego zespołu i przyczyniają się do budowy marki placówki w lokalnym środowisku. Mamy zaszczyt poinformować o kolejnych osobach, które otrzymały stypendia w ramach Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.
Są to: Karolina Sęk, Kacper Tylko, Daria Ziółkowska, Kornelia Lichosik oraz Martyna Bartos.
Młodym ludziom należą się GRATULACJE! 😄
Marzena Majchrzak


V Dni Świadomości Żywieniowej

Jeśli jesteś zainteresowany szeroko pojętą tematyką żywienia człowieka oraz technologii żywności, a także chcesz zmienić swój sposób odżywiania czy podejście do żywności to wydarzenie jest dla CIEBIE!!! W ramach współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy do udziału w V Dniach Świadomości Żywieniowej organizowanych przez Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM w Olsztynie. Wydarzenie zaplanowano w dniach 14-16 października (w formie zdalnej). Zgłoszenia przyjmowane są do 13 października. W celu zgłoszenia chęci udziału należy wypełnić formularz umieszczony pod linkiem


Szkolny Konkurs z Wiedzy o Stanisławie Staszicu. Edycja Jubileuszowa z okazji 60- lecia Szkoły.

Zapraszamy młodzież wszystkich klas naszej szkoły do udziału w konkursie z Wiedzy o Stanisławie Staszicu. 60 - lecie naszej szkoły jest okazją do przypomnienia sobie życia i twórczości naszego patrona Stanisława Staszica. Jury oceni waszą pracę w dwóch kategoriach test z wiedzy i plakat. Zapraszamy serdecznie. Szczegóły poniżej w załączniku.


Nasza szkoła otrzymała Akredytację Erasmusa na lata 2021-2027!


W lutym 2022 roku nasza szkoła otrzymała informację o przyznaniu Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Na jej bazie, w latach 2022-2027 mamy gwarancję rokrocznego otrzymywania funduszy na potrzeby realizacji zagranicznych krótkoterminowych mobilności uczniów w sektorze VET. Wedle planu, 300 uczniów technikum w ciągu najbliższych 5 lat odbędzie praktyki zawodowe w międzynarodowych przedsiębiorstwach!
Do celów ogólnych Akredytacji należą:
• Stworzenie możliwości rozwoju 300 uczniom ZS Nr 3 we Włoszczowie, kształcącym się zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik hotelarstwa, Technik logistyk, Technik budownictwa, Technik informatyk i Technik ekonomista;
• Zapewnienie 300 młodym ludziom kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach;
• Podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 300 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami i dokumentami uznawanymi w skali Unii Europejskiej;
• Włączenie w działania międzynarodowe co najmniej 150 uczniów z mniejszymi szansami, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu różnych przeciwności;
• Zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia w placówce, poprzez włączenie w działania projektowe co najmniej 30 nauczycieli;
• Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w szkole i podniesienie jej prestiżu, poprzez włączenie w proces edukacyjny inicjatyw o skali ponadnarodowej w 5-letniej perspektywie;
• Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi z Grecji i Włoch oraz nawiązanie co najmniej jednego nowego kontaktu z zagraniczną instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego.

W najbliższym czasie będziemy informować o dalszych krokach i kolejnych projektach w ramach Akredytacji!


Narodowe Czytanie w Staszicu

W dniu 02 września 2022 społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie wzięła udział w 11.edycji Narodowego Czytania 2022. W związku z trwającym Rokiem Romantyzmu Polskiego tegoroczną lekturą stały się "Ballady i romanse" A. Mickiewicza, które zapoczątkowały romantyzm w Polsce. Podczas wspólnego czytania uczniowie ZS nr 3 podziwiali wyjątkowość dzieł powstałych 200 lat temu w Wilnie, a wśród nich "Romantyczności " czy " To lubię ". W świat poezji romantyczej słuchaczy przenieśli uczniowie klas 4: M. Boryń, K. Piątek, N. Siomek oraz P. Trela, zaś całości uroczystości dopełnił list Prezydenta RP A. Dudy odczytany przez dyrektora szkoły- p. M. Kozę. Wspólna lektura dzieł naszego narodowego wieszcza na zawsze zapisze się w pamięci wszystkich uczniów, co z pewnością przyda im się do matury.


X miejsce w Krajowym Finale Licealiady w Tenisie StołowymPo ciężkich trzydniowych zmaganiach, między 16 a 18 czerwca 2022r., drużyna "Staszica" w składzie: Sebastian Bartyzel, Jakub Kozieł i Marcel Pawlik zajęła X miejsce w Krajowym Finale Licealiady w Tenisie Stołowym w Limanowej. Mecze były zacięte i na bardzo wysokim poziomie. Rozpoczęcie i zakończenie turnieju zostały ciekawie zorganizowane, zgodnie z rangą zawodów. Dziękujemy Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu za sfinansowanie kosztów wpisowych i pobytu na zawodach. Gratulujemy naszym zawodnikom :)


Projekt edukacyjny: Poznaj Polskę – Wycieczka do Auschwitz- Birkenau i na Zamek Królewski w Krakowie.

W dniu 13 czerwca nasi uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyli w projekcie edukacyjnym MEiN -POZNAJ POLSKĘ. W tym dniu zwiedzili Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny Oświęcim – Brzezinka, który stał się dla całego świata symbolem terroru, ludobójstwa i Holocaustu. Szacuje się że do obozu skierowano co najmniej 1,1mln Żydów, blisko 150 tys. Polaków, 23 tys. Cyganów i więźniów innych narodowości. Jednym z pierwszych elementów, który zwrócił uwagę naszych uczniów był napis „Arbeit macht frei”- czyli praca czyni wolnym. Jest to napis, który na całym świecie stał się symbolem cynizmu nazistów i największej zbrodni przeciwko ludzkości w XX wieku. W muzeum jest bardzo dużo zdjęć archiwalnych, oryginalne cele więzienne, pasiaki więzienne, budynki, baraki i mnóstwo rzeczy skonfiskowanych więźniom przez nazistów- to najbardziej przejmujące Dowody Zbrodni. Nasi uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicz pamięci pod Ścianą Straceń w Muzeum w Oświęcimiu. Była to żywa lekcja historii. Drugim miejscem odwiedzonym przez uczniów był Zamek Królewski na Wawelu. Historię tego miejsca zna każdy z nas od najmłodszych lat. To symbol naszego państwa , miejsce spoczynku królów Polski, marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. W. Sikorskiego, gen. T. Kościuszki czy pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Na Wawelu uczniowie zwiedzili Katedrę, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie a następnie Trasą Królewską udali się do Sukiennic, po drodze zatrzymując się przy Oknie Papieskim. Był to dla nich czas niezapomniany, pełny zadumy, refleksji oraz pełen wrażeń. Wycieczka była wspaniała.
Koordynatorami projektu byli historycy pani Wioletta Banach i pan Dawid Wójcik.


X Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Łukasza Uniejewskiego


27 maja 2022r. ogłoszono wyniki rywalizacji młodych poetów, którzy nadesłali swoje wiersze m.in. z Pińczowa, Staszowa, Jędrzejowa, Buska- Zdroju, Kielc i Włoszczowy. Organizatorzy konkursu to I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie. Miło nam zakomunikować, że na podium znalazły się przedstawicielki kl. II LO włoszczowskiego „Staszica”. Zwyciężyła Ewa Dankowska, a II miejsce zajęła Julia Klimas. Dziewczęta swoje humanistyczne zainteresowania kształcą pod okiem p. Elżbiety Sybis.


Nasi absolwenci mistrzami Europy i świata!


3 czerwca 2022 odbyło się w szkole spotkanie z p. Szczepanem Kosteckim, absolwentem „Staszica” z roku 2015, obecnie doktorantem w dyscyplinie inżynierii mechanicznej na Politechnice Świętokrzyskiej, który zaprezentował konstrukcję i działanie łazika marsjańskiego. Niestety, nie mógł u nas gościć p. Daniel Włodarczyk, absolwent technikum mechanicznego, obecnie również pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, gdyż bierze udział w zawodach University Rover Challange odbywających się w Utah w USA. Trzymamy kciuki za sukces! Obydwaj panowie już od pierwszego roku studiów zaangażowali się w działalność koła naukowego Impuls. Projektowali, budowali i programowali roboty. W latach 2018,2019 i 2021 wraz z drużyną zdobyli tytuł mistrzów w serii European Rover Challenge, natomiast w 2019 roku zwyciężyli w zawodach University Rover Challange w Stanach Zjednoczonych, pokonując drużyny uniwersyteckie z renomowanych uczelni z całego świata. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali pokaz działania łazika na placu przed szkołą oraz w sali szkolnej i prezentację z przebiegu zawodów. P. Kostecki szybko nawiązał kontakt z młodzieżą. Z uśmiechem, ale rzeczowo i profesjonalnie objaśniał mechanizmy działania robota, odpowiadał na pytania. Zaangażowanie i sukcesy obydwu panów są najlepszą zachętą do zdobywania wiedzy i dalszego kształcenia. Warunkiem sukcesu jest 3P/ praca, pasja, profesjonalizm/. Obydwaj doktoranci swoje dalsze plany wiążą z rozwojem kariery naukowej.


Spotkanie z dr nauk humanistycznych Pauliną Drozdowską- absolwentką „Staszica”


Z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły zapraszamy naszych absolwentów, aby powiedzieli młodszym koleżankom i kolegom, jak sami realizowali swoje życiowe cele, pasje i marzenia o karierze. Dr Paulina Drozdowska ukończyła „Staszica” w roku 2008. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie/ specjalizacja- kultura współczesna/. W latach 2015-2019 odbyła studia doktoranckie na UJK w Kielcach. W 2021 roku nadano jej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa. Już w trakcie studiów zainteresowała się dziennikarstwem, pisała recenzje i wywiady dla kieleckich magazynów kulturalnych. Pracowała jako dziennikarka w Telewizji Świętokrzyskiej i TVP Kielce. Od 2015 roku pracuje jako specjalistka ds. marketingu i PR w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, gdzie zajmuje się m.in. kontaktem z mediami, a także organizowaniem wydarzeń i akcji promocyjnych. Pani dr P. Drozdowska odpowiadała na pytania uczniów o pracę dziennikarza, o ciekawostki z życia aktorów oraz o realia pracy w teatrze. Mówiła o wpływie swojego taty, katechety Artura Drozdowskiego, który od dzieciństwa zachęcał ją do czytania Biblii podczas mszy świętych, dzięki czemu oswoiła się ze stresem przed wystąpieniami publicznymi. Stała się dla młodzieży inspiracją i żywym przykładem, że ukończenie studiów humanistycznych również daje szansę na godziwe zarobki i życiowe spełnienie.


"Staszic" najlepszy w regionie!!!Uroczysta gala podsumowująca jubileuszową, dziesiątą edycję projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022 odbyła się w dniu 13.06.2022r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Podczas uroczystości nagrodzono m.in. laureatów konkursu, którzy przygotowywali spot reklamowy na temat "Internet moją bazą wiedzy i inspiracji". Wyróżnienie otrzymał Dawid Szproch - uczeń klasy 2 Technikum Informatycznego ZS nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie. "Od lat obchodzimy w szkole Dni Bezpiecznego Internetu i odnosimy sukcesy informatyczne w skali kraju i województwa. Jestem niezmiernie dumna z osiągnięć moich uczniów" - mówi pani Agnieszka Łęcka, nauczycielka przedmiotów informatycznych. Nowością tej edycji był konkurs dla szkół polegający na przeprowadzeniu inicjatywy, związanej z tematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Spośród siedemnastu placówek, Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zajął zaszczytne 2 miejsce i uzyskał nagrodę w postaci laptopa o wartości ok. 4300,00zł. Dyrektor szkoły - pan Piotr Dziuba jest zadowolony z takiego wyróżnienia. Pogratulował pomysłów i przekazał nagrodę pani Agnieszce Łęckiej - koordynatorowi projektu i opiekunowi Klubu Miłośników Informatyki, która służyć będzie młodzieży w przygotowywaniu jeszcze ciekawszych projektów konkursowych. Przypomnijmy - cały rok szkolny w Staszicu podejmowane były działania mające na celu promowanie bezpieczeństwa w Internecie. Zorganizowany został konkurs plastyczny, spotkanie uczniów i rodziców z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie na temat cyberprzestępczości, a uwieńczeniem był happening edukacyjny manifestujący bezpieczeństwo w sieci w środowisku lokalnym.
Organizatorami projektu byli Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach


ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE

31 maj 2022

I tura godz. 9
II tura godz. 11,30zobacz film

Dzień na politechnice...

19-go maja uczniowie klas: 3gBŻ, 3gIE zamienili sale lekcyjne na pracownie Politechniki Świętokrzyskiej. W trakcie pobytu na uczelni stawili czoła wielu nowym wyzwaniom, wśród których znalazły się obliczenia matematyczne, w 2D i 3D, zdjęcia wykonywane dronem. Poza tym młodzież zmierzyła się z EWMapą i termowizją. Chętne osoby zmieniły się w "kierowców testowych" elektrycznych bolidów. Ten dzień z pewnością dla nikogo nie był nudny.


"Coś się tu nie zaczyna
W swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
A potem nagle zniknął
I uporczywie go nie ma”

W. Szymborska

Ogromnym smutkiem napełniła nas wiadomość, że 3 maja 2022 roku odszedł od nas niespodziewanie Jakub Auguściak. Kuba był bardzo skromnym, ciepłym, ambitnym człowiekiem, z pięknymi planami na przyszłość. Budził sympatię oraz szacunek kolegów z klasy i nauczycieli.
Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia: Dyrekcja Zespołu Szkół Nr3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, grono nauczycielskie i społeczność uczniowska.


Pożegnaliśmy maturzystów

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych oraz rozdanie nagród odbyło się 29 kwietnia. Obszerną relację fotograficzną - zobaczcie w galerii.


Zwycięstwo naszych uczennic w XVIII edycji
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ Solidarność

W dniu 12 kwietnia br., w siedzibie Enea Elektrownia Połaniec SA w Zawadzie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom w XVIII edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Uczennica ZS nr 3 im. Stanisława Staszica -Oliwia Zalas z klasy 2 LO o profilu policyjno-prawnym uzyskała 1 miejsce w województwie świętokrzyskim. Nagrodą był wysokiej klasy laptop. VI miejsce w tym konkursie uzyskała uczennica Karolina Dzióbek z klasy 2 TEH otrzymując słuchawki bezprzewodowe, sprzęt elektroniczny i nagrody książkowe. Do konkursu uczennice zostały przygotowane przez nauczycielkę historii panią Wiolettę Banach. Nasza młodzież znalazła się w ścisłym finale wojewódzkim . W tej edycji konkursu uczestniczyło ponad 220 uczniów z województwa świętokrzyskiego. W etapie wojewódzkim 43 uczniów. Firma Enea Połaniec była głównym sponsorem nagród dodatkową atrakcją było zwiedzanie Elektrownii. Uczestnicy uroczystości zostali przywitani przez Prezesa Zarządu Enea Elektrownia Połaniec pana Bogusława Rybackiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pan Piotr Duda, który wyraził nadzieję, że zdobyta wiedza przez uczniów w trakcie przygotowań do konkursu przyczyni się praktycznie do łatwiejszego i mądrzejszego wejścia w dorosłe , zawodowe życie. Rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej oraz rozwijanie wiedzy o ruchu związkowym w Polsce i na świecie jest bardzo cenną dziedziną – mówił Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność pan Waldemar Bartosz. Konkurs był organizowany pod honorowym patronatem IPN Delegatura Kielce oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach.


Finisz projektu "Kwalifikacje+staż=nowe możliwości"


Kolejna grupa młodzieży otrzymała Certyfikaty VCC potwierdzające kwalifikację rynkową z zakresu projektowania grafiki komputerowej oraz programowania i obsługi druku 3D. Młodzież nasza miała taką możliwość dzięki uczestnictwu w projekcie “Kwalifikacje + staż= nowe możliwości”, który realizowany był przy współpracy z Wyższą Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W dwóch edycjach projektu 85 uczniów podnosiło swoje umiejętności z zakresu matematyki i języka angielskiego. Uczniowie uczestniczyli również w kursie kompetencji cyfrowych, odbyli 80-godzinne szkolenie z programowania i obsługi druku 3D oraz 90-godzinne szkolenie z projektowania grafiki komputerowej. W ramach warsztatów wyjazdowych uczniowie doskonalili swoje kompetencje społeczno-przedsiębiorcze takie jak: efektywne uczenie się, autoprezentacja, bariery w komunikowaniu się, kreatywność i innowacyjność. Dodatkowo każdy z uczestników odbył płatny staż w wybranym przez siebie zakładzie pracy w wymiarze 150 godzin. Z zakresu obsługi i projektowania druku 3D przeszkolonych w szkole zostało również 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Szkoła natomiast otrzymała 15 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem oraz drukarkę 3D. Uczestnictwo w projekcie dało uczniom możliwość doskonalenia ważnych dziś na rynku pracy kompetencji kluczowych i społecznych. Z Wyższą Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych współpracujemy już od lat i nie jest to pierwszy projekt jaki realizujemy. Mamy też nadzieję, że w niedługim czasie pojawią się nowe równie ciekawe. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, bo to oznacza, że chętnie i z dużym zaangażowaniem realizują swoje pasje i zainteresowania.

Koordynatorem projektu była Pani Kamila Lenart.


Z rodzicami o cyberprzestępczościCyberprzestępczość była tematem przewodnim spotkania włoszczowskich policjantów z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, które odbyło się w dniu 06 kwietnia 2022r. Krótki wykład miał na celu przedstawienie dorosłym zagadnień dotyczących zjawiska cyberprzemocy, przestępstw internetowych oraz wskazania sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu. Sierżant sztabowy Łukasz Wtorek oraz sierżant sztabowy Bartłomiej Dąbrowski w czasie prelekcji zwrócili uwagę na najczęściej spotykane metody oszustw, takie jak metoda "na wnuczka", "na policjanta", "na kod" czy też "na znajomego", które często doprowadzają do utraty oszczędności całego życia. Przestrzegali, by nie klikać w linki od nieznajomych przesyłane w sms-ach i wiadomościach e-mail. Zwracali uwagę , by zachować ostrożność w kontaktach telefonicznych i nie wdawać się w rozmowę z oszustem. Nie podawać danych osobowych i wszelkich informacji dotyczących naszych finansów. Dodatkowo policjanci rozmawiali z rodzicami o zjawisku hejtu wśród dzieci i młodzieży. Zaakcentowali, że takie działania są bardzo krzywdzące i często mogą doprowadzić nawet do samobójstw. Zachęcali dorosłych do rozmów ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń panujących w sieci. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022" i pokazało, jak ważna jest współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i policją.


“Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania...
Jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić …
Jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. J. Twardowski

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marianny Trześniewskiej Naszej serdecznej Koleżanki, Nauczycielki i Wychowawczyni Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Wspominamy i żegnamy wspaniałego człowieka i nauczyciela. Śp. Marianna Trześniewska była absolwentką Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie. Pracę rozpoczęła we włoszczowskim Zespole Szkół Zawodowych w 1978 roku i z tą placówką związała się na całe życie. Jako nauczycielka była perfekcjonistką i osiągała spektakularne sukcesy. Pod Jej opieką zdolni uczniowie naszej szkoły zdobywali najwyższe lokaty na szczeblu centralnym w Turniejach Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. W finałach Turnieju Pani Marianka uczestniczyła ponad 30 razy. Swoją pasją i wiedzą zainspirowała przeszło 120 młodych ludzi. Wielu z nich otrzymało indeksy na wymarzone studia, a następnie zasiliło kadry inżynieryjne zakładów mleczarskich oraz kadrę naukową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Była autorką arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzana egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów ZSZ. Była czynnym egzaminatorem egzaminu zawodowego OKE Łódź oraz konsultantką OKE w zawodach branży spożywczej. Była też długoletnim członkiem Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy. Jej wkład w wychowanie i wykształcenie sztafety olimpijczyków został doceniony, m. in. w postaci nagrody Kuratora Oświaty w 1986 roku. Wielokrotnie była honorowana przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy tytułem Nauczyciela Roku. Została również odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Śp. Marianna Trześniewska szanowała innych, wydobywała z naszych uczniów to, co najlepsze. W piękny i szlachetny sposób była zawsze sobą. Zapamiętamy Jej ciepły uśmiech, optymizm, życzliwość, umiejętność szukania zawsze dobrych stron rzeczywistości oraz filozofię życia w zgodzie z Bogiem, ludźmi i naturą. Odeszła, pozostawiając niewysłowiony żal.

Droga Koleżanko, wspaniała Nauczycielko
Spoczywaj w pokoju!
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie


Happening edukacyjny promujący bezpieczeństwo w sieciW dniu 28 marca 2022r. blisko 250 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie przeszło głównymi ulicami miasta w marszu promującym bezpieczeństwo w Internecie. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej przekazali dyrektorowi szkoły manifest, w którym zadeklarowali roztropne korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych, upowszechnianie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz szerzenie w społeczeństwie lokalnym tematyki bezpieczeństwa w sieci. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły - Piotr Dziuba, który podziękował za tak duże zainteresowanie wydarzeniem i wyraził dumę, że młodzież Staszica od lat chętnie promuje bezpieczne korzystanie z Internetu. Happening wyruszył z placu ZS Nr 3 i udał się w stronę siedziby Starostwa Powiatowego, gdzie uczestników powitał Wicestarosta włoszczowski, Łukasz Karpiński. Przewodniczący szkoły odczytał i przekazał manifest władzom powiatu. Wicestarosta pogratulował pomysłu i wsparł inicjatywę popularyzowania bezpiecznego Internetu w społeczeństwie lokalnym. Uczniowie Staszica udali się na włoszczowski rynek, gdzie przekazywali treści edukacyjne, rozdając mieszkańcom Włoszczowy kolorowe balony z hasłami promującymi rozsądne korzystanie z zasobów Internetu. Dziękujemy za eskortę policjantom z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, którzy zawsze chętnie wspierają nasze działania.
Happening odbył się w ramach dziesiątej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022” .


Bezpiecznie w sieci


W dniu 22 marca 2022r. w ramach dziesiątej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022” w naszej szkole zorganizowane zostało spotkanie funkcjonariuszy policji z uczniami klas drugich, trzecich i czwartych. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie – asp. szt. Rafał Sędek i asp. szt. Rafał Tomczyk rozmawiali z młodzieżą na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. Przestrzegali przed bezmyślnym korzystaniem z Internetu oraz przed konsekwencjami prawnymi, wynikającymi m.in. z zamieszczania w sieci zdjęć lub treści obraźliwych o innych osobach. Poinformowali o najczęstszych przestępstwach popełnianych za pomocą Internetu i udzielili cennych wskazówek, jak nie stać się ich ofiarą. Na zakończenie uczniowie obejrzeli bardzo interesujący film, który uświadomił młodzieży, że informacje raz udostępnione w sieci zostają tam na zawsze. Podczas tego wydarzenia wręczono także nagrody laureatom oraz osobom biorącym udział w szkolnym konkursie plastycznym na plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie, którego celem było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu. Zwycięzcami zostały:
· Weronika Żesławska z klasy 3pTże - 1 miejsce
· Klaudia Pytlik z klasy 4Tee - 2 miejsce
· Klaudia Jarocka z klasy 4Tmh - 3 miejsce
Organizator konkursu – pani Agnieszka Łęcka - nauczyciel przedmiotów informatycznych, podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu i pogratulowała wspaniałych pomysłów. Dyrektor Zespołu Szkół Nr3, pan Piotr Dziuba zaakcentował w swojej wypowiedzi, że „we współczesnym świecie jednym z kluczowych działań szkół jest zapobieganie ryzykownym zachowaniom w sieci i ich konsekwencjom”, dlatego niezmiernie cieszy się z udziału szkoły w tak ważnym projekcie. W wydarzeniu wzięło udział 210 uczniów Staszica.


8 marca 2022 w naszej szkole został zorganizowany uroczysty apel podsumowujący projekt pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" nr 2020-1-PL01-KA102-078714, realizowany w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W trakcie tego wydarzenia jego uczestnikom zaprezentowane zostały rezultaty inicjatywy w postaci zdjęć, prezentacji i omówione nabyte kompetencje i umiejętności. Uczniowie przybliżyli w ten sposób młodszym kolegom i koleżankom kulturę, geografię, historię oraz kuchnię Włoch, a także przekazywali swoją wiedzę i spostrzeżenia w ramach rozmów indywidualnych i grupowych oraz dyskusji, wspominając jednocześnie niesamowity czas, który spędzili we Włoszech w maju oraz we wrześniu 2021 roku. W pracowniach zawodowych zorganizowane zostały dodatkowo warsztaty z uczniami młodszych klas i okolicznych szkół podstawowych, zaproszonych na wydarzenie, w ramach których młodzież, opiekunowie i inne osoby zaangażowane w realizację projektu upowszechniały jego rezultaty i dzieliły się nabytymi umiejętnościami. Pozwoliło to na szerzenie kompetencji i przekazanie ich dalej, co stanowiło jeden z celów naszego projektu! Jako że był to jednocześnie Dnia Kobiet, chłopcy chcąc zorganizować coś dobrego na święto Pań, wykorzystali m.in. swoje umiejętności zdobyte we Włoszech podczas pobytu na mobilności w ramach projektu. Przygotowali dziewczynom wspaniałą pizzę i ciasteczka według przepisów zdobytych od profesjonalnych kucharzy pracujących we włoskich restauracjach. Było wprost przepysznie!


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego4 marca 2022 r. w Internacie przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym w “Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin poety.” Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII ( kategoria I) oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (kategoria II) z powiatu włoszczowskiego. Zakładał on wyrażenie przez formę plastyczną wartości poetyckich, zainteresowanie młodzieży twórczością Tadeusza Różewicza. Razem ze zgłoszeniami wpłynęło 28 prac konkursowych.
Podczas uroczystości zwycięzcy konkursu oraz zaproszeni goście obejrzeli, przygotowaną przez Szkolne Koło Literacko – Teatralne, inscenizację teatralną pt. “Salon Literacki Tadeusza Różewicza w XXI wieku” pod opieką pań: Anety Standerskiej, Bogusławy Kozy i Renaty Basoń. Następnie Nagrody wręczyli Dyrektor ZS Nr 3, pan Piotr Dziuba oraz Przewodniczący Rady Rodziców, pan Robert Jurek.
Oto lista zwycięzców:
Kategoria I
1 miejsce - Karolina Brych - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radkowie
2 miejsce - Julia Pietruszka - Szkoła Podstawowa w Koniecznie
3 miejsce - Marczewska Martyna - Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Wyróżnienia:
Agnieszka Jadczyk- Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Patrycja Kozioł - Szkoła Podstawowa w Bukowie
Kategoria II
1 miejsce - Nikola Groszek -Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie
2 miejsce - Martyna Dankowska- ZS Nr 2 we Włoszczowie oraz Julia Walat ZS Nr 2 we Włoszczowie
3 miejsce - Klaudia Kaliszewska -ZS Nr 2 we Włoszczowie

Wyróżnienia:
Oliwia Marczewska - ZS Nr 2 we Włoszczowie
Szymon Koza - ZS Nr 3 we Włoszczowie

Gratulujemy uczestnikom pomysłowości i talentu!
Organizatorzy konkursu dziękują sponsorom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, radzie Rodziców przy ZS Nr 3 oraz firmie z powiatu włoszczowskiego.


Komunikat

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie informuje, że uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym, organizowanym przez ZS Nr 3 we Włoszczowie z okazji 100.lecia urodzin Tadeusza Różewicza, odbędzie się 4 marca 2022r. o godz.10.00 w Internacie przy ZS Nr 3 we Włoszczowie. Serdecznie zapraszamy laureatów z opiekunami.
Dyrektor Piotr DziubaUMOWA O WSPÓŁPRACY
Z UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO MAZURSKIM W OLSZTYNIE

W dniu 10. stycznia 2022r została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Zespołem Szkół Nr 3 we Włoszczowie. Nasza szkoła już od wielu lat współpracowała z Wydziałem Nauki o Żywności olsztyńskiego Uniwersytetu m.i. uczestnicząc niezwykle interesujących wykładach organizowanych w ramach Dni Świadomości Żywieniowej. Również wielokrotnie nasi uczniowie brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie walcząc z powodzeniem o indeks na Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Wielu naszych absolwentów kontynuowało naukę na Wydziale Nauki o Żywności na tamtejszej uczelni.
Dzięki staraniom dr hab. inż. Jarosława Kowalika, prof. UWM – absolwenta naszej szkoły i Anny Jamróz – nauczyciela przedmiotów spożywczych, w tym roku doszło do sformalizowania naszej współpracy, czego efektem jest umowa podpisana przez panią wicedyrektor naszej szkoły Mariolę Kozę i rektora UWM w Olsztynie – pana Jerzego Andrzeja Przyborowskiego.
W ramach umowy nasi uczniowie będą mogli m.in. brać czynny udział w wykładach otwartych i zajęciach praktycznych organizowanych przez Wydział Nauki o Żywności zarówno zdalnie jak i w siedzibie uczelni czy w naszej szkole. Mają możliwość nawiązania bliższej współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi działającymi w strukturach Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!


Lekcja online

Wzorem lat ubiegłych klasa 1LO o profilu policyjno- prawnym podczas trwania zajęć zdalnych uczestniczyła w spotkaniach online z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz ze strażakiem OSM Moskorzew- naszym uczniem Piotrem Herejem z klasy 2LO.


Odstaw alkohol. Postaw na życie

Włoszczowscy policjanci przy współpracy z Urzędem Gminy we Włoszczowie oraz Panią Sylwią Purą-Maciejczyk nagrali spot profilaktyczny pod nazwą „Odstaw alkohol. Postaw na życie.” Aktorami w tym filmie byli nasi absolwenci! Dlatego gratulujemy odwagi!
Policjanci mają nadzieję, że film promujący trzeźwość za kierownicą da do myślenia wielu osobom, które decydują się kierować pojazdami po wcześniejszym spożyciu alkoholu.
film można zobaczyćtutajRozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że "Międzyszkolny konkurs plastyczny inspirowany twórczością Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin poety" został rozstrzygnięty! Przypominamy, że celem konkursu było wyrażenie przez formę plastyczną wartości poetyckich, zainteresowanie młodzieży twórczością Tadeusza Różewicza. Razem ze zgłoszeniami otrzymaliśmy 28 prac konkursowych. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne sposoby obrazowania myśli, przelane na papier. Po długich naradach jury konkursowe wybrało zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia, prace były oceniane w dwóch kategoriach: dla młodzieży ze szkół podstawowych (kl. VII i VIII – pierwsza kategoria), szkół ponadpodstawowych (II kategoria) powiatu włoszczowskiego.
Oto lista zwycięzców:
Kategoria I
1 miejsce - Karolina Brych - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radkowie
2 miejsce - Julia Pietruszka - Szkoła Podstawowa w Koniecznie
3 miejsce - Marczewska Martyna - Szkoła Podstawowa w Koniecznie
Wyróżnienia:
Agnieszka Jadczyk- Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Patrycja Kozioł - Szkoła Podstawowa w Bukowie
Kategoria II
1 miejsce - Nikola Groszek -Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie
2 miejsce - Martyna Dankowska- ZS Nr 2 we Włoszczowie oraz Julia Walat ZS Nr 2 we Włoszczowie
3 miejsce - Klaudia Kaliszewska -ZS Nr 2 we Włoszczowie
Wyróżnienia:
Oliwia Marczewska - ZS Nr 2 we Włoszczowie
Szymon Koza - ZS Nr 3 we Włoszczowie

Gratulujemy uczestnikom pomysłowości i talentu! Mamy nadzieję, że młodzież nadal chętnie będzie sięgała po plastyczną i literacką twórczość.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po feriach zimowych w Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie. O dokładnym terminie poinformujemy e-mailowo lub telefonicznie.


37 rocznica protestu o krzyże

„Niech krzyż , który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia” Jan Paweł II

37 lat temu w dniu 3 grudnia 1984r młodzież naszej szkoły stanęła w obronie znaku wiary chrześcijańskiej- krzyża. Protestując przeciwko Decyzji władz Komitetu Centralnego PZPR, które skierowało do szkół tajne polecenie usunięcia krzyży z placówek szkolnych. W historii powojennej Polski krzyż był wielokrotnie usuwany ze szkół przez władze ludowe. I zawsze to prowadziło do protestów społecznych. Społeczeństwo katolickie chciało by krzyż znajdował się w miejscach wychowania młodzieży! Protestujących wspierali rodzice, miejscowi księża, niektórzy nauczyciele i mieszkańcy naszego miasta. W raz z młodzieżą w budynku szkoły przebywali pełniąc posługę duszpasterską księża- Marek Łabuda i Andrzej Wilczyński, wspierani przez proboszcza ks. Kazimierza Biernackiego. Księża odprawiali msze święte, udzielali sakramentu pokuty i pojednania. W tym czasie w mediach przeciwko protestującym rozpętano kampanię propagandową. Nie zdołano złamać ani zastraszyć nikogo ze strajkujących. Protest trwał od 3 do 16 grudnia 1984r., i zakończył się, gdy osobiście poprosił o to młodzież biskup kielecki Mieczysław Jaworski, który uznał ich za moralnych zwycięzców. Uroczyste obchody tego wydarzenia zbiegły się z Konkursem ogólnopolskim na kartkę pocztową zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. To był bardzo uroczysty dzień.Laureatką I miejsca została Oliwia Mazur- uczennica Szkoły Podstawowej w Olesznie. Miejsce II zdobyła praca Radosza Jachyma z ZS nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie. III miejsce w konkursie uzyskał uczeń Seweryn Omasta ze Szkoły Podstawowej w Olesznie. Jury wyróżniło dwie prace: Olgi Jankowskiej (SP w Koniecznie) i Wiktorii Rusak z Jeżowic. (ZS Nr 3 ).Serdecznie zapraszamy
na uroczystą Mszę Świętą z okazji „ 37. rocznicy protestu w obronie krzyży w Zespole Szkół Zawodowych”,która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. (piątek), o godz. 10.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie
Dyrekcja - Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie

Po Mszy Świętej (w kościele) zostaną wręczone nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu pn. “Kartka okolicznościowa - 37. Rocznica Protestu o Krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”.
W tym dniu zostanie wprowadzona do obiegu przez Pocztę Polską kartka pocztowa z grafiką zwycięzcy konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz okolicznościowy datownik pocztowy. Kartkę będzie można nabyć w Urzędzie Pocztowym we Włoszczowie lub otrzymać w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. Okolicznościowym datownikiem, w dniu 3 grudnia, będzie ostemplowana cała korespondencja wychodząca z UP we Włoszczowie oraz kartki, które otrzymają uczestnicy uroczystości na specjalnym stoisku przygotowanym przez Pocztę Polską w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie.


„Dzień szacunku dla munduru”

W tym roku dzień 11 listopada w 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest także oddaniem hołdu żołnierzom , którzy strzegą naszego bezpieczeństwa na co dzień. Podczas lekcji w kl. 4 TIB uczniowie Adam Dąbek i Mateusz Krzemiński , żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawili kolegom i koleżankom jak ważnym elementem jest mundur dla żołnierzy Wojska Polskiego . Chłopcy opowiedzieli o zasadach noszenia umundurowania, kto może nosić mundur wojskowy i dlaczego mundur to duma dla żołnierza. Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie poznali umundurowanie służbowe i galowe polskich żołnierzy. Koledzy i koleżanki chętnie zadawali pytania chłopcom o służbę wojskową, postawy patriotyczne i tradycje wojskowe. Spotkanie poprowadziła p. W. Banach nauczyciel historii. Temat służby w wojsku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży w klasach mundurowych oraz maturalnych.


„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”
„Żaden kraj nie może być szczęśliwy dopóki nie jest wolny,
a nie może być wolny , dopóki nie jest silny”
Ignacy Jan Paderewski

W dniu 10 listopada o godz 11.11 z wielkim zapałem w sercach nasi uczniowie zaśpiewali Hymn Polski. W ramach radosnego świętowania w naszej szkole cała społeczność szkolna: Dyrekcja , Nauczyciele i Uczniowie uczcili Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność w1918r.
Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców. Ci , którzy ciężko pracowali, uczyli się , dbali o historię i kulturę , często byli prześladowani a walczyli przecież o wolną Polskę. Józef Piłsudski stając na czele rządu i wojska musiał poradzić sobie z tym co zniszczono przez lata zaborów. Ten dzień jest wyjątkowy dla każdego Polaka. Ważne że kultywujemy tą tradycję i przekazujemy ją młodszym pokoleniom .
Uroczystość patriotyczną przygotowali nauczyciele historii p. W. Banach i p. D. Wójcik .


Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych

Kolejna grupa młodzieży zakończyła zagraniczne staże w słonecznej Italii. Czterdziestu pięciu uczniów "Staszica", kształcących się w zawodzie technik logistyk, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa oraz budownictwa, doskonaliło swe umiejętności zawodowe na włoskiej ziemi. Staże zostały zwieńczone otrzymaniem europejskich certyfikatów, co jest niemałym atutem podczas ubiegania się o zatrudnienie. Wyjazd stał się również okazją do poznawania kultury włoskiej. Odbyły się wycieczki do Padwy, Wenecji oraz Werony- miasta słynnych kochanków Romea i Julii.


"Wyszyński - zemsta czy przebaczenie"
" Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać jest największym wrogiem samego siebie"
kard. Stefan Wyszyński

W 120 rocznicę urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego młodzież naszej szkoły z wychowawcami w dniach 30 września i 1 października uczestniczyła we włoszczowskim kinie Muza w filmie "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie". Wyjście zorganizowali nauczyciele historii p. Wioletta Banach i p. Dawid Wójcik. W pierwszych kadrach filmu poznajemy młodego księdza i żołnierza AK porucznika Stefana Wyszyńskiego. Akcja filmu rozgrywa się w 1944 roku, w czasie powstania warszawskiego, gdy Stefan Wyszyński ps. Radwan III jest kapelanem szpitala powstańczego w Laskach i AK w Puszczy Kampinoskiej. Młodość , okrucieństwo II wojny światowej, śmierć i wybaczanie to główne epizody tego filmu. Ważnym zadaniem w całym życiu Wyszyńskiego była zawsze troska o kontakty między narodem polskim i niemieckim, by mimo wielu ran wojenych uległy one poprawie. Wielkim krokiem ku pojednaniu było orędzie biskupów polskich w liście do biskupów niemieckich, zawierajace historycznezdanie: "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie". Młodzież naszej szkoły wyniosła z tego filmu cenną naukę.


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

W związku z 100. rocznicą urodzin Tadeusza Różewicza Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie ogłasza Międzyszkolny Konkurs Plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas VII - VIII) oraz ponadpodstawowych. W załączniku dostępny jest Regulamin Konkursu wraz z Kartą zgłoszenia. Serdecznie zachęcamy do udziału.


Przygotowania do kolejnego wyjazdu do Włoch w toku…

Jeszcze wspominamy poprzedni wyjazd, a już trwają intensywne przygotowania do wrześniowej tury zagranicznych praktyk. Właśnie zakończyły się zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz kształcenie kulturowe. Trwają konwersacje z języka angielskiego. Jeszcze tylko kurs podstaw języka włoskiego, obowiązkowe szczepienia i … kolejna grupa uczniów rozpocznie stażowe dolce vita w kraju Michała Anioła i A. Bocellego.


„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Antoine De Saint-Exupery

DRODZY NAUCZYCIELE, RODZICE I UCZNIOWIE
Pierwszego września rozpocznie się nowy rok szkolny, czas który niesie ze sobą wiele różnych oczekiwań, szereg wyzwań i wielkich nadziei. Rozpoczynamy go w trybie stacjonarnym, ale w reżimie sanitarnym. Dlatego nie będzie w Naszej Szkole uroczystego otwarcia, a tylko spotkania w salach lekcyjnych. Z tej okazji życzę wszystkim Uczniom bezpiecznego i udanego roku szkolnego, aby każdy dzień wzbogacał Was w wiedzę i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości. Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Szkoły życzę sukcesów, dumy z osiągnięć swoich podopiecznych, poczucia ważności wykonywanego zawodu, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Rodzicom życzę wielu radości i zadowolenia z osiągnięć Swoich dzieci.. Niech rozpoczynający się rok szkolny 2021-2022 będzie nie tylko czasem wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i rozwijania kreatywności, ale również umacniającym poczucie, że szkoła to miejsce odkrywania świata, budowania relacji i kształtowania wartości
Dyrektor ZS Nr 3
Piotr Dziuba


Szanowni Nauczyciele
Drodzy Uczniowie i Rodzice

25 czerwca kończy się rok szkolny, co oznacza że wkrótce rozpoczną się wakacje – oczekiwany czas letniego wypoczynku od nauki. Za nami niezwykle trudne i pod wieloma względami nietypowe miesiące pracy. Ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze całego kraju, przez większą część roku zajęcia odbywały się zdalnie. Młodzież pozbawiona była bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami, wychowawcami oraz rówieśnikami.. Sytuacja ta wymagała od nauczycieli wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych, uczniowie musieli się przyzwyczaić do nowego sposobu nabywania wiedzy i uczenia się, a rodzice musieli wspierać swoje dzieci i współpracować ze szkołą. Okres kształcenia na odległość pokazał, że bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie Dziękuję nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za ogromne zaangażowanie oraz profesjonalne potraktowanie nowych wyzwań zawodowych. Słowa uznania kieruję do uczniów, którzy wykazali się otwartością na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom że wspierali ich w tym. Gratuluję wszystkim uczniom promocji do następnych klas, uzyskania świadectw z biało-czerwonym paskiem. Wszyscy przygotowujemy się już do nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że dzięki postępującej akcji szczepień uda się w przyszłości uniknąć ponownego zamknięcia szkoły i przechodzenia na nauczanie zdalne. Życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju i wytchnienia od codziennych obowiązków.
Do zobaczenia we wrześniu.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie
Piotr Dziuba


UWAGA, REKRUTACJA DO 21 CZERWCA !


Zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego, proponowane do wyboru w roku szkolnym 2021/2022:

1. Piłka siatkowa
2. Piłka ręczna
3. Piłka nożna
4. Fitness/Nordic walking
5. Zajęcia na basenie
6. Techniki samoobrony
W ramach zajęć sportowych organizujemy również rajdy rowerowe i spływy kajakowe oraz wyjazdy na wybrane mecze ligowe w piłce ręcznej w ramach akcji "Kulturalne kibicowanie".


Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych

Nasza młodzież w dniach 30.05. do 11.06. 2021r. odbywała praktyki zawodowe we Włoszech. Byli to uczniowie z technikum budowlanego, logistycznego, żywienia i usług gastronomicznych. Mieli możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym również języka obcego zawodowego. Nie tylko wzorowo pracowali, ale również poznawali kulturę i zabytki północnych Włoch, w myśl zasady, że nie samą pracą człowiek żyje. W Padwie podziwiali unikatową architekturę sakralną, zwiedzili jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie. Wenecja zachwyciła małymi wysepkami i pięknymi kanałami. Na placu św. Marka podziwiali nie tylko piękno Bazyliki, ale również maski karnawałowe. W Weronie zobaczyli jeden z najstarszych amfiteatrów, w którym do dnia dzisiejszego odbywają się wielkie koncerty. Odwiedzili również muzeum Julii Capuletti i poznali historię tego słynnego miasta. Ponadto cała grupa podziwiała największe jezioro Włoch- Lago di Garda w malowniczej miejscowości Sirmione oraz winnicę Bagnoli, która istnieje od 954 roku. Praca pracą, ale program kulturowy też jest ważny dla młodego człowieka. Jeśli dodać to tego specyfiki włoskiej kuchni, której zostaliśmy fanami, to jest rzeczą oczywistą, że wszyscy wrócili usatysfakcjonowani. Już rusza nabór na drugą turę praktyk!


Tomasz Syrek zwyciężył w Konkursie „Twoja Dzielnica – Twoja Mównica”

Zwycięzcą II edycji Konkursu „Twoja Dzielnica – Twoja Mównica”, zorganizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji Miesiąca Języka Ojczystego, jest Tomasz Syrek/ kl. 2pLB/. Jury zwróciło szczególną uwagę na wybór kreatywnej formy jego pracy. Dodatkowo był to jedyny utwór wykorzystujący socjolekt graczy, Tomasz opisał rozgrywki w „Ligusi” (zdrobniałe określenie League of Legends). Gracze stanowią dzisiaj ogromną grupę osób, a ich słownictwo jest na tyle enigmatyczne, że dla osób niezwiązanych ze światem gier, rozszyfrowanie znaczeń poszczególnych wyrazów byłoby niemożliwe. Pani Elżbieta Sybis składa podziękowania również tym wszystkim uczniom, którzy zebrali słownictwo charakterystyczne dla różnych grup środowiskowych i zawodowych oraz przygotowali prace konkursowe.


Innowacje pedagogiczne

Uczniowie klasy 2pLB z zawodu technik logistyk w maju i czerwcu tego roku brali udział w innowacji pedagogicznej pt. „Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi”. Program obejmował kilka lekcji, w ramach których logistycy poznali Polską i Europejską Ramę Kwalifikacji, nauczyli się tworzyć własne e-portfolio oraz rozwiązywali wirtualny Escape Room, który był podsumowaniem, usystematyzowaniem i utrwaleniem wiadomości o ZSK. Lekcje poprowadziła p. Sylwia Pura- Maciejczyk.


Jak zostać strażakiem ochotnikiem ?

W minionym tygodniu nasza klasa 1 LO o profilu policyjno- prawnym w ramach cyklu zajęć "Zapraszamy na naszą lekcję" dzięki swojemu koledze- Piotrowi Herejowi- omówiła sprawy dotyczące funkcjonowania i działania Ochotniczej Straży Pożarnej. Na przykładzie OSP Moskorzew dowiedzieliśmy się, jak zostać strażakiem ochotnikiem, czym jest OSP oraz jakim wyposażeniem dysponuje. Podczas zaledwie 45 minut nauczyliśmy się, że bycie strażakiem ochotnikiem to nie zwykła praca czy hobby, lecz pasja i sposób życia. Składamy wszelkie wyrazy podziękowania dla naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie za umożliwienie przeprowadzenia lekcji z #OSPMoskorzew. Oraz gratulujemy odwagi i rzetelności w przeprowadzeniu zajęć online przez naszego kolegę Piotra! Brawo! Klasa 1LO wraz z nauczycielem Sylwią Pura- Maciejczyk


Konkursu Historyczny wiedzy o Policji

W dniu 20 maja 2021 roku na terenie Skansenu Wsi Kieleckiej leżącego w dolinie Czarnej Nidy odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów i uczestników IV edycji Konkursu Historycznego wiedzy o Policji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, przy współpracy ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem "Rodzina Policyjna 1939r.". Wśród uczniów klas mundurowych I miejsce zdobyła absolwentka z III LO we Włoszczowie - Magdalena Stolarczyk. Nagrodzona za udział w rywalizacji została również Anglika Chyska z tej samej klasy.
Gratulujemy!
Opiekunem konkursu była pani Sylwia Pura- Mciejczyk


I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŻYWIENIOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych do wzięcia udziału w I Międzyszkolnym Konkursie Żywieniowym. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są TUTAJ

W miesiącu kwietniu uczniowie wszystkich klas policyjno- prawnych na lekcjach przedmiotów policyjnych spotykali się online z zaproszonymi gośćmi- przedstawicielami różnych służb mundurowych. Lekcje odbyły się z udziałem:
• mł. asp. Katarzyną Szczecińską, dzielnicową KPP we Włoszczowie,
• st. kpt. Pawłem Mazurem, rzecznikiem prasowy rzecznikiem Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie,
• kpt. Anną Czajczyk, rzecznikiem prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie,
• mjr. Mirosławem Wąchockim z WKU Kielce,
• por. Tomaszem Olszewskim z WKU Kielce.
Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca w poszczególnych służbach, jakie warunki trzeba spełniać, aby zostać funkcjonariuszem oraz jak jest procedura rekrutacji.
Spotkania zorganizowała Pani Sylwia Pura- Maciejczyk.


II Dni Świadomości Żywieniowej

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie , uczniowie i nauczyciele Stasica już po raz drugi mają możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, jakim są Dni Świadomości Żywieniowej.
Pierwsza edycja zorganizowana przez Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Podczas tygodnia wykładów uczniowie naszej szkoły kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik przetwórstwa mleczarskiego mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykle ciekawych prelekcjach prowadzonych przez pracowników i studentów UWM. Wykłady poświęcone były między innymi zasadom zdrowego odżywiania, produkcji żywności czy oznaczeniom stosowanym na opakowaniach.
Od 18 kwietnia rusza II edycja Dni Świadomości Żywieniowej, na którą serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wydarzenie to można śledzić na fb na profilu Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM. Znajdziecie tam program wykładów.
Wydarzenie odbędzie się na platformie MS TEAMS..
Osoby chętne do udziału w wykładach prosimy o kontakt z p. Anną Jamróz .
(anna.jamroz@zsp3.pl)
Warto podkreślić, że prodziekanem ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego jest absolwent naszej szkoły, technikum przetwórstwa spożywczego (dziś technik przetwórstwa mleczarskiego) - dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM


Doskonalenie umiejętności językowych

Pomimo pandemii i nauki zdalnej, ambitna młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie doskonali swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w zajęciach z języków obcych. Póki co tylko ćwiczą język angielski, ale już od 15.04.2021 rozpoczną naukę włoskiego. Wszyscy uczestnicy projektu" Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" oczekują ich z niecierpliwością, bowiem już za dwa miesiące wyruszą w podróż do słonecznej Italii, by tam odbyć swoje staże, poznając arkana pracy budowlańców, logistyków i branże żywieniowo- hotelarskiej. Żaden wysiłek im nie straszny, ani fizyczny, ani intelektualny, dlatego dzielnie słuchają, mówią, czytają i nawet śpiewają w języku Szekspira, by niedługo powtórzyć za Toto Cutugno i piosenką "L'italiano": "Buongiorno Italia".


Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych!

W terminie 1 października 2020 – 31 marca 2022 nasza szkoła wdraża projekt nr 2020-1-PL01-KA102-078714 dofinansowany w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach uczniowie udadzą się na dwie mobilności zagraniczne do Włoch, gdzie odbędą 2-tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach wybranych branży – logistycznej, budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej. Oprócz tego, w czasie mobilności zaplanowanych na wiosnę i jesień 2021 roku, uczestnicy wezmą także udział w bogatym programie edukacyjno-kulturowym, mającym na celu poznanie dziedzictwa kulturowego kraju przyjmującego. Potrzeba ciągłego poprawiania atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz stwarzania uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju to idee, które przyświecały kadrze szkoły w przygotowywaniu projektu. Dynamicznie zmieniające się realia europejskie, w tym szczególnie na rynku pracy, gdzie od młodych ludzi zaczynających swoją karierę wymaga się coraz więcej – wykształcenia, ale także doświadczenia i praktyki powodują, że młodzież oczekuje, aby po zakończeniu edukacji szkolnej mieć możliwość odpowiedzenia na takie zapotrzebowanie. Pomóc w tym ma fakt odbycia staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. W ten sposób narodził się pomysł implementacji kolejnego projektu sektora VET o skali międzynarodowej pt. "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych", którego głównym celem jest stworzenie możliwości rozwoju 81 uczniom ZS Nr 3 we Włoszczowie, kształcącym się w ramach 4 zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz technik logistyk. Stanie się to poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Do osiągnięcia celu głównego przyczynią się szczegółowe celu projektu obejmujące:
1. Cele ilościowe:
• organizacja zagranicznych staży zawodowych we Włoszech dla 81 uczniów Technikum;
• podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 81 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami i dokumentami takimi jak Europass-Mobilność;
• włączenie w realizację projektu przynajmniej 40 uczniów z mniejszymi szansami.
2. Cele jakościowe:
• organizacja praktyk we współpracy z pracowniami i zakładami pracy o europejskich standardach;
• stworzenie możliwości doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych, w tym języka obcego zawodowego;
• zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia, a co za tym idzie – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów w kraju i za granicą;
• podniesienie stopnia uznawalności kompetencji i rezultatów projektu.
3. Dodatkową kategorią są tzw. cele wychowawcze, wśród których znajdują się:
• wypracowanie odpowiedzialnych, aktywnych, otwartych i przedsiębiorczych postaw u uczestników (tzn. rozwój kompetencji miękkich, na których istnienie pracodawcy również zwracają dziś szczególną uwagę przy zatrudnianiu pracowników);
• przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury zawodu;
• kształtowanie właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych i współpracowników. Wszystkie w/w cele przyczynią się bezpośrednio do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz oferty edukacyjnej, co wpisuje się w podstawowe cele Europejskiego Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie. Relacja z przebiegu mobilności zawodowych naszych uczniów udostępniane będą na specjalnie dedykowanej ku temu stronie na portalu Facebook:
Zapraszamy do śledzenia!


Branżowe Symulacje Biznesowe

W styczniu 2021 roku nasi uczniowie mogli korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych w ramach lekcji przedmiotów praktycznych. W wirtualnej rzeczywistości młodzież z grupy logistyków klasy 2pLB wcielili się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę transportową. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami mogli przekonać się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymała Pani Sylwia Pura- Maciejczyk. Wyniki szkolnego zmagania się uczniów znajdziemy tutaj
Nauczyciel przedmiotu- Sylwia Pura- Maciejczyk- gratuluje!


KOMUNIKAT !

Chcę poinformować, że jutro 21.02.2021 (niedziela) o godzinie 19.00 w programie TVP HISTORIA będzie wyemitowany film dokumentalny "Krzyż Włoszczowa 1984", poświęcony strajkowi młodzieży ówczesnego Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w obronie krzyży.
Piotr Dziuba Dyrektor ZS Nr 3


29 Finał WOŚP

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. „Staszic” też kwestował. Mimo ograniczeń związanych z pandemią i mroźnej pogody czterech naszych wolontariuszy bardzo ochoczo włączyło się pomaganie. 31 stycznia 2021 Daria Tabisz, Zuzia Białas, Klaudia Walasek oraz Radosz Jachym zebrali kwotę 1800,83 zł. Dziękujemy za zaangażowanie i wielkie serducha. Kolejny raz mogliśmy pomóc chorym dzieciom.


KOMUNIKAT !

Informujemy, że Internat ZS Nr3 zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora pracuje bez zmian i jest do dyspozycji uczniów ( wychowanków). Zachęcamy do korzystania.Obchody Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego

22 lipca 2020 roku na placu alarmowym jednostki policji w Kielcach odbył się w uroczysty apel związany z Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. Podczas uroczystości uhonorowana została Sylwia Pura-Maciejczyk, wieloletnia nauczycielka i opiekunka klas o profilu policyjno- prawnym w naszej szkole. Kierownictwo świętokrzyskiego garnizonu wyróżniło panią Sylwię brązowym medalem „Za zasługi dla Policji”. Odznaczenie wręczył szef świętokrzyskich policjantów nadinspektor Paweł Dzierżak. Gratulujemy!


CIEKAWA LEKCJA KRAJOZNAWCZA Z NAUCZYCIELEM Z NIEMIEC

6 maja 2020 roku grupa uczniów ZS Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie uczestniczyła w lekcji krajoznawczej na temat Niemiec. Zajęcia odbyły się przy użyciu aplikacji Messenger. Do udziału w lekcji został zaproszony nauczyciel mieszkający w Dresden – pan Michael Willig. Gość opowiedział o tradycjach, obyczajach związanych z różnymi świętami w jego ojczyźnie. Uczniowie dowiedzieli się o tym, jak obchodzi się Wielkanoc i Boże Narodzenie w Niemczech. Pan Willig przekazał młodzieży też informacje dotyczące festynu Oktoberfest i karnawału. Po tej części pojawiły się pytania ze strony uczniów nawiązujące do wypowiedzi gościa. Na końcu lekcji młodzież rozwiązała również quiz językowy na podstawie przekazanej przez nauczyciela z Drezna wiedzy. Zajęcia zorganizowała nauczycielka języka niemieckiego – pani Ewelina Barańska.


Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na na konserwację nawierzchni sportowej boisk „ ORLIK 2012” ze sztucznej trawy o pow. 1.860m2 i czyszczeniem boiska poliuretanowego o pow. 1.500m2 w Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie.
Wymagane dukumenty oraz dodatkowe informacje w załączniku.


Rajdy rowerowe

Uczniowski Klub Sportowy „UNION” zaprasza wszystkich chętnych do zapisu na cykl trzech rajdów rowerowych. Dla pierwszych 16 zgłoszonych osób gwarantujemy darmowe wypożyczenie rowerów wraz z kaskami. Ilość miejsc ograniczona. Wyżej wymienione przedsięwzięcia będą realizowane dzięki projektowi unijnemu „Rowerem przez świat” dofinansowanemu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:1.2.5 Poznajemy obszar naszego LGD jako potrzebę dodatkowej możliwość poznawania i promowania terenu LGD poprzez wspólne wycieczki rowerowe dostępne dla wszystkich mieszkańców z obszaru LGD w każdym wieku. Pierwszy rajd rowerowy planujemy 29 lipca 2020r. (środa) lub w przypadku zapowiedzianych opadów 30 lipca 2020r. (czwartek). Wyjazd spod szkoły ZS Nr3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie o godz. 9.00 Chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu panią Aleksandrą Rydz poprzez wiadomość email na adres:Aleksandra.Rydz@zsp3.pl Daty pozostałych rajdów rowerowych będą podane w późniejszym terminie. Zachęcamy do udziału.


Szanowni Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

26 czerwca kończy się rok szkolny, co oznacza że wkrótce rozpoczną się wakacje – oczekiwany czas letniego wypoczynku od nauki. Ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze całego kraju, szkoły musiały od 25 marca przejść na system zdalnego nauczania. Sytuacja ta wymagała od nauczycieli wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych, uczniowie musieli się przyzwyczaić do nowego sposobu nabywania wiedzy i uczenia się, a rodzice musieli wspierać swoje dzieci i współpracować ze szkołą. Dziękuję nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za ogromne zaangażowanie oraz profesjonalne potraktowanie nowych wyzwań zawodowych. Słowa uznania kieruję do uczniów, którzy wykazali się otwartością na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom że wspierali ich w tym. Gratuluję wszystkim uczniom promocji do następnych klasa, uzyskania świadectw z biało-czerwonym paskiem. Wszyscy przygotowujemy się już do nowego roku szkolnego. Ze słów Premiera wynika że we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie nauczania. Życzę dużo zdrowia, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie
Piotr Dziuba


Zdalna szkoła. Komputery trafiły do uczniów i nauczycieli

Powiat włoszczowski zakupił 37 laptopów dla uczniów i nauczycieli włoszczowskich szkół ponadpodstawowych. Sprzęt pomoże uczniom i nauczycielom w realizowaniu zadań w ramach zdalnego nauczania. Zakup sprzętu został w całości sfinansowany dzięki dotacji w wysokości 80 tysięcy złotych, pozyskanej przez powiat włoszczowski w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica trafiło 15 laptopów. Komputery są odpowiednio przystosowane do wykonywania zadań w ramach nauczania zdalnego, posiadają legalne oprogramowanie i są objęte gwarancją. - Dziękuję Zarządowi Powiatu za pozyskanie i przekazanie komputerów. Zostały one użyczony uczniom i nauczycielom, którzy dotychczas nie mogli w pełni realizować zajęć w ramach edukacji zdalnej – mówi dyrektor Piotr Dziuba. Po zakończeniu nauczania w trybie zdalnym laptopy wrócą do szkoły i będą służyły młodzieży w dalszej nauce.


Staszic on-line

Młodzież Staszica nigdy się nie nudzi. Podczas kwarantanny uczniowie Technikum Informatycznego postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym i wykonali szereg ciekawych prac. Na "pierwszy ogień" prezentujemy stronę internetową klasy 3Thi, wykonaną przez naszego stypendystę Prezesa Rady Ministrów - Krzysztofa Łęgowika, który w doskonały sposób zaprezentował swoje umiejętności informatyczne, przedstawiając nam namiastkę "ciekawego, staszicowskiego życia szkolnego". Zapraszamy do oglądania :) tutaj.


Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację i wymianę lamp oświetleniowych w budynku szkoły i internatu ZS nr 3.
więcej informacji
dokumenty


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje o aktualnych kierunkach kształcenia znajdą Państwo tutaj.


Komunikat

W sprawie odbioru świadect ukończenia szkoły - szczegółowy harmonogram


Drodzy Absolwenci!

Dzisiaj kończycie Szkołę. W normalnych warunkach odbyłaby się uroczysta akademia z Wami w roli głównej z udziałem wychowawców, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Nastąpiłoby wręczanie świadectw z „paskiem” i nagród dla wyróżniających się absolwentów, a kilka dni później przystąpilibyście do egzaminu maturalnego. Ogłoszenie w kraju stanu pandemii spowodowało wprowadzenie wielu ograniczeń w tym ograniczyło funkcjonowanie szkół. Nie przeszkodziło to jednak w ukończeniu przez Was Szkoły, choć w nieco innej formie niż zazwyczaj – poprzez nauczanie zdalne. Rada Pedagogiczna również w sposób zdalny podjęła uchwały o ukończeniu Szkoły przez uczniów klas maturalnych. Dla każdego z Was okres pobytu w „Staszicu” to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Jestem przekonany, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Nie raz podczas spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa. Dziś macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia i z uśmiechem, a może rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami. Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzę , aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.
Powodzenia na maturze i egzaminie zawodowym. Będzie dobrze.

Dyrektor ZS Nr 3 Piotr Dziuba


UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach znajdują się materiały edukacyjne do pracy zdalnej w czasie zawieszenia zajęć.
zobacz materiały


KOMUNIKAT

W​Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych
men729x308 W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W naszej szkole społeczność uczniowska uroczyście obchodziła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Z tej okazji nasi uczniowie z Dyrekcją Szkoły i gronem pedagogicznym uczestniczyli w Mszy Świętej oraz odsłonięciu pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Nauczyciele historii przeprowadzili dyskusje z uczniami na temat polskiego podziemia w latach 1945-63. Uczniowie chętnie zwiedzili wystawę poświęconą Danucie Siedzikówny ps. Inka. Dzień ten ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za niezłomną postawę patriotyczną.


Otrzymaliśmy Certyfikat dla szkoły promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Certyfikat dla szkoły promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Akcje Honorowego Krwiodawstwa organizowane są u nas w szkole cyklicznie od 2000 roku. Zainicjowała je Pani Marianna Trześniewska zakładając Klub Honorowych Dawców Krwi. Tradycje te kontynuowane są nadal. Co roku cieszą się one dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że uczniowie, którzy po raz pierwszy oddali krew w szkole, kontynuują przygodę z Honorowym Krwiodawstwem już jako absolwenci. W naszej szkole prowadzone są również zajęcia i pogadanki na temat Honorowego Krwiodawstwa przez nauczycieli i pracowników Centrum Krwiodawstwa z Kielc.
Dziękuję bardzo wszystkim naszym Honorowym Krwiodawcom za ofiarność i zaangażowanie. Bez Was nie byłoby tej inicjatywy.
Opiekun Klubu Honorowych Dawców Krwi – Kamila Lenart


I miejsce w Pucharze Polski Alicji Krzemińskiej

Uczennica Alicja Krzemińska z kl. II LO o profilu policyjno- prawnym zajęła I miejsce w Pucharze Polski w kategorii seniorów UKŁADY TAEKWON-DO w Nowej Rudzie. Trenerem naszej uczennicy jest p. Jacek Wąchała z Klubu Sportowego DRAGON.
Alicja trenuje od 8 lat taekwon-do. W roku 2019 zdobyła Wicemistrzostwo Polski w kategorii Juniorów. Interesuje się sportem, przedmiotami prawnymi i policyjnymi. Uczennica jest koleżeńska , sympatyczna , zaraża swoim zaangażowaniem w sztukach walki koleżanki z klasy. Jest pełna optymizmu. Swoją przyszłość wiąże z pracą w służbach mundurowych.


Zapisy na rajd rowerowy

Uczniowski Klub Sportowy „UNION” zaprasza wszystkich chętnych do zapisu do dnia 15 marca 2020r.na cykl trzech rajdów rowerowych. Dla pierwszych 16 osób gwarantujemy darmowe wypożyczenie rowerów wraz z kaskami. W celu zdobycia lepszej kondycji zapraszamy na serię treningów kondycyjnych w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczestnicy rajdów wezmą udział w szkoleniu „Promowanie promocji z elementami fotografiki i filmowania” , którego celem jest poznanie obszaru LGD Włoszczowa, doskonalenie umiejętności robienia zdjęć i nagrywania filmów. Zapraszamy, liczba miejsc ograniczona.


Kolejny raz oddaliśmy krew

W dniu 26 lutego 2020 roku świetlica Internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica zamieniła się w punkt krwiodawstwa. Zainteresowanie akcja było bardzo duże, zgłosiło się 74 pełnoletnich uczniów. Punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęła się zbiórka krwi. Ostatecznie krew oddało 57 uczniów, co stanowi łącznie 25,65 litra tego „drogocennego płynu”. Po raz kolejny uczniowie „Staszica” udowodnili, że potrafią pomagać.

Uczniowie, którzy oddali krew:
Klasa 4 Tie: Matuszewski Daniel, Stępień Marcin, Żelichowski Mateusz, Klapa Dawid, Podstawka Kacper, Sztandera Adam, Witczyk Weronika, Gaj Marcin, Sebastian Król.
Klasa 4 Tmh: Stangret Adrian, Wypych Piotr, Jadczyk Dawid, Stępniak Szymon, Łukasik Konrad, Janas Jakub,Wszędybył Ewelina, Ciulęba Marlena, Tatar Emilia, Klyta Sandra.
Klasa 4 Teb: Wójcik Grzegorz, Lewański Mateusz, Staszczyk Sebastian, Lesiak Łukasz, Szoklaski Dominik, Malicki Jakub, Ostrowski Patryk.
Klasa 4 Tżl: Sikorska Dominika.
Klasa 3 LO: Straszak Natalia,Wawrzak Anna.
Klasa 3 Tlb: Gaj Mateusz, Pabin Bartosz, Mikołajczyk Wiktor, Szwej Bartłomiej, Krzysztofik Kinga, Banasik Ernest, Wtorek Cezary.
Klasa 3 Tże: Buc Bartłomiej, Buc Piotr, Obarzanek Aleksander.
Klasa 3 Tme: Miszczak Martyna, Klapiński Adrian, Rak Adrian, Ocimek Dawid, Siemiński Mariusz, Urszulak Weronika, Świtała Angelina, Szałowski Łukasz.
Klasa 3 Thi: Bordoliński Patryk, Celejowski Jakub, Jachimowski Bartłomiej, Dąbrowa Tomasz.
Krew oddał również nauczyciel naszej szkoły Pan Paweł Gwiazda oraz jeden z absolwentów Technikum Elektrycznego – Krzysztof Skiba.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew. Życzymy odwagi i ofiarności w kolejnych akcjach krwiodawstwa.


Nowy rok - nowe sukcesy

W dniu 14 lutego 2020 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Działajmy razem dla lepszego Internetu", zorganizowanego w ramach IX Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Wśród grona finalistów znaleźli się uczniowie klasy 2 technikum informatycznego: Mariusz Słoma i Łukasz Bąk, którzy otrzymali wyróżnienie za film na temat "Jak wspólnie mądrze, bezpiecznie i z szacunkiem korzystać z globalnej sieci. Opracuj kodeks korzystania z Internetu" i zdobyli cenne nagrody w postaci głośników mobilnych, akcesoriów komputerowych, książek informatycznych oraz turystyczno-krajoznawczych. Wzięli także udział w interesujących wykładach, prezentacjach oraz zajęciach warsztatowych na temat: "Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełniane za pomocą Internetu", "Bezpieczne z@kupy w sieci – ogólnopolski program profilaktyczny", "FOMO – czy możesz żyć bez Internetu?", "Patotreści w Internecie", "Dobre e-maniery". Uczniowie składają serdeczne podziękowania za udział w filmie Burmistrzowi Gminy Włoszczowa - Panu Grzegorzowi Dziubkowi, oficerowi prasowemu Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie - sierż. szt. Monice Jałocha oraz uczniowi klasy 3 technikum informatycznego - Tomaszowi Dąbrowa.
"Warto podkreślić, że nasza szkoła już po raz dziewiąty uczestniczy w Świętokrzyskich Dniach Bezpiecznego Internetu i każdego roku ma laureatów w konkursach organizowanych z tej okazji" - mówi dumna z sukcesów swoich uczniów Agnieszka Łęcka - nauczyciel przedmiotów informatycznych.


Ponownie mamy tarczę Perspektyw!


Dobra passa informatyków

19.12.2019r. w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się podsumowanie projektu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019r.", organizowanego przez ŚCDN, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Allegro.pl sp.zo.o. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów na temat: "Fonoholizm - nadużywanie smartfonów przez dzieci, młodzież i dorosłych", "Bezpieczne zakupy w sieci", "Jak być przewodnikiem dziecka w Internecie". Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu przygotowanego z tej okazji. Zgłoszono 3157 uczestników, nadesłano 399 prac. W kategorii przeznaczonej dla szkół ponadpodstawowych uczniowie opracowywali filmik edukacyjny na temat: "Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie". Nasz maturzysta - uczeń klasy IV technikum informatycznego Michał Jachowicz - Wróblewski znalazł się wśród laureatów, uzyskując cenne nagrody. Serdecznie gratulujemy sukcesu na szczeblu wojewódzkim. "Przypomnijmy, że to nie pierwsze osiągnięcie tego ucznia w kategorii filmowej. Wierzę, że Michał w przyszłości będzie znanym montażystą filmowym" - dodaje Agnieszka Łęcka - nauczyciel przedmiotów informatycznych w Staszicu.


35 rocznica strajku o Krzyże.

W dniu 13 grudnia społeczność uczniowska naszej szkoły zgromadziła się na uroczystym apelu, by uczcić strajk szkolny sprzed 35 lat. 3 grudnia 1984 r., około 300 uczniów rozpoczęło strajk okupacyjny na terenie szkoły. Uczniom towarzyszyli księża Marek Łabuda i Andrzej Wilczyński, wspierali ich rodzice oraz proboszcz ksiądz Kazimierz Biernacki. Wsparcia protestującym udzielił biskup pomocniczy kielecki Mieczysław Jaworski. Ze względu na działania uczniów dyrekcja szkoły podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć szkolnych i wezwała protestujących do opuszczenia szkoły. Uczniowie tego uczynić nie chcieli. W szkole modlili się o powrót Krzyży do sal lekcyjnych, jedna z pierwszych mszy odbyła się przy ołtarzu zrobionym z plecaków szkolnych. Wsparcia protestującym udzielili także zwykli mieszkańcy Włoszczowy. Ostatecznie o zakończenie strajku 16 grudnia 1984r., zaapelował do uczniów biskup Mieczysław Jaworski na uroczystym nabożeństwie w kościele. W wyniku strajku wobec uczniów zastosowano różne sankcje, część z nich została usunięta ze szkoły lub dostała kary nagany. W 1994 roku przy wejściu głównym do szkoły umieszczono tablice na pamiątkę tamtych wydarzeń.
Mimo , że minęło 35 lat uczestnicy tamtych wydarzeń skutki tego strajku odczuwają do dziś. Spotkali się w szkole podczas uroczystej akademii , zwiedzili wystawę archiwalnych zdjęć z tamtego okresu.Cieszyli się tym spotkaniem po latach i ponownie zaśpiewali piosenki, które ich jednoczyły w trudnych chwilach. Podczas uroczystości został odczytany list do uczestników od wojewody świętokrzyskiego pana Zbigniewa Koniusza, którego reprezentowała podczas uroczystości Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr pani Anna Król. Pana marszałka Andrzeja Będkowskiego reprezentował radny Sejmiku pan Artur Konarski, który podziękował strajkującym za ich odwagę cywilną oraz patriotyzm.Wicekurator pani Katarzyna Nowacka przekazała strajkującym swoje wyrazy uznania.Podjęcie przez strajkujących wspólnych działań dla dobra ojczyzny i decydujące poczucie tożsamości narodowej także przez poszanowanie symboli i dziedzictwa kulturowego uznała za postawę godną naśladowania. Pan Starosta Dariusz Czechowski , Zarząd Powiatu, Księża, Grono pedagogiczne i wszyscy uczniowie zaśpiewali wspólnie na koniec akademii Hymn o Krzyżu. Dalsze uroczystości ze sztandarem szkoły, odbyły się w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP na Mszy Św., w dniu 15 grudnia 2019r.
galeria zdjęć


Tydzień pełen sukcesów dla „Staszica”


W hali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 04.12.2019r. zakończyła się XVI edycja Małej Ligi Piłki Ręcznej organizowana przez Fundację Vive - Serce Dzieciom. Bardzo miło poinformować nam, że drużyna chłopców ze "Staszica" z ZS Nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie zajęła 3 miejsce, wygrywając z kieleckim "elektrykiem" 15:6. Najlepszym bramkarzem Turnieju został Artur Gusta ze „Staszica”, który nagrodę odebrał od najlepszego niemieckiego piłkarza ręcznego i bramkarza, od 2019 zawodnika i kapitana Vive Kielce Andreasa Wolffa. W tym sezonie w turnieju brało udział blisko 800 uczniów z 40 szkół. Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie, dlatego tym bardziej należą się olbrzymie gratulacje dla drużyny ze Staszica. Trenerem zawodników ze „Staszica” jest pan Paweł Bielawski. Dwa dni później 06.12.2019r. odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół z Powiatu Włoszczowskiego pod patronatem Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego. Wśród chłopców pierwsze, drugie i czwarte miejsce zajęli tenisiści z ZS Nr3 im. St. Staszica we Włoszczowie: pierwsze miejsce Marcel Pawlik, drugie Sebastian Turczyn, czwarte Kacper Lis, natomiast trzecie miejsce zajął Jakub Sikorski z ZS Nr2 im. St. Czarnieckiego we Włoszczowie. Wśród dziewcząt pierwsze miejsca zajęły tenisistki z 1 LO im. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie: Oliwia Wijas – 1m., Kamila Śliwińska – 2m., Oliwia Kosiec – 3m., a najlepsze tenisistki z ZS Nr3 im. St. Staszica we Włoszczowie zajęły: Małgorzata Rydz – 4m, Agata Pustuł – 5m. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy walczyli dzielnie i godnie reprezentowali swoją szkołę. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy, a wszyscy słodkie mikołajki. Trenerem drużyny Tenisistów jest pani Aleksandra Rydz.


35 ROCZNICA STRAJKU O KRZYŻE

We wtorek 03.12.2019 roku mija 35 rocznica rozpoczęcia strajku okupacyjnego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie, w którym domagali się ponownego zawieszenia w salach lekcyjnych usuniętych krzyży.
Prowadzona stopniowo akcja usuwania krzyży znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie ostatecznie została zakończona w czerwcu 1984 r. Na początku nowego roku szkolnego młodzież podjęła starania o ich ponowne zawieszenie. 30 listopada 1984 r. w czasie nabożeństwa we włoszczowskim kościele parafialnym nowe krzyże, przyniesione przez młodzież zostały poświęcone, a 1 grudnia uczniowie zawiesili je w 17 klasach. Zostały one jednak szybko zdjęte, co stwierdzili rodzice przybyli do szkoły 2 grudnia na zebranie. Taka postawa ówczesnej władzy doprowadziła do rozpoczęcia w dniach od 03 do 16 grudnia 1984 roku strajku młodzieży o krzyże. W okresie dwóch tygodni protestu młodzież wspierali katecheci ks. Marek Łabuda i ks. Andrzej Wilczyński. Ogromne wsparcie duchowe dał włoszczowskiej młodzieży ks. biskup Mieczysław Jaworski, włoszczowianin, który podczas tych pamiętnych dni kilkakrotnie odwiedzał uczniów w szkole.
W strajku wzięło udział kilkaset młodych osób wspieranych przez rodziców oraz mieszkańców Włoszczowy, którzy zajmowali się dostarczaniem żywności, koców, śpiworów, środków higienicznych. Strajkujący nie spali w klasach, a w chłodnych korytarzach budynku. W budynku szkoły odprawiane były msze św. Przygotowując się do pierwszej z nich, młodzież ułożyła ołtarz z tornistrów. Strajk okupacyjny zakończył się 16 grudnia 1984 roku. Po zakończeniu protestu miały miejsce liczne represje względem młodzieży, rodziców oraz zaangażowanych w strajk księży. Wobec uczniów zastosowano przeróżne kary – od usunięcia ze szkoły czy przesunięcia do innych placówek, po obniżenie stopni, nagany i upomnienia. Kilkadziesiąt osób ukarano różnymi grzywnami, niektóre były bardzo wysokie. Obecnie w budynku ówczesnego Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Wiśniowej mieści się Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica. Przy wejściu głównym w 1994 roku umieszczono tablicę upamiętniająca wydarzenia z grudnia 1984 roku.

Z okazji 35 rocznicy strajku zaplanowano w szkole uroczysty apel, który odbędzie się w naszej Szkole 13 grudnia 2019 r. o godzinie 11.45. Wszystkich chętnych zapraszamy.
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 im. St. Staszica


Mleko Expo 2019

W dniach 27-29 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się XXVIII Targi Mleczarskie Mleko Expo zorganizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W drugim dniu targów udział wzięli uczniowie klasy IpPH. Przygotowali oni, w ramach konkursu „Twarogowy HIT”, przekąski dla zwiedzających z produktów OSM Włoszczowa: twarogu na sernik, serków do chleba w różnych smakach oraz twarogu krajanki. Zarówno samo stoisko jak i przekąski cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Nasi uczniowie mięli również okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat zdrowotnych właściwości mleka i jego pozytywnego wpływu na urodę biorąc udział w „Mlecznej Strefie Zdrowia i Urody”. Uczestnicy targów zapoznali się z szerokim wachlarzem produktów mleczarskich prezentowanych przez czołowe mleczarnie z całej Polski.
Przejazd młodzieży do Warszawy zasponsorowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie, która jest patronem klasy technikum przetwórstwa mleczarskiego.
Nasza mleczarnia podczas targów Mleko Expo zdobyła szereg nagród o czym można przeczytać w ARTYKULE


Staszic szybuje bezpiecznie w internetowej chmurze

W dniu 7 listopada 2019r. w Domu Kultury we Włoszczowie odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w sieci zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie w ramach dziewiątej edycji projektu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze". W wydarzeniu wzięło udział 275 uczniów Staszica, którzy wysłuchali wykładów i obejrzeli prezentację „Bezpieczne z@kupy w sieci”. Przedstawiciel firmy Allegro - pan Marek Królczyk zapoznał młodzież z najczęstszymi zagrożeniami związanymi z dokonywaniem transakcji za pomocą Internetu, omówił metody weryfikacji kontrahentów oraz zasady postępowania umożliwiające bezpieczne i świadome dokonywanie zakupów oraz płatności w cyberprzestrzeni. Zainteresowaniem cieszyła się także prelekcja przedstawicieli policji w osobach asp. szt. Pawła Sieczkowskiego z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach oraz st. sierż. Moniki Jałocha z KPP we Włoszczowie, którzy opowiedzieli o zjawiskach cyberprzemocy i cyberprzestępczości oraz o zagrożeniach związanych z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu. Na zakończenie uczniowie obejrzeli bardzo poruszający film "Powiedz NIE", który przestrzega przed niewłaściwym zachowaniem w sieci. Dyrektor Zespołu Szkół Nr3 Piotr Dziuba zaakcentował w swojej wypowiedzi, że "zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży”. Podziękował szkolnemu koordynatorowi - nauczycielce przedmiotów informatycznych pani Agnieszce Łęckiej za realizację dwóch projektów zaproponowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jednym z nich jest czwarta edycja projektu "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków", w ramach którego szkoła uzyskała prestiżowy certyfikat Szkoła w Chmurze za bycie innowacyjną placówką, wykorzystującą najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji. Drugi to "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze", który promuje zasady bezpiecznego i rozsądnego korzystania z sieci.
Szkoła składa serdeczne podziękowania dla Dyrektora Domu Kultury - pana Sylwestra Kowalskiego za udostępnienie sali widowiskowej.


Wizyta w PSP Włoszczowa

W październiku 2019 r. klasy policyjno - prawne odwiedziły PSP Włoszczowa. Poznali prace strażaków i ich wyposażenie. Opiekunem wycieczek był nauczyciel przedmiotów policyjnych p. Sylwia Pura- Maciejczyk.


Konferencja z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej

28. 10. 2019 r w Domu Kultury we Włoszczowie odbyła się konferencja z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Było to niezwykłe przedsięwzięcie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji we Włoszczowie z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Oprawę artystyczną konferencji zapewnili uczniowie klas z Zespołu Szkół nr 3 we Włoszczowie. W tym wyjątkowym przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele powiatu włoszczowskiego, wójtowie, przedstawiciele gmin, duchowieństwa, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz młodzież ze szkół średnich. Nauczyciele przygotowujący oprawę artystyczną: Renata Basoń i Sylwia Pura- Maciejczyk.


Konkurs policyjny

24 września 2019 r. nasze uczennice z klas policyjno- prawnych: Anna Wawrzak (II miejsce) i Magdalena Stolarczyk (III miejsce) otrzymały nagrody w konkursie upamiętniających 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem wojewody Agaty Wojtyszek, a w spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wziął udział pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Artur Bielecki.


Święto Policji

Obchody Powiatowego Święta Policji odbyły się we Włoszczowie 25 lipca 2019 r. W tym roku połączone były z obchodami 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. W trakcie uroczystości zostały przekazane nagrody dla osób cywilnych zaangażowanych w działalność Policji. Nauczycielem, któremu przyznano nagrodę z naszej szkoły była pani Sylwia Pura- Maciejczyk. Podczas uroczystości brali udział również uczniowie klas policyjno- prawnych.


Sandomierskim szlakiem...

21 października klasy III Tże, III Thi pod opieką p. Anety Standerskiej, p. Agnieszki Łęckiej i p. Grzegorza Sitkowskiego udały się na wycieczkę do Sandomierza. Ucziowie mieli szansę zobaczyć malownicze krajobrazy z tarasu Bramy Opatowskiej, a następnie wysłuchać ciekawych opowieści i legend lokalnych, wędrując podziemną trasą Sandomierza. Chętni uczniowie uczestniczyli także w pokazie średniowiecznej mody w Sandomierskiej Zbrojowni. "Ponadprogramowe" atrakcje zapewniała grupa filmowa "Ojca Mateusza", bo właśnie w czasie naszego pobytu, na Starym Rynku w Sandomierzu, były kręcone ujęcia do serialu. Nie zabrakło też intensywnego rajdu po Górach Pieprzowych ekstremalną trasą "dzikiej róży". Ale warto było, bo malownicze widoki zostaną w pamięci na długo :)Travenalia 2019

W dniu 13 października 2019 grupa młodzieży z naszej szkoły, należąca do Klubu Podróżnika wyruszyła do Krakowa na jeden z największych festiwali podróżniczych w Polsce - Travenalia 2019. Impreza zorganizowana została w pięknym obiekcie Krakowa – w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Festiwal podróżniczy jest forum dla globtroterów, ale także miejscem, gdzie marzący o podróżach przekonali się, że ich pasja nie jest wcale trudna.
Uczniowie mogli spotkać w jednym miejscu miłośników podróży z całej Polski, wysłuchać ich prelekcji, obejrzeć filmy, zobaczyć pokazy przeźroczy, spróbować mrówek dupiastych z Kolumbii, posłuchać muzyki latynoamerykańskiej, a przede wszystkim porozmawiać ze znakomitymi podróżnikami. Całemu spotkaniu towarzyszyła niepowtarzalna atmosfera, skąd tylko jeden krok w daleki świat.


"Legiony"

W dniach 24-25 września młodzież naszej szkoły uczestniczyła w pokazie filmu historycznego "Legiony" w Kinie Muza we Włoszczowie. Film przedstawia losy żołnierzy polskich, którzy w latach 1914-1916 walczyli o Niepodległość Polski. Na ekranie pojawiły się historyczne sylwetki Józefa Piłsudskiego, porucznika Stanisława Kaszubskie czy rotmistrza Jerzego Topór-Wąsowicza. "Legiony" to przepiękne zdjęcia i sceny batalistyczne i wątek miłości podczas I wojny światowej.
Wyjście zorganizowali nauczyciele historii z naszej szkoły.


480 rocznicy nadania praw miejskich Włoszczowy

Z okazji przypadającej 480 rocznicy nadania praw miejskich Włoszczowy młodzież z klasy 1pTże pod opieką nauczycielki historii pani Wioletty Banach wzięła udział w dniu 30 września w prelekcji, wystawie i koncercie w Domu Kultury we Włoszczowie. Historię Włoszczowy przedstawił młodzieży pan Roman Kaczmarek działacz harcerski, regionalista, od lat związany z Włoszczowskim Towarzystwem Krzewienia Kultury. Następnie młodzież wysłuchala wspaniałego koncertu o tematyce patriotycznej. Po koncercie młodzież mogła porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem panem Michałem Steciakiem finalistą The Voice of Poland nazywanym polskim Andrea Bocellim.


Europejski Dzień Języków

Dnia 27. września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków mający na celu zwrócenie uwagi na wielojęzyczność i różnorodność kulturową w Europie. W tym roku odbywał się on pod jakże trafnym hasłem „Z językami zajdziesz dalej”. Nauczyciele języków obcych pod przewodnictwem pani Justyny Wolskiej-Róg zorganizowali uroczysty apel, podczas którego uczniowie zaprezentowali trzy języki obce nauczane w naszej szkole: angielski, niemiecki i rosyjski. Całość poprowadzili sympatyczni uczniowie klasy pierwszej LO – Emilia Nowakowska i Radosz Jachym. Ochotnicy wzięli udział w konkursie wzorowanym na teleturnieju „Jaka to melodia”. Mogliśmy również poznać ciekawe przysłowia i ich odpowiedniki w języku polskim. Uroczystość uświetniły wspaniałe występy wokalne. W piosence w języku angielskim wystąpiła Ania Pierzchnica wykonując fantastycznie utwór pt. „Flashlight”. Niezawodna Weronika Stachura zaśpiewała niemieckojęzyczną wersję utworu pochodzącego z kultowej animacji „Pszczółka Maja” oraz hit muzyki popularnej w języku rosyjskim sprzed lat „Biełyje rozy”. Uroczystość zwieńczył utwór polskojęzyczny („Trofea”) w wykonaniu ucznia klasy pierwszej Igora Krupy ze wsparciem Weroniki Stachury. Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły jeszcze chętniej będą poznawać języki obce i aktywnie wykorzystywać je w praktyce.


Byliśmy na MSPO w Kielcach

Klasa II LO i III LO w dniu 5 września wzięła udział w XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO na terenie Targów Kielce. W jego ramach uczniowie obejrzeli prezentację najnowszego sprzętu wojskowego z całego świata. Firmy prezentowały nowoczesną technikę łączności, sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny, a także artykuły żywnościowe, mundury i materiały medyczne. Nie zabrakło propozycji dla służb mundurowych- Policji, Straży Granicznej i jednostek ratowniczych. Uczniowie obejrzeli pokazy psów policyjnych i sztuk walki.
Koordynatorem wyjazdu była pani Monika Bartocha. Opiekunami pani Wioletta Banach i pani Sylwia Pura – Maciejczyk.


VI edycja Finału Olimpiady Solidarności

W dniach 5-7 czerwca 2019r., 16 trzynastoosobowych zespołów wojewódzkich rywalizowało na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w VI edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”. Nasze województwo świętokrzyskie reprezentowała uczennica Monika Michalik z kl. II LO ZSP im. Stanisława Staszica we Włoszczowie oraz Kinga Wielgus z kl. II LO im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Dawid Marcjan z kl. II LO ZS Nr 2 w Opatowie. Koordynatorem grupy podczas finału była pani Wioletta Banach nauczyciel historii ZSP Nr 3 im Stanisława Staszica we Włoszczowie. 48 finalistów olimpiady z całej Polski walczyło na etapie centralnym. Zadaniem grupy finałowej była odpowiedź ustna na pytania z zakresu olimpiady i obrona swojej prezentacji. Nasza drużyna wojewódzka nie zdobyła podium na olimpiadzie, ale ich film pt : „Wybory 4 czerwca 1989r kontynuacja czy otwarcie nowego rozdziału historii Polski ?” powstał pod patronatem Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka ONZ a sir Rafał Marcin Wasik sekretarz generalny udzielił wywiadu naszej uczennicy Monice Michalik. Ten film opowiada o przeobrażeniach Polski, tych politycznych i gospodarczych oraz polskiej drodze do wolności, poszanowania praw człowieka i praw wyborczych. Życzymy Państwu miłego oglądania i gratulujemy finalistom Olimpiady Solidarności.
tu zobaczysz film


WIELKA GRECKA PRZYGODA UCZNIÓW ZSP NR 3 WE WŁOSZCZOWIE

W ramach otrzymanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe dofinansowania, w sumie 78 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji, gdzie zdobywać będzie doświadczenie w pracy w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, ekonomicznej i budowlanej. Właśnie zakończyła się pierwsza mobilność w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-049421 pt. „Staże zagraniczne – szansą na pracę bez granic”. 30 uczniów Szkoły oraz 3 nauczycieli-opiekunów wróciło do Polski bogatszych o wspaniałe doświadczenia!

Czerwcowe praktyki w Grecji W dniach 7-20 czerwca 2019 roku pierwsza grupa uczniów klas technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa miała możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych w miejscowości Nae Mesangala w Grecji. Program zorganizowany został we współpracy z grecką instytucją przyjmującą – Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E. W ramach przygotowanych dla nich zadań zawodowych uczniowie TŻUiG mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką kuchni greckiej, przygotowując charakterystyczne dla tego kraju dania i napoje, poszerzając tym samym zakres swoich kompetencji zawodowych na stanowisku kucharz. Pracując jako kelnerzy z kolei przygotowywali salę konsumencką i w ramach serwisu restauracyjnego obsługiwali gości restauracji hotelowej. Podczas pobytu w Grecji młodzież miała również okazję odbycia kursu barmańskiego i baristycznego. Dodatkowym miejscem odbywania praktyk była pizzeria, gdzie uczniowie wypiekali pyszne pizze.Zorganizowane zostały również „zajęcia w terenie”. Podczas wizyty w lokalnej piekarni, uczestnicy projektu „Staże zagraniczne – szansą na pracę bez granic” obserwowali proces produkcji pieczywa, a nawet mogli w nim uczestniczyć. W tym samym czasie uczniowie TH wykonywali prace charakterystyczne dla swojego zawodu. Odbywali praktyki na recepcji hotelowej, sprzątali pokoje w ramach housekeeping i dbali o wygląd plaży należącej do hotelu. Mieli również możliwość obsługi gości na sali konsumenckiej. Zapoznanie się z procedurami check-in i check-out w praktyce oraz standardami obsługi gości hotelowych w obiektach przyjmujących w sezonie turystycznym klientów z całej Europy stanowiło dla uczestników bezcenne doświadczenie, a ze wszystkich postawionych zadań uczniowie ZSP Nr 3 wywiązywali się z najwyższą starannością.

Nie samą pracą człowiek żyje… W dni weekendowe oraz w czasie wolnym od zajęć zawodowych, w ramach realizacji założeń programu kulturowego, uczestnicy mieli okazję na własnej skórze poczuć prawdziwą atmosferę Grecji kontynentalnej i jej części wyspiarskiej, doświadczając przenikających się elementów historii starożytnej i nowoczesności. Jako pierwsza odbyła się wycieczka w postaci spaceru po wąwozie Enipeas, rozciągającego się u podnóży gór Olimpu, prowadzącego do źródełka, w którym zgodnie z krążącymi legendami kąpieli zażywała sama bogini Afrodyta. To właśnie te rytuały były podobno sekretem jej wiecznej piękności! Kolejny dzień wolny upłynął pod znakiem zwiedzania wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kompleksu skalnego Meteorów. Te zapierające dech w piersiach budowle zrobiły na wszystkich piorunujące wrażenie!Zwiedzając jeden z klasztorów pod wezwaniem św. Varlaama, poznali życie codzienne mnichów oraz sposób wznoszenia klasztorów na skalnych urwiskach. Dzięki zwiedzaniu z przewodnikiem mieli okazję poznać obrzędy prawosławne oraz charakterystykę religii i kultury greckiej. Dodatkową atrakcją było również odwiedzenie doliny Tembi z cerkwią św. Paraskewy oraz nauka pisania ikon w pracowni. Kolejnym punktem programu był rejs statkiem na wyspę Skiathos. Podczas wycieczkimłodzież miała możliwość poznać tradycyjne greckie tańce (jak Zorba czy Sirtaki) i podziwiać piękne widoki. Wyspa, do której dotarli praktykanci to niezwykle urokliwe i urzekające miejsce, słynące m.in. ze scen filmu muzycznego „Mamma Mia!”.Dzięki odwiedzinom w tym miejscu mogli poczuć grecki wyspiarski klimat oraz nauczyć się jak funkcjonują mieszkańcy tego regionu. Podczas pobytu w Grecji uczniowie zawitali również do Thessalonik – nadmorskiego, drugiego co do wielkości miasta Grecji. Dzięki zwiedzaniu z przewodnikiem mieli możliwość zobaczyć najciekawsze miejsca tego miasta i uzyskać ciekawe informacje na temat jego historii i zabytków, w tym Forum Romanum, pomnika Aleksandra Macedońskiego oraz cytadeli. Dodatkowymi atrakcjami było również odwiedzenie jednej z najstarszych wiosek w Grecji – Paleos Panteleimonas czy miejscowości Dion oraz Vergina, które wprost emanują w przestrzeń swoją historycznością.

Zdobyte doświadczenia i wypracowane rezultaty Praktyki w hotelu Golden Sun dały uczniom ZSP Nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie okazję do zdobycia niezapomnianego doświadczenia zawodowego, ale jednocześnie była to świetna lekcja kultury greckiej, a także okazja do przełamania barier językowych. Trzeba przyznać, że młodzież świetnie radziła sobie z komunikacją. Dokładnie wypełniony czas na pracę i aktywny wypoczynek skonstruowany był tak, aby uczniowie mogli w jak największym stopniu poznać kulturę, tradycję oraz piękno goszczącego ich kraju, a jednocześnie rozwinąć swoje kompetencje na wielu polach – nie tylko zawodowym, ale również osobistym, społecznym i organizacyjnym. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności, które przydatne będą podczas ubiegania się o zatrudnienie po zakończeniu edukacji szkolnej, otwierając przed absolwentami Szkoły szereg drzwi, nie tylko na krajowym, ale również europejskim rynku pracy. Relacja z projektu prowadzona była na bieżąco na portalu społecznościowym Facebook. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na fanpage: „Pociąg do praktyk zagranicznych – staże uczniów ZSP Nr 3 we Włoszczowie” oraz stronę internetową www.zsp3.pl, gdzie zobaczyć można zdjęcia z wyjazdu i zdobyć więcej informacji odnośnie całej inicjatywy.

Dalsze działania w ramach projektu Już w październiku odbędzie się kolejny wyjazd 48-osobowej grupy uczniów oraz 4 nauczycieli Staszica, w ramach którego młodzież zdobywająca wykształcenie w ramach 4 kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz technik ekonomista – będzie mogła odbyć 2-tygodniowe staże zagraniczne w greckich przedsiębiorstwach.


REKORDOWA LICZBA UCZESTNIKÓW KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO W „STASZICU”


8 maja 2019 r. w „Staszicu” odbył się już VII Konkurs ortograficzny, w którym uczestniczyło aż 35 pasjonatów ortografii ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu włoszczowskiego
i jędrzejowskiego. Gimnazjaliści zmierzyli się z arcytrudnym dyktandem o sportretowanej przez da Vinci „Damie z gronostajem”, która w Noc Muzeów porzuciła ramy obrazu ze strachu przed hordami gimnazjalistów. W tej kategorii najlepsi okazali się: 1. Gracjan Pawłowski /PG Oleszno/
2. Zuzanna Dziedzic /PG Kurzelów/
3. Oliwia Karendał /PG nr 1 Włoszczowa/
Wyróżnienia: Marta Smól i Bartłomiej Bębacz /PG w Bukowie/
W grupie szkół podstawowych z tekstem o ucieczce przed chuliganami najlepiej poradzili sobie:
1. Magdalena Szczepanik /SP nr 2 we Włoszczowie/
2. Patrycja Siwek /SP w Krasocinie/
3. Aleksandra Malinowska / SP w Oksie/
Wyróżnienia: Julia Piech /SP nr 2 Włoszczowa/ i Kacper Ślusarczyk /SP nr 1 Włoszczowa/.
Organizatorki- Anna Maciejczyk –Kałuża i Elżbieta Sybis- zadbały nie tylko o ciepły posiłek i życzliwą atmosferę, chętni uczniowie mogli również sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.


Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS MATURALNYCH 2018/2019

„Pamiętaj, że wszystko można zacząć od nowa. Jutro jest zawsze świeże i wolne od błędów” - to hasło przewodnie uroczystości rozdania świadectw abiturientom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie, dla których w piątek (26 kwietnia) zadzwonił ostatni symboliczny dzwonek. Uroczystość poprowadzili Adam Sztandera oraz Weronika Witczyk , którzy powitali wszystkich zaproszonych gości: wicestarostę Łukasza Karpińskiego, przedstawicieli Rady Rodziców: przewodniczącą Panią Bożenę Kupczyk oraz zastępcę Adama Boruszkę, dyrekcję, wychowawców, grono pedagogiczne, rodziców i wszystkich bliskich oraz głównych bohaterów spotkania – tegorocznych abiturientów technikum i liceum ogólnokształcącego ZSP Nr3 we Włoszczowie. Słowo do maturzystów skierowała najpierw Pani Wicedyrektor Mariola Koza, życząc dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Wszyscy życzyli maturzystom sukcesów na egzaminach, szczęścia w każdej dziedzinie życia, satysfakcji z podejmowanych działań, odpowiedzialnego postępowania w życiu. Podczas uroczystości tradycyjnie wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską oraz godne reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, a także za udział w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Wolontariacie etc. Oprawa muzyczna całej gali prowadzona była przez szkolny zespół. Była to uroczystość pełna emocji – obok uśmiechów, podziękowań oraz życzeń znalazło się także miejsce na wzruszenie oraz krótką nostalgię za tym co mija bezpowrotnie. Przed abiturientami matura i wybór dalszej drogi życiowej– ważne, żeby znaleźć własną i konsekwentnie nią podążać.
Tekst: Maria Sikora
więcej zdjęć


Konkurs ortograficzny

Uczniów gimnazjów i szkół podstawowych zainteresowanych konkursem odsyłamy do regulaminu.


KOMUNIKAT

Od 24 kwietnia lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajeć.

Dyrekcja ZSP Nr 3 im S. Staszica


KOMUNIKAT

Konsultacje z maturzystami odbędą sie również w środę 17 kwietnia, nauczyciele oczekują maturzystów do godziny 9:00.


KOMUNIKAT

Drodzy Maturzyści, w dniu 16 kwietnia (Wtorek) odbędą się zajęcia dodatkowe z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy
Dyrekcja ZSP Nr 3 im S. StaszicaMamy klasę patronacką!

W czwartek, 11 kwietnia uroczyście została podpisana umowa patronacka pomiędzy Okręgową Spółdzielnią Mleczarską we Włoszczowie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 imienia Stanisława Staszica. Od września OSM Włoszczowa obejmuje swoim patronatem klasy kształcące uczniów w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron. W praktyce oznacza to, że uczniowie tej wyjątkowej w skali regiony i jednej z nielicznych w kraju klasy będą zdobywać praktyczne umiejętności w jednym z najnowocześniejszych zakładów mleczarskich w Polsce. Po ukończeniu szkoły czeka na nich praca na różnych stanowiskach – począwszy od skupu poprzez laboratoria i produkcje, na dziale marketingu kończąc. Jak stwierdził Prezes OSM Pan Ryszard Pizior w mleczarni zaczyna brakować wykształconych kadr, w związku z czym absolwenci klasy patronackiej mogą liczyć na zatrudnienie. Ponadto umowa przewiduje stypendia naukowe dla najlepszych uczniów, począwszy już od drugiej klasy. Wicedyrektor ZSP Nr 3 Pani Mariola Koza podkreśla, że kadra nauczycielska jest w pełni przygotowana do kształcenia na tym profilu. Nasza szkoła od lat z sukcesami bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, a nasi absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach związanych z przetwórstwem mleka. Nabór rozpoczyna się 13 maja, a klasa może liczyć maksymalnie 34 osoby. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 gratulujemy zawarcia umowy patronackiej, a uczniów kończących gimnazja i szkoły podstawowe zapraszamy na kierunek technik przetwórstwa mleczarskiego.

Pisano o tym:

Powiat Włoszczowa
echdnia.eu
OSM Włoszczowa


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w naszej szkole!

Drugiego kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który ma na celu podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat autyzmu.
W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy dołączyła do obchodów. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły ubrali się na niebiesko, by pokazać solidarność i życzliwość w stosunku do osób ze spektrum autyzmu i osób z Zespołem Aspergera. Uczniowie klas 1LO, 1Tee i 4 Teb obejrzeli film oparty na faktach, przedstawiający losy chłopaka dotkniętego autyzmem. Film spowodował falę wzruszeń i wiele pytań ze strony młodzieży. Mamy nadzieję, że działania te poszerzą wiedzę i tolerancję uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.


POEZJA I MŁODOŚĆ

W siódmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego reprezentanci naszej szkoły po raz kolejny znaleźli się w gronie nagrodzonych. Karolina Pierzchnica z kl. IV Tżu zajęła II miejsce, a Szczepan Wrona z kl. II LO został wyróżniony. Młodzi poeci zostali dodatkowo docenieni również przez swoją polonistkę, p. Elżbietę Sybis, za zaangażowanie, oryginalny pomysł kompozycyjny i niebanalne metafory.


VI Edycja Olimpiady Solidarności

W dniu 14 marca 2019 r., uczennice ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica z kl. II LO o profilu policyjno- prawnym Monika Michalik i Anna Wawrzak wzięły udział w VI edycji Olimpiady Solidarności na etapie wojewódzkim w Kielcach. Monika Michalik zajęła II miejsce w rywalizacji świętokrzyskich szkół i została laureatem wojewódzkim Olimpiady Solidarności. Będzie reprezentować nasze województwo razem z laureatami I i III miejsca podczas wizyty studyjnej w Gdańsku oraz na Finale Ogólnopolskim Olimpiady Solidarności. Opiekunem uczennicy jest pani Wioletta Banach nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.Święto wszystkich Pań – Dzień Kobiet w naszej szkole

Miłym wydarzeniem w szkole był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. Akademię rozpoczął Pan kierownik szkolenia praktycznego Grzegorz Sitkowski, który złożył wszystkim paniom życzenia. Pani wicedyrektor Mariola Koza oraz przewodnicząca Rady Rodziców Bożena Kupczyk otrzymały z rąk pana kierownika piękne bukiety kwiatów. Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom, uczniowie z klasy II TB oraz I TIB przygotowali kabaretowy program artystyczny. Piosenki wykonała, debiutująca w naszej szkole, uczennica ILO. Na zakończenie wprowadzone w radosny nastrój panie otrzymały w dowód sympatii kwiaty i słodkości, które niezmiennie kojarzą się z tym świętem. Sto lat wszystkim paniom!


WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO


Grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Orograficznym, sprawdzającym praktyczną umiejętność zastosowania zasad ortografii i interpunkcji. Miło nam poinformować, że Anna Wawrzak z kl. II LO została wyróżniona i nagrodzona bonem prezentowym i dyplomem. Swoje umiejętności doskonaliła na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z p. Elżbietą Sybis.


KONKURS „KELNER Z KLASĄ”

07 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs „Kelner z klasą” zorganizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego i ZSP nr 3 we Włoszczowie w ramach projektu „ Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Uczestnicy -podzieleni na dwie grupy -mieli nakryć stół do określonego menu, zaserwować potrawę metodą francuską oraz szybko i sprawnie pokonać tor przeszkód z herbatą na tacy, co okazało się niemałym wyzwaniem. Z kelnerskimi zadaniami najlepiej poradzili sobie:
1. Aleksandra Molenda /Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie,
2. Małgorzata Malara / Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie/
3. Magda Lizurej / Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie/.
Projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.


Olimpiada Teologii Katolickiej

Uczennice Monika Fryc z klasy III B.Z. i Kamila Machera z klasy III TIE brały udział w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej w Kielcach. Do tego etapu zakwalifikowało się 25 osób, a brało udział 21. Uważam, że to duży sukces naszych uczennic, które otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Artur Drozdowski.


Złotówka od serca

14 lutego w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji charytatywnej "Złotówka od serca". W tym dniu sprzedawane były słodkie ciastka walentynkowe, które zostały upieczone przez uczniów na zajęciach praktycznych z przedmiotu pracownia gastronomiczna pod okiem Pani Anety Arabas. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup ręczników dla dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach. Dziękujemy wszystkim za wielkie serca. Organizatorami akcji byli Szkolny Klub Wolontariatu oraz Pani Aneta Arabas i Pani Ewelina Barańska.


"Staszic dla lepszego Internetu"

W dniu 4 lutego 2019 r. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowali i przeprowadzili VIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Bieżąca edycja odbyła się pod hasłem „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU. DZIAŁAJMY RAZEM!”. Tematem przewodnim był hejt i mowa nienawiści oraz fake newsy. Warsztaty prowadzili m.in. policjanci, metodycy oraz pracownicy naukowi WSEPiNM. W wydarzeniu wzięły udział uczennice naszej szkoły, które przygotowały prace na konkurs „RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU”. Do etapu wojewódzkiego szkolne komisje konkursowe zakwalifikowały 72 prace, w trzech kategoriach wiekowych, z których Jury Konkursu nagrodziło lub wyróżniło 38. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie reprezentowały Daria Tabisz z klasy 2Thi, która zajęła zaszczytne 3 miejsce za film dotyczący hejtu oraz Anna Uchrońska z klasy 3Tie, która otrzymała wyróżnienie za przygotowaną animację komputerową. Uczennice otrzymały dyplomy, wartościowe nagrody rzeczowe oraz voucher uprawniający do bezpłatnego zdania egzaminu ECDL Edycja Obrazów. Nauczyciel przedmiotów informatycznych pani Agnieszka Łęcka już po raz ósmy otrzymała podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu i krzewienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się w sieci.


Dzień Patrona Szkoły

1 lutego 2019 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli historii: p. Wioletty Banach i Dawida Wójcika przygotowali z tej okazji program artystyczny. Przypomnieli życie, twórczość, a także zasługi wielkiego reformatora epoki oświecenia - Stanisława Staszica. Przez całą epokę oświecenia w Polsce prowadzone były prace nad konstytucją i innymi reformami, dzięki którym udałoby się podnieść nasz kraj z upadku. Patron naszej szkoły Stanisław Staszic urodzony w Pile był takim reformatorem . Sukcesem, jaki udało się osiągnąć to uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Niestety nie uchroniło to naszego państwa przed kolejnymi trzema rozbiorami. Wielu publicystów i literatów tej epoki włączało się chętnie w program naprawy państwa. W swoich utworach krytykowali wady społeczne i sytuację polityczną jaka panowała. Wiele myśli, tekstów i sentencji nie straciło współcześnie na aktualności. Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody uczestnikom konkursów z języka polskiego, matematyki i zawodów sportowych w tenisie stołowym.


KOLEJNY SUKCES UCZENNICY STASZICA

Anna Uchrońska z klasy 3 TIE zajęła 1 miejsce w IV edycji konkursu ogólnopolskiego „Życie i twórczość Juliusza Słowackiego”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. Gratulujemy kolejnego sukcesu niezwykle zdolnej uczennicy Staszica, stypendystki Ministra Edukacji Narodowej.


Uczniowie Staszica honorowo oddali krew

W dniu 30 stycznia 2019 roku świetlica Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica zamieniła się w punkt krwiodawstwa. Krew oddało 30 uczniów naszej szkoły, co stanowiło łącznie 13,5 litra tego „cennego płynu”. W akcji wzięli również udział dwaj nauczyciele Pan Marcin Robak i Pan Paweł Gwiazda. Cieszy fakt, że nasi uczniowie tak chętnie angażują się w akcje krwiodawstwa.
Uczniowie, którzy oddali krew:
Ciulęba Marlena, Kaczmarczyk Piotr, Sosnowski Bartek, Machera Kamila, Gil Daniel, Szokalski Dominik, Król Przemysław, Wypych Szymon, Król Sebastian, Podstawka Kacper, Klapa Dawid, Uchrońska Anna, Hajduk Gabriel, Stępniak Szymon, Turczyn Sebastian, Arwaj Maciej, Stangret Adrian, Sobczyk Marcin, Jadczyk Dawid, Matuszewski Daniel, Buc Anna, Sztandera Adam, Gęsikowski Marcin, Madejski Dawid, Kozieł Krzysztof, Gruczek Norbert. Krew oddali również Rydz Paweł i Kornel Kotulski z I LO im. Gen. Sikorskiego.
Życzymy odwagi i ofiarności w kolejnych akcjach krwiodawstwa.


XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. „Staszic” też kwestował. Ośmiu wolontariuszy w składzie Weronika Witczyk, Joanna Majer, Katarzyna Ptak, Weronika Lesiak, Daria Tabisz, Kewin Kandora, Mateusz Lewański i Krzysztof Plebanek zebrało kwotę 1451,17 zł. Naszym wolontariuszom nie straszny mróz,deszcz i śliskie drogi. Dziękujemy za zaangażowanie i wielkie serca, to dzięki Wam mogliśmy po raz kolejny pomóc chorym dzieciom.


„Świat lasu w oczach dzieci i młodzieży”

Wspaniały prezent mikołajkowy zgotowały uczennice Staszica. W Powiatowym Konkursie plastycznym pt. „Świat lasu w oczach dzieci i młodzieży” okazały się bezkonkurencyjne! Zuzanna Dorożyńska z klasy 2 TME zajęła w nim pierwsze miejsce, zaś Anna Uchrońska z klasy 3 TIE miejsce drugie. Warto podkreślić, że z wśród nadesłanych prac, tylko uczennice naszej szkoły zostały nagrodzone dyplomami oraz sprzętem elektronicznym. Serdecznie gratulujemy! Opiekun - p. A. Maciejczyk – Kałuża


Rocznica Strajku w obronie krzyży 3-16 grudnia 1984r.

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych 34 lata temu podjęła się obrony krzyża w naszej szkole, za co byli represjonowani. Uczniowie w odwecie za konfiskatę krzyży z sal lekcyjnych bojkotowali lekcje i okupowali szkołę. W strajku pomagali im rodzice, księża katecheci i lokalna społeczność włoszczowska. Niektórzy z nich zostali relegowani ze szkoły, innych szykanowano i nie dopuszczono do matury. Nasi maturzyści pamiętają o Was i dziękują Wam za waszą postawę w tamtych czasach.


Wizyta woluntariuszy z programu AISEC


W dniu 12.12. 2018 w naszej szkole gościliśmy 2 studentów - woluntariuszy z programu AISEC. 21- letni mieszkaniec Sri Lanki oraz obywatelka Tajlandii opowiadali o swoich krajach,o niesamowitych walorach natury i zabytkach historycznych.W trakcje ich prezentacji mogliśmy podziwiać przyrodniczą różnorodność ich krajów, obserwowaliśmy tradycje związane z ich strojami narodowymi i egzotycznymi dla nas potrawami. Spotkanie to było okazją do konwersacji, uczniowie klas 4Tie, 4Tlg, 2 LO, 3 LO mogli używać języka angielskiego w sposób spontaniczny i naturalny.Było dużo śmiechu i zabawnych sytuacji np. przy próbach wypowiadania się w ich językach narodowych. Na koniec spotkania nie mogło zabraknąć sesji zdjęciowej, w której chętnie uczestniczyli wszyscy zebrani.
Mamy nadzieję, że spotkanie to zmotywuje uczniów naszej szkoły do aktywniejszego posługiwania się językiem angielskim oraz chęcią poznawania różnych kultur i tradycji.
W spotkaniu ze studentami aktywnie uczestniczyła również pani dyrektor Mariola Koza- która w sposób komunikatywny posługiwała się językiem angielskim.
Spotkanie zorganizowała nauczycielka języka angielskiego- Justyna Wolska-Róg.


KOMUNIKAT

Dzień 24 grudnia 2018 r.(poniedziałek-wigilia) będzie dniem wolnym, natomiast będzie odpracowany 15 grudnia 2018 r. (sobota - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).


Staszic znów na podium

30 listopada 2018r. na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii,Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach nastąpiło rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu ©Wszystkie prawa zastrzeżone, którego celem było upowszechnianie wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej. Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny znaleźli się wśród laureatów. Tym razem na podium stanęli Tomasz Dąbrowa, Przemysław Koń i Piotr Szymczak z klasy drugiej technikum informatycznego, którzy zajęli II miejsce w kategorii: film. Pani Agnieszka Łęcka wraz ze swoimi wychowankami dziękuje policjantom z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie za współpracę i pomoc w realizacji filmu.


Sukces grupy teatralnej

21 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Świętokrzyski Państwowy Inspektorat Sanitarny Przegląd Małych Form Teatralnych „Dopalacze – ryzykujesz życiem”. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie, działająca w Szkolnym Kole Literacko – Teatralnym, zajęła I miejsce, pokonując osiem drużyn ze szkól ponadpodstawowych z całego województwa. Naszą szkołę reprezentowali: Kewin Kandora, Julia Matysiak, Mateusz Grzesiński, Krystian Zbierański, Nina Giec, Magdalena Kurzak. Spektakl pod tytułem „Viva la Vida,” w reżyserii oraz według scenariusza pani Anety Standerskiej, przybliżył historię Kuby, który uczył się asertywności, walczył z uzależnieniem, szukał sensu życia i znalazł ukojenie w dążeniu do rozwijania swoich pasji. Symboliczno – plastyczna wymowa scen pantomimicznych była możliwa dzięki wsparciu pań Renaty Basoń i Bogusławy Kozy, które zadbały o stroje, maski i oświetlenie. Wyjazd grupy teatralnej do Kielc został sfinansowany ze środków Rady Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.
Gratulujemy naszej młodzieży i czekamy na kolejne sukcesy. więcej


Zajęcia edukacyjne na uczelni wyższej

W dniu 22.11.2018r. uczniowie klas 2Thi i 3Tmh uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Spotkania dotyczyły czterech tematów: doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, wolontariatu i nauki języków obcych. Tego typu wyjazdy odbywają się co roku i dają możliwość zwiększenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz integracji rówieśników z innych szkół województwa świętokrzyskiego. Organizatorem wyjazdu był szkolny doradca zawodowy - p. Kamila Lenart.


KONKURS LITERACKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Spośród wielu form świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości znacząca grupa uczniów naszej szkoły wybrała udział w konkursie literackim, zorganizowanym przez p. Elżbietę Sybis i p. Annę Maciejczyk-Kałużę. Piszący-na podstawie różnych tekstów kultury-rozważali wartość i przejawy patriotyzmu. Poziom prac był wyjątkowo wyrównany, dlatego przyznano ex aequo trzy miejsca pierwsze dla Natalii Straszak/ II LO/, Kamili Domoradzkiej /III LO/ i Anny Uchrońskiej /III Tie/. Wyróżnieniem uhonorowano Julię Łatę /II LO/, Annę Niewiadomską / III Tż/ i Krzysztofa Łęgowika /II Thi/.


Apel Poległych na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie

Nasza szkoła w dniu 30 października 2018r uczciła w Apelu Poległych zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta podczas „krwawej niedzieli” mieszkańców Włoszczowy i okolic. W dniu 31 listopada 1943r niemieckie oddziały otoczyły miasto. Łącznie aresztowano 70 osób, których spędzono do siedziby żandarmerii (przedwojenny budynek starostwa) i tam przesłuchiwano. Ostatecznie aresztowani podzieleni zostali na trzy grupy. 18 osób, co do których Niemcy nie posiadali informacji o ich działalności zostało puszczonych wolno. Kolejne 23 osoby zostały odesłane do więzienia w Kielcach w celu dalszego prowadzenia śledztwa. Pozostałe 29 osób zostało rozstrzelanych, a ich ciała wywieziono na cmentarz żydowski i tam pochowano. Po wojnie przeprowadzono ekshumację i pogrzebano ich na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie. Na terenie Obwodu AK Włoszczowa, jeszcze w listopadzie dochodziło do kolejnych aresztowań. Klasa I Liceum Ogólnokształcącego podczas uroczystości złożyła z Dyrektorem ZSP Nr3 panem Piotrem Dziubą symboliczną wiązankę.


Konkurs historyczny „Od Kościuszki do Piłsudskiego”

W dniu 7 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie odbył się konkurs historyczny „Od Kościuszki do Piłsudskiego”. Celem tego konkursu było umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich w 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli: pan Sławomir Krzysztofik wizytator Kuratorium Oświaty Kielce Oddział we Włoszczowie, pan dr Robert Ślęzak Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, pani Iwona Boratyn rzecznik prasowy Gminy Włoszczowa, pan Piotr Dziuba Dyrektor ZSP Nr 3 i pani Mariola Koza Wicedyrektor ZSP Nr 3. Zwycięzcami konkursu w kategorii : szkoły podstawowe i gimnazjalne są: I miejsce- Michał Hudobski Publiczne Gimnazjum Nr 1 Włoszczowa II miejsce – Konrad Dziubek Zespół Placówek Oświatowych Konieczno III miejsce- Mateusz Łaskawski Publiczne Gimnazjum Nr 1 Włoszczowa Wyróżnienie: Oliwia Peroń Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa

Zwycięzcami konkursu w kategorii : szkoły ponadgimnazjalne są:
I miejsce -Norbert Kucharski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Włoszczowa
II miejsce- Anna Wawrzak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Włoszczowa
III miejsce-Adam Piątek I Liceum Ogólnokształcące Włoszczowa
Wyróżnienie:Grzegorz Piśkorski I Liceum Ogólnokształcące Włoszczowa


Staszica nie może zabraknąć tam, gdzie coś się dzieje.

10. Listopada – wzorem lat ubiegłych - nasi uczniowie przygotowali i rozdawali poczęstunek uczestnikom obchodów uroczystości 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszym namiocie można było posilić się pysznym bigosem czy grillowaną kiełbaską a także rozgrzać gorącą herbatą lub kawą. Poczęstunek przygotowywany był przez uczniów klas I – III technikum żywienia i usług gastronomicznych. Obsługą zajęli się uczniowie klasy III Tlg – zarówno żywieniowcy jak i logistycy, pod opieką nauczycieli p. Anety Arabas, p. Grzegorza Basonia, p. Eweliny Barańskiej, p. Lucyny Grzesińskiej, p. Anny Jamróz i p. Marii Zawady


"Na stos rzuciliśmy nasz życia los.."

9 listopada br., w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zawsze przy tej patriotycznej rocznicy mówimy o walce, honorze, przelanej krwi i symbolach narodowych. Uroczyste przemówienie wygłosił pan Dyrektor Piotr Dziuba. W uroczystości brała udział Przewodnicząca Rady Rodziców pani Bożena Kupczyk oraz zaproszeni goście i rodzice. Szkoła w tym dniu podobnie jak szkoły w całej Polsce, wzięła udział w projekcie Rekord dla Niepodległej. Na początku uroczystości o godz., 11.11 - cała społeczność uczniowska odśpiewała cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Uczniowie pod kierunkiem pani Wioletty Banach i pana Dawida Wójcika podpisali się umiejętnością recytacji, śpiewu i gry na instrumentach. Akademia miała podniosły charakter, a odbiorcy mogli przypomnieć sobie dramatyczne chwile z historii Polski. Na koniec uroczystości wręczono nagrody w konkursie plastycznym "100 lat niepodległości". Pierwsze miejsce zajęła Natalia Nowak, drugie Daria Tabisz, a wyróżnienie Klaudia Walasek. Koordynatorem konkursu plastycznego była pani Aneta Standerska.


Kodeks Walki z Rakiem

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła uzyskała ponownie certyfikat Szkoły Promującej Zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem za rok szkolny 2017/2018 wydanym przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Nauczyciele wśród młodzieży i rodziców propagowali zdrowy styl życia w aspekcie prewencji nowotworów złośliwych.


Prelekcja o cyberprzemocy i cyberprzestępczości

W dniu 6 listopada 2018r. w Domu Kultury we Włoszczowie odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w sieci zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie w ramach ósmej edycji projektu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze". W wydarzeniu wzięła udział młodzież Staszica oraz zaproszeni gimnazjaliści Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku i Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie. Ponad 320 uczniów wysłuchało wykładów i obejrzało prezentację „Bezpieczne z@kupy w sieci”. Przedstawiciel firmy Allegro - pani Iwona Nowak zapoznała młodzież z najczęstszymi zagrożeniami związanymi z dokonywaniem transakcji za pomocą Internetu, omówiła metody weryfikacji kontrahentów oraz zasady postępowania umożliwiające bezpieczne i świadome dokonywanie zakupów oraz płatności w cyberprzestrzeni. Zainteresowaniem cieszyła się także prelekcja przedstawicieli policji w osobach asp. szt. Pawła Sieczkowskiego z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach oraz st. sierż. Moniki Jałocha z KPP we Włoszczowie, którzy opowiedzieli o zjawiskach cyberprzemocy i cyberprzestępczości oraz o zagrożeniach związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. „Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży” mówił Dyrektor szkoły –pan Pan Piotr Dziuba, który podziękował szkolnemu koordynatorowi projektu - pani Agnieszce Łęckiej za zorganizowanie eventu, promującego zasady bezpiecznego i rozsądnego korzystania z sieci.
Serdeczne podziekowania za udostępnienie sali widowiskowej dla Dyrektora Domu Kultury - Pana Sylwestra Kowalskiego
Zdjęcie z uprzejmosci KPP Włoszczowa.


Lekcja z szefami kuchni w ramach „warsztatów edukacyjnych”

W ramach kampanii „ Polska smakuje” organizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Kielcach oraz fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy dnia 5 listopada 2018 r, zostały przeprowadzone w naszej szkole „ warsztaty edukacyjne” dla uczniów klasy IIITżl. Znakomici szefowie kuchni z restauracji: Glamour – Hotel Binkowski, Kaczka Polska – Hotel Tęczowy Młyn oraz restauracji Żółty Słoń w Kielcach wraz z naszymi uczniami przygotowali wyśmienite potrawy; zupę krem z pieczonego buraka z warzyw, potrawy z kurczaka „ na wiele sposobów”, filet z kaczki podanej na spaghetti z warzyw, dorsz w sosie jogurtowo- ziołowym oraz deser „ śliwka na kilka sposobów”. Uczniowie mogli poznać kuchnię staropolską, nowoczesne techniki gotowania „sous vide”. Kreowanie nowych dań poprzez łączenie smaków z ponad dwudziestu składników i półproduktów pozwoliło młodym przyszłym kucharzom rozbudzić fantazję na temat gotowania.


Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie

Miło nam poinformować, że Jakub Celejowski - uczeń klasy drugiej technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zajął 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Ach świętokrzyskie czaruje” w kategorii do lat 18. Adresatami konkursu byli pasjonaci fotografii, zajmujący się nią nieprofesjonalnie z kraju i ośrodków polonijnych. Tematem prac fotograficznych było piękno województwa świętokrzyskiego oraz jego zabytków. Spośród 120 prac jury doceniło fotografię przedstawiającą rzeczkę w Czostkowie i wyróżniło naszego ucznia podczas gali wręczenia nagród 30.10.2018r., która odbyła się w sali kominkowej w WDK W Kielcach. Gratulujemy sukcesu!!! Organizatorami konkursu byli Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną województwa świętokrzyskiego. Najlepsze fotografie obejrzeć można na stronie Wojewódzkiego Domu Kultury (www.wdk-kielce.pl) i Portalu Informacji Kulturalnej (www.pik.kielce.pl). Opiekun – pani Agnieszka Łęcka- jest dumna ze swojego wychowanka i nadal motywować będzie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.


Izabela Kołtun kompletuje zwycięstwa

Izabela Kołtun z kl. IV Tżu po raz kolejny zwyciężyła w konkursie organizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego dla uczniów szkół realizujących projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Tym razem były to zmagania dla baristów pod nazwą „Świat kawy”. Uczestnicy mieli przygotować kawę na jeden dowolnie wybrany sposób, druga konkurencja to tzw. cuptasting, czyli rozpoznawanie kawy po smaku. Dziękujemy p. Małgorzacie Grzybek, menadżer Villi Aromat we Włoszczowie, za możliwość przedkonkursowego przećwiczenia techniki na profesjonalnym sprzęcie. Dla przypomnienia podajemy, że Izabela jest również laureatką konkursu obsługi gościa serwisem synchronicznym oraz konkursu kulinarnego.


„Tydzień grecki”

23. października rozpoczął się w naszej szkole „tydzień grecki”. Przez kilka dni uczniowie klas III i IV kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa biorący udział w projekcie „Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu” przybliżali społeczności szkolnej kulturę, geografię, historię oraz kuchnię Grecji – kraju, w którym odbyli dwutygodniowe staże. Również rodzice, którzy przybyli w tym czasie do Staszica na wywiadówkę mogli zapoznać się z wieloma informacjami i ciekawostkami dotyczącymi tego kraju. Dla rodziców i uczniów naszej szkoły zostały też przygotowane przysmaki greckie. Tydzień grecki to jeden z elementów promocji kończącego się już projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+, w ramach którego dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji odbyło 50 uczniów, wraz z towarzyszacymi im 8 nauczycielami. Jednocześnie pragnę poinformować, iż wkrótce ruszy rekrutacja kandydatów do kolejnego projektu, którego punktem kulminacyjnym będą dwutygodniowe praktyki w Grecji dla 78 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa i technik ekonomista - mówi Dyrektor Szkoły Piotr Dziuba.


Konkursowe impresje o św. Franciszku

Julia Łata z kl. II LO po raz kolejny potwierdziła swój poetycki kunszt i do trofeów w tej dziedzinie zainteresowań dołożyła III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka. Tym razem do sukcesu przyczyniły się rozważania o św. Franciszku z lekcji języka polskiego na poziomie rozszerzonym z p. Elżbietą Sybis. Dla przypomnienia podajemy, że Julia jest również laureatką Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego.


Wyróżnienie na najładniejsze stoisko w konkursie pt.” Włoszczowa rybą i lasem stoi”.

W niedzielę, 23 września 2018 roku w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się impreza promująca lokalne dziedzictwo rybackie i walory przyrodnicze włoszczowskich lasów pod nazwą „Włoszczowa rybą i lasem stoi…”. Nasi uczniowie przygotowali stoisko oraz pyszne ciasteczka „staszicowskie”. Dziękujemy uczniom z klasy 2 i 4 tżu oraz opiekunom.


KONKURS HISTORYCZNY „OD KOŚCIUSZKI DO PIŁSUDSKIEGO”
w 100 -lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

regulamin konkursu.


EMPATYCZNI DO SZPIKU KOŚCI

Cała społeczność uczniowska, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły włączyli się w akcję KUBUŚ I INNI POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY, organizowaną przez Fundację Jesteśmy Blisko i DKMS. Mały Kuba walczy z ciężką chorobą - białaczką. Uratować może go tylko przeszczep szpiku. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu rozpowszechnili akcję na terenie szkoły, rozdali ulotki kolegom i koleżankom oraz rodzicom podczas wywiadówki. Udali się także do zaprzyjaźnionego Przedszkola Nr 2 , gdzie czytali przedszkolakom bajkę "Biedroneczka Klara", promującą akcję dla Kubusia, razem kolorowali obrazki i opowiadali, jak ważne jest pomaganie innym ludziom. Dzieci zaniosły kolorowanki do swoich domów i dzięki temu zachęcili rodziców do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców. Apelujemy: Dołącz do akcji!!! Może to właśnie Ty jesteś genetycznym bliźniakiem kogoś chorego na nowotwór krwi. Może to Ty podarujesz komuś życie.Zobacz ulotkę


Praktyki w Grecji

Od poniedziałku 27 uczniów naszej szkoły uczących się na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa zdobywa doświadczenie na praktykach zagranicznych w Grecji. Mobilność została zorganizowana w ramach projektu „Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus +. Poczynania praktykantów można na bieżąco śledzić na stronie


XVIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie
W niedzielę, 2 września br., we Włoszczowie odbyły się XVIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Organizatorami Wojewódzkiego Święta Plonów byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz Urząd Gminy Włoszczowa. Nasi uczniowie wraz z opiekunami przygotowali stoisko szkolne podczas dożynek. Można było zjeść przepyszną zalewajkę , pierogi staszicowskie oraz ciasta.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzonych na sali powitał pan dyrektor Piotr Dziuba. Na uroczystości obecni byli także wicestarosta włoszczowski pan Zbigniew Krzysiek, wicedyrektor szkoły pani Mariola Koza oraz przedstawiciel Rady Rodziców pani Bożena Kupczyk. W tym roku szkolnym w naszej szkole będzie się uczyć ponad 700 uczniów, z czego około 200 to pierwszoklasiści. Pan dyrektor życzył wszystkim uczniom i nauczycielom wytrwałości i sukcesów. Miłym akcentem było wręczenie stypendiów Starosty Włoszczowskiego dla uczniów uzdolnionych: Anny Wawrzak, Anny Niewiadomskiej i Moniki Chrzanowskiej. Po apelu uczniowie ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie mieli pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wszystkim uczniom życzymy ciekawie spędzonych dni w szkole, które pozwolą wam odkrywać talenty i pasje.


Ranking Techników 2018

Dzięki mobilizacji i wytężonej pracy uczniów i nauczycieliTechnikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP nr 3 znalazło się na czwartym miejscu w rankingu techników województwa świętokrzyskiego.Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy naszej placówki jest znak graficzny i tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2018. Gratulujemy rodzicom oraz dziękujemy wszystkim ubiegłorocznym absolwentom za kreatywność i odpowiedzialność,za wewnętrzną motywację oraz otwarte nieszablonowe umysły w dążeniu do realizacji marzeń.


V Międzyszkolny Konkurs Dietetyczny dla Gimnazjalistów

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.


WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

7 maja 2018–kiedy maturzyści zmagali się z matematyką- gimnazjaliści pisali arcytrudne dyktando o ojczyźnie. Z zawiłościami polskiej ortografii poradzili sobie bardzo dobrze i udowodnili, że mimo wielu innych zainteresowań często sięgają po słownik ortograficzny i zgłębiają zasady pisowni. Oto lista nagrodzonych:
1. Zuzanna Dziedzic/ZPO w Kurzelowie/
2. Marta Klapa /ZPO nr2 we Włoszczowie/
3. Aleksandra Słabisz /PG w Koniecznie/
Wyróżnienia
4. Kinga Jachimoska /ZPO w Oksie/
5. Agnieszka Kaczmarek /PG nr 1 we Włoszczowie/
6. Wiktoria Picheta /PG w Olesznie/
7. Szymon Ciesek/ ZPO w Oksie/
8. Karolina Dymek /PG w Kurzelowie/.


WYNIKI KONKURSU „NASZ REGION”

7 maja 2018 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom XI edycji powiatowego konkursu „Nasz region”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu rysunku zabytku z terenu powiatu włoszczowskiego związanego z miejscami pamięci narodowej. Największym kunsztem artystycznym wykazali się:
1.Przemysław Rosicki z PG w Koniecznie
2. Izabela Lis z PG w Koniecznie
3. Natalia Pikulska z PG nr 1 we Włoszczowie
Wyróżnienia:
Oliwia Marszalik z PG nr 1 we Włoszczowie
Jakub Tatar z PG w Koniecznie
Konkurs zorganizowała p. Anna Maciejczyk.


" UROCZYSTA GALA POŻEGNANIA MATURZYSTÓW W INTERNACIE STASZICA"


MĘSKA POEZJA

Myli się ten, kto sądzi, że mężczyźni interesują się wyłącznie sportem albo motoryzacją. Niektórzy tworzą poezję, nie tylko do szuflady. Kilku utalentowanych i romantycznych chłopców z naszej szkoły zgłosiło swoje liryki do konkursu poetyckiego zorganizowanego przez Zespół Szkół w Szczekocinach. Spośród wierszy 94 uczestników tegorocznej edycji XVIII Turnieju „O laur Wespazjana Kochowskiego” dostrzeżono i wyróżniono refleksje o życiuMateusza Bajona /II Teb/, Mateusza Lewańskiego/II Teb/ i Emila Wyżykowskiego /III Tmh/. Powody do dumy mają nie tylko polonistki, p. E. Sybis i p. I. Kostecka, ale cała szkolna społeczność.


I znowu "Staszic" na podium!!!

Kamila Domoradzka z klasy 2 LO zajęła 3 miejsce w XIII Wojewódzkim Turnieju Sprawności Językowej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych "Czytam, więc rozumiem".
Nieustające pasmo sukcesów😀
GRATULACJE!!!


1 miejsce w III EDYCJI KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

Kamila Domoradzka z klasy 2 LO zajęła 1 miejsce w III EDYCJI KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO "Życie i twórczość Jana Kochanowskiego". Więcej osiągnąć się nie dało!!!
Brawo Ty!
Brawo "Staszic"!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów


KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w Konkursach organizowanych przez naszą szkołę :
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Powiatowy Konkurs "Nasz region" oraz Powiatowy Konkurs Plastyczny.


WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA NAGIELSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 23.04.2018 r. nastąpiło wręczenie nagród laureatom Konkursu, który sprawdzał umiejętności uczniów z języka angielskiego. Najlepsi w czytaniu ze zrozumieniem, słuchaniu oraz znajomości środków językowych okazali się: Dawid Prześlak z 3 TIL, Dawid Konik z 2 TEB oraz Mikołaj Kowalczyk z 2 TIE. Organizatorki Konkursu, panie Ewelina Tarnik i Anna Maciejczyk – Kałuża, składają podziękowania wszystkim uczestnikom oraz serdecznie gratulują zwycięzcom.


75 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Akcja Żonkile.

Nasza szkoła a w szczególności klasa I LO pod kierunkiem pani Wioletty Banach wykonała wystawę „Łączy nas pamięć” w dniu 75 rocznicy największego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało akcję społeczno- edukacyjną „Żonkile”. Ten kwiat jest symbolem pamięci i szacunku o powstaniu. Marek Edelman ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej każdego roku 19 kwietnia składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego. Tegoroczną akcję wspierał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości.


Polskie Drogi do Wolności. Okupacja niemiecka i sowiecka.

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w spektaklu teatralno - dokumentalnym w ramach lekcji historii. Teatr Kielecki, który wystawił sztukę w DK Włoszczowa oddał realia tamtych czasów, kiedy Polska wolność utraciła. Przedstawienie rozpoczęło się od wybuchu II wojny światowej a zakończyło działalnością żołnierzy wyklętych. Z szacunkiem spojrzeliśmy na naszych przodków, którzy dla nas zdobywali wolność przelewając swoją krew, byśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie.


Olimpiada Solidarności . Dwie dekady historii.

Dominika Deryło z klasy II LO i Piotr Kępiński z klasy III Tie reprezentowali naszą szkołę w II etapie Olimpiady Solidarności w Kielcach. Test konkursowy polegał na rozwiązaniu pytań o różnym stopniu trudności. W tym roku w Olimpiadzie wzięło udział 808 uczniów z 417 szkół z całej Polski. Historia najnowsza Europy cieszy się zainteresowaniem naszych uczniów.


Nasi uczniowie finalistami XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

W dniach 4-6 kwietnia w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży odbył się II i III etap Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, której głównymi organizatorami były Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy oraz Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. Do II etapu, który polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego wiedzy o mleku i mleczarstwie przystąpiło blisko 60 uczniów ze szkół z całej Polski. Staszica reprezentowali uczniowie klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych Izabela Kołtun, Justyna Lubaś, Adrian Merklinger i Dawid Zmorzyński. Finał ten miał na celu wyłonienie finalistów. W gronie najlepszych „znawców mleka i mleczarstwa” znaleźli się trzej uczniowie naszej szkoły - Iza, Adrian i Dawid. W finale zmierzyli się z testem sprawdzającym ich wiedzę z zakresu technologii przemysłu spożywczego i ekonomii, a także mieli do rozwiązania zadanie praktyczne dotyczące produkcji koncentratów mleczarskich. Warto podkreślić, że tematyka Olimpiady znacznie wykracza poza program nauczania technika żywienia i usług gastronomicznych i w związku z tym uzyskanie tytułów finalisty jest dla naszych uczniów bardzo dużym sukcesem.
Uczniów do Olimpiady przygotowywała p. A. Jamróz Serdecznie im gratulujemy.

"W przeszłości nasi uczniowie technikum przetwórstwa spożywczego a później technikum technologii żywności o specjalności przetwórstwo mleka wielokrotnie byli laureatami zarówno indywidualnie, jak i drużynowo Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. W roku szkolnym 2018/2019 zamierzamy otworzyć nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego, co pozwoli w przyszłości zwiększyć szansę naszych uczniów w tej olimpiadzie.
Serdecznie gratuluję sukcesu uczniom i opiekunowi mówi Dyrektor ZSP Nr3 Piotr Dziuba."


JULIA ŁATA LAUREATKĄ KONKURSU POETYCKIEGO

W tegorocznej edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego nasza uczennica, Julia Łata z klasy I LO, zajęła II miejsce. Jej wiersz o płatku śniegu, którego wędrówka w przestworzach stała się metaforą życia, zaciekawił jurorów swoją oryginalnością. Należy podkreślić, że w tym roku do konkursu przystąpili również uczniowie spoza województwa świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że Julia, motywowana przez rodziców i polonistkę, p. Elżbietę Sybis, nadal będzie pisać wiersze, nie tylko do szuflady.


ZUZANNA DOROŻYŃSKA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Z radością pragniemy poinformować, że uczennica naszej szkoły, Zuzanna Dorożyńska z klasy I TME została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Siedem grzechów głównych”. Jej praca pt. „Chcesz być jak ONI?!” została doceniona przez jury, w skład którego weszli m.in. artyści plastycy. Zuzia otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!
Opiekun A. Maciejczyk – Kałuża.


Akademia z okazji Dnia Kobiet

W dniu 8 marca odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Kobiet, w trakcie której uczniowie zaprezentowali aforyzmy na wesoło o kobietach, scenkę - odcinek serialu "Żona i mąż" oraz "Taniec synchroniczny". Mieliśmy też okazję posłuchać kilka mistrzowsko wykonanych piosenek. W akademii przygotowanej przez panie Anetę Arabas, Ewelinę Barańską ,Magdalenę Gaj i Renatę Basoń uczestniczyli uczniowie z następujących klas: 1b BS, 1 Thi, 2 Tżl, 3 Tmh, 3 Tie oraz 3 Tżu. Męska część grona pedagogicznego obdarowała panie kwiatami i słodyczami.


„Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu” nabiera tempa

Działania w ramach projektu „Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037626 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe są coraz intensywniejsze. Pierwsza grupa 26 uczniów klas hotelarskich i żywieniowych, w okresie ferii zimowych odbyła przygotowanie pedagogiczne oraz szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego. Aktualnie przygotowują się oni do czerwcowej mobilności na zajęciach językowych i kulturowych. Obecnie rekrutowana jest młodzież do wrześniowego wyjazdu do Grecji. Rekrutacja prowadzona jest tym razem wśród uczniów klas II Tmh i Tżl, a szansę na wyjazd ma 10 hotelarzy i 17 żywieniowców. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są w zakładce Projekty.


Olimpiada Teologii Katolickiej

Uczennica klasy 2 TIE, Kamila Machera, uczestniczyła w Olimpiadzie Teologii Katolickiej w etapie diecezjalnym.


Trzeci wyjazd ze Staszica do Londynu na warsztaty językowe.

To już trzeci wyjazd na warsztaty językowe do stolicy Anglii, który zorganizowała pani Justyna Wolska- Róg , nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie. Młodzież ze Staszica wyjechała w terminie 12- 17.02.2018. Wyjazd na warsztaty językowe dał możliwość poznania wielkiej metropolii jaką niewątpliwie jest Londyn. Wycieczka ta była uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także historii i geografii Wielkiej Brytanii. Zestaw ćwiczeń językowych prowadzonych w terenie współgrał z bardzo intensywnym i ciekawym programem zwiedzania. Wyjazd na warsztaty był doskonałą okazją do wypróbowania swoich umiejętności językowych. Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich stworzyło okazję do wzbogacenia słownictwa oraz poznania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny były starannie dobrane przez partnera w Wielkiej Brytanii. Zakwaterowanie było na obrzeżach Londynu- w miejscowości Riddlesdown.
W pierwszym dniu uczniowie zwiedzili Tower Bridge, Tower of London, the Monument i StPaul’sCathedral, Millenium Bridge oraz muzeum Tate Modern. W kolejnym dniu program obejmował zwiedzanie Westminsteru, Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, pałacu Buckingham oraz 3. największych i najbardziej popularnych budynków na Exhibition Road: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki i Techniki oraz Muzeum Victorii i Alberta. Następny dzień też był pełen wrażeń- uczniowie podziwiali piękne obrazy w Galerii Narodowej na TraffalgarSquare oraz wspaniałe okazy sztuki w Muzeum Brytyjskim. Największe zadowolenie sprawiło uczniom zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Każdy z uczestników miał okazję zrobić sobie zdjęcie z ulubionym aktorem czy sportowcem. Młodzież ze Staszica miała możliwość podróżowania komunikacją miejską. Uwieńczeniem wyjazdu był rejs statkiem po Tamizie do Greenwich, podczas którego uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzania Obserwatorium, południka „0” oraz Muzeum Morskiego . Również London Eye wywarł na uczestnikach spektakularne wrażenie. Pobyt w Londynie był niezwykle udany, owocny w nowe przyjaźnie, uczniowie wrócili pełni wrażeń i cudownych wspomnień. Wyjazd na warsztaty pomógł w przełamaniu bariery językowej wśród uczniów.


Plany na ferie zimowe?

Młodzież z naszej szkoły wybiera się z panią Justyna Wolską- Róg na warsztaty z języka angielskiego do Londynu!
W terminie od 12.02.2018- do 17.02.2018 dwunastu uczniów ( z klasy 1LO, 2LO, 1Ti, 1Tl) wyruszy w podróż do Wielkiej Brytanii.
W programie przewidziano zwiedzanie takich miejsc jak:
- Tower of London,
- Tower Bridge,
- St. Paul's Cathedral,
- Millennium Bridge,
-opactwo Westminsterskie,
- Big Ben,
- gmach Parlamentu,
- Pałac Buckingham,
- Muzeum Nauki i Techniki,
- Muzeum Historii Naturalnej,
-Muzeum Brytyjskie,
-Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's,
- Oxford Street, Regents Street,
- Plac Trafalgar,
- Piccadilly Circus,
- London Eye,
- rejs statkiem po Tamizie,
- Muzeum Morskie,
- spacer po Parku Królewskim w Greenwich.
Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich, co stwarza okazję do autentycznych rozmów w języku angielskim.
Powodzenia!


Na narty

Młodzież z klasy I LO, II Teb oraz III Tmh wraz z opiekunami:
Arturem Drozdowskim i Grzegorzegm Sitkowskim byli na wycieczce w Kielcach na nartach.


NIEZAPOMNIANY BAL STUDNIÓWKOWY 2018

Nasi maturzyści wspaniale bawili się 27 stycznia na Studniówce w Sali Bankietowej Camelia w Lubachowach. Dopisali znakomici goście: Starosta Włoszczowski pan Jerzy Suliga z małżonką, Wizytator Kuratorium Oświaty pan Sławomir Krzysztofik z małżonką, Dyrekcja, Wychowawcy i Grono Pedagogiczne. W tym roku cztery klasy maturalne : 4TIL, 4TEL, 4TMH, 4 TUB świętowały na sto dni przed maturą. Bawili się znakomicie na parkiecie przy wspaniałej muzyce, oprócz tradycyjnego poloneza zatańczyli również bachatę. Maturzyści, co stało się szkolną tradycją dwa dni później zatańczyli poloneza także dla społeczności uczniowskiej za co otrzymali gromkie brawa. Życzymy im wytrwałości , zdania egzaminu maturalnego i powodzenia, by wychodzili po egzaminach maturalnych równie uśmiechnięci jak w dniu balu studniówkowego, który tak wspaniale z nimi wspominamy.


ROZPRAWKA DLA GIMNAZJALISTÓW

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu rozprawki o tajemnicach kobiecego serca lub o cenie miłości. Punktem wyjścia były słowa z dramatu S. Wyspiańskiego pt. „Wesele”: „Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować.” Oto lista nagrodzonych:
1. Nikola Wojciechowska /PG Konieczno/
2. Julia Pałgan/PG Konieczno/
3. Agata Pasoń i Sebastian Wcisło /PG Konieczno/
Wyróżnienia: Patrycja Rak /PG nr 2 Włoszczowa/ i Angelika Baran / /PG Konieczno/.
Konkurs zorganizowały: Elżbieta Sybis i A. Maciejczyk-Kałuża.


BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM

W dniu 19 stycznia nasza społeczność uczniowska obchodziła Święto Patrona Szkoły w 192 rocznicę śmierci Stanisława Staszica, która przypadła 20 stycznia. Staszic to wielki oświeceniowy działacz, publicysta, filozof i pisarz polityczny któremu wolność ojczyzny leżała na sercu. W dobie rozbiorów pełnił ważne funkcje w powstałym w 1807r., Księstwie Warszawskim był ministrem stanu i zastępcą ministra oświaty w Królestwie Polskim. Działał na rzecz poprawy losu chłopów, dążył do unowocześnienia przemysłu a także jest ojcem geologii polskiej. Z tej okazji młodzież licznie wzięła udział Akademii Szkolnej i Szkolnym Konkursie Historycznym z Wiedzy o Stanisławie Staszicu.
Opiekunem szkolnym konkursu byli historycy: pani Wioletta Banach i pan Dawid Wójcik. Konkurs odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego, najlepszymi uczniami znawcami biografii Staszica okazali się:
I miejce w konkursie exequo
Magdalena Brych kl. 2 Tżl i Anna Niewiadomska kl. 2 Tżl
II miejsce
Angelika Klim kl. 2 Tżl
III miejsce
Piotr Kępiński kl 3 Tie
Wyróżnienie
Norbert Kucharski kl. ILO


Akcja WOŚP

14 stycznia 2018 roku odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało nam się zebrać kwotę 1498,81zł. Wolontariuszami w tym roku byli: Kamil Dorożyński III TEB, Zuzanna Dorożyńska I TME oraz Klaudia Walasek, Zuzanna Białas, Daria Tabisz, Katarzyna Ptak, Weronika Lesiak z klasy I THI. W Akcji wzięli również udział uczniowie z klasy II LO Klaudia Mikoda i Aleksandra Podsiedlik oraz Mateusz Żelichowski i Dawid Klapa z klasy II TIE, którzy mimo mroźnej pogody uczestniczyli w korowodzie serc. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczny Finał WOŚP. Organizacją akcji w naszej szkole zajęły się P. Magdalena Gaj i P. Kamila Lenart.


WARSZTATY JĘZYKOWE

W dniu 06.12.2017 r. uczniowie klas 2 LO, 2 TIE, 2 TŻL wzięli udział w warsztatach językowych, organizowanych przez UJK w Kielcach. Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez dr S. Łodeja na temat niuansów w wymowie języka angielskiego i ich genezy. Wyjazd do Kielc stał się również okazją do wizyty w Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, gdzie poznali ciekawostki z życia świętokrzyskiego pisarza.
Organizatorkami wyjazdu były anglistki, panie M. Konik, A. Maciejczyk - Kałuża i E. Tarnik.


Konkurs Gastronomiczny

14 grudnia odbył się w naszej szkole VI Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny dla Gimnazjalistów. Tegoroczna edycja dotyczyła „Muffinowych fantazji”. Pięć dwuosobowych zespołów zmagało się w dwóch etapach konkursu. Najpierw uczestnicy mieli do rozwiązania krzyżówkę związaną z gastronomią. W części praktycznej gimnazjaliści przygotowywali muffinki według własnych receptur. Dominowały słodkie babeczki choć nie zabrakło też wersji wytrawnej. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Ostatecznie I miejsce zajęły Anna Bauer i Zuzanna Błeszyńska z Publicznego Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie, II miejsce zajęły Amelia Bartosz i Anna Karólewska z tej samej szkoły. Przyznano także dwa III miejsca – dla Agaty Pasoń i Ewy Struskiej z Konieczna oraz dla Kingi Kasprzyk i Katarzyny Rak z PG w Koniecznie.
Uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy.


Na praktykach zawodowych w Grecji

Od 23 października do 11 listopada grupa 24 osób (przyszłych informatyków) z klas 2 Tie i 3 Tie przebywała z opiekunką panią Eweliną Barańską na praktykach zawodowych w pięknej miejscowości Olimpic Beach (Olimbiaki Akti) w Grecji. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach z informatykiem. Mieli też okazję gościć w szkole publicznej oraz dwóch szkołach prywatnych, w których prowadzone są także zajęcie informatyczne. W szkole publicznej młodzież nawiązała kontakt z rówieśnikami posługując się językiem angielskim oraz wysłuchała m.in. wykładu dotyczącego systemu szkolnictwa w Grecji. Znajomość języków obcych uczniowie wykorzystywali również w innych sytuacjach. W wolnym czasie brali oni udział w interesujących wycieczkach do Aten i na Meteory (klasztory zbudowane na skałach). W stolicy młodzież podziwiała m.in. wspaniały Akropol oraz zachwycający z niego widok na miasto. W drodze powrotnej do Olimpic Beach uczniowie pojechali do miejsca jednej z najsłynniejszych bitew epoki starożytnej - wąwozu Termopile. Niezapomnianym przeżyciem był również rejs statkiem na wyspę Skiathos połączony z imprezą na jego pokładzie oraz plażowaniem i kąpielą w morzu. Dla uczniów były też organizowane zajęcia sportowe w wolnym czasie. Poza tym mieli oni okazję degustować ser feta w zakładzie, w którym jest on produkowany oraz surowe małże z sokiem z cytryny w trakcie rejsu po morzu, co było dla nich ekscytującym przeżyciem. Wybrali się oni też na lokalne targi ze świeżymi owocami oraz warzywami, na których kupili dla swoich bliskich m.in. oliwki, oliwę z oliwek czy chałwę. Z okien hotelu, w którym mieszkała młodzież można było podziwiać piękne widoki - morze oraz masyw górski Olimp. Wszyscy wrócili pełni niesamowitych wrażeń do Polski. W 2018 roku będą wyjeżdżać do Grecji na praktykę zawodową kolejne grupy z innych kierunków.


WIDOWISKOWY PROGRAM OBSŁUGI KELNERSKIEJ

Izabela Kołtun, Justyna Lubaś i Adrian Merklinger/ wszyscy z klasy III Tżu/ zwyciężyli w konkursie obsługi gościa serwisem synchronicznym, który odbył się 7 grudnia 2017 r. w Jędrzejowie. Tak swą drogę zawodową, od kelnera do kierownika, zaczynali znamienici menedżerowie restauracji. Nasi uczniowie wiedzę o metodach aranżacji stołu i serwowania dań konsumentom zgłębiali podczas kursu kelnerskiego, który odbywał się w szkole w ramach projektu „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”.


IMPRESJE KAWOWE

Smakoszem kawy zapewne był Mickiewicz, gdyż w „Panu Tadeuszu” pisał, że dobra kawa ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach moki i gęstość miodowego płynu. Tajemne sposoby ekstrakcji kawy w ekspresie ciśnieniowym poznali również nasi żywieniowcy na kursie baristycznym. Uczyli się przygotowywać wyraziste espresso, a na bazie tej kawy tworzyli pozostałe napoje, takie jak trójwarstwowe latte macchiato, klasyczne cappuccino czy finezyjne americano. Zapach aromatycznej, pobudzającej kawy jeszcze długo po zakończeniu zajęć unosił się w sali nr 6.


ZUS IM NIE STRASZNY

Uczennice Technikum ekonomicznego będą reprezentowały naszą szkołę w II wojewódzkim etapie olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2017/2018. Pytania dotyczyły roli i zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczeń, zasad obowiązującego systemu emerytalnego, formalności, jakie należy załatwić w ZUS, gdy zakłada się własną działalność gospodarczą. Patrycja Domaradzka, Oliwia Tatar i Anita Pakuła pokonały 30 uczestników w etapie szkolnym. To one 16 marca 2018 r. w Kielcach wykażą się nie tylko wiadomościami, ale szybkością gdyż olimpiada zakłada odpowiedź na pytania w odpowiednim czasie. Trzymamy kciuki i życzymy finału na etapie ogólnopolskim.


POEZJA JAK MODLITWA

Ktoś pięknie zauważył, że poezja to rodzaj transu i modlitwy jednocześnie, apoeta to medium, które wsłuchuje się w przekaz języka. Poezja nie ma celu utylitarnego, ma wzbudzać uczucia i zgodnie z zasadami greckiej tragedii prowadzić do oczyszczenia, katharsis.
Niewątpliwie weny twórczej dostąpiły uczennice naszej szkoły, podopieczne p. Elżbiety Sybis i p. Iwony Kosteckiej, które zdominowały podium XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. II miejsce zajęła Monika Michalik /I LO/, III miejsce zajęła Natalia Straszak /ILO/, wyróżnienia zdobyły również Dominika Deryło/ II LO/ i Aleksandra Treter/ II LO/. Duchowej uczty dopełniła prezentacja poezji śpiewanej Feliksa Raka w wykonaniu artystów i samorządowców z Krasocina.


Staszic na Dniach Otwartych NBP w Kielcach

Uczniowie klas ekonomicznych włoszczowskiego Staszica uczestniczyli w Oddziale Okręgowym NBP w Kielcachw warsztatach bankowych i dniach otwartych . Zwiedzający mogli zobaczyć m.in. unikatowe kolekcje numizmatów, wartościowe papiery a także sztabę złota o wartości niemal 2 mln złotych. Na co dzień dostęp do Narodowego Banku Polskiego jest ograniczony. Dni Otwarte są więc doskonałą okazją, by dowiedzieć się czym zajmuje się ta instytucja. W oddziałach okręgowych wydarzenie odbywa się co dwa lata. W tym roku, w murach banku przy ul. Warszawskiej 46 zainteresowani mogli zobaczyć między innymi wystawę banknotów kolekcjonerskich. Ostatni z nich został wyemitowany z okazji trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest wśród nich także polski banknot na tak zwanym podłożu polimerowym, z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Nie brakuje także gablot z monetami kolekcjonerskimi. Są też monety związane z regionem świętokrzyskim. Do takich należy chociażby moneta Krzemionki Opatowskie z serii: Zabytki kultury materialnej w Polsce. Uczniowie obejrzeli wystawy papierów wartościowych pochodzących sprzed okresu II Wojny Światowej. Są to obligacje i akcje. Budzącym duże zainteresowanie elementem była 12,5 kilogramowa sztaba złota. Każdy zwiedzający mógł jej dotknąć a nawet podnieść. Sztabka jest warta 1 mln 903 tys. 260 zł. Zwiedzający chętnie odwiedzili przygotowany specjalnie na tę okazję "Escape room", czyli pokój pełen zagadek. Ten, kto do niego wejdzie musiał rozwiązać kilka zagadek aby z niego wyjść. Na uczniów czekał również pokaz rozpoznawania autentyczności polskich banknotów oraz konkurs wiedzy ekonomicznej i bankowej. Dla uczniów klas ekonomicznych to pozyskanie nowej wiedzy z zakresu ich przyszłego zawodu a także żywa praktyczna lekcja wiedzy o bankach.
Wycieczka została zorganizowana przez nauczycielki przedmiotów ekonomicznych - panią Monikę Bartocha oraz panią Anetę Jaszewską.


VI Konkurs Gastronomiczny dla Gimnazjalistów

14 grudnia 2017 w Staszicu odbędzie się kolejny - szósty już konkurs kulinarny dla gimnazjalistów. Tegoroczna edycja nosi nazwę "Muffinowe fantazje". Regulamin konkursu znajduje się w załączniku. Na zgłoszenia gimnazjalistów czekamy do 8 grudnia.
regulamin konkursu


Uczniowie Staszica honorowo oddali krew

W dniu 15 listopada 2017 roku świetlica Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica zamieniła się w punkt krwiodawstwa. Krew oddało 30 uczniów naszej szkoły, co stanowiło łącznie 13,5 litra tego „cennego płynu”. Cieszy fakt, że nasi uczniowie tak chętnie angażują się w akcje krwiodawstwa. To już druga akcja honorowego krwiodawstwa w jakiej wzięli udział nasi uczniowie. Za ten piękny dar- oddanie krwi, która ratuje życie niejednemu człowiekowi - należą się dawcom serdeczne podziękowania. Uczniowie, którzy oddali krew:
Klasa IV TUB: Hajdas Dominika, Kamińska Olga, Gęsikowska Anna, Klimas Marta,
Chojnacka Anna, Lisowski Karol.
Klasa IV TIL: Antoszewski Daniel, Pianka Marcin, Lis Paweł, Lipska Urszula, Gęsikowska Kamila, Rusin Justyna, Michalik Dominik,
Klasa IV TEL: Domoradzki Artur, Banasik Adrian, Bugała Dariusz, Galant Kamil.
Klasa III TŻU: Szydłowska Patrycja, Borkowska Oliwia.
Klasa III TMH: Szwarc Oskar, Kupczyk Anita.
Klasa III TEB: Bąba Marta, Pakuła Anita.
Życzymy odwagi i ofiarności w kolejnych akcjach krwiodawstwa.


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska” W uroczystej akademii z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięła udział cała społeczność naszej szkoły. Chcemy radośnie świętować Dzień Niepodległości, gdyż Polska po 123 latach odzyskała wolność. 11 listopada to święto bardzo ważne, to tego dnia w 1918 roku został podpisany rozejm w Compiegne, który oficjalnie kończył I wojnę światową. Dzień wcześniej Józef Piłsudski powrócił do Warszawy z więzienia w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad wojskiem polskim, a trzy dni później - władzę cywilną. Żyjemy w wolnej Polsce, a radosne świętowanie wpisało się w tradycję naszej szkoły. Młodzi artyści ze „Staszica” przedstawili również montaż słowno- muzyczny na uroczystej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. Wśród zaproszonych gości, kombatantów, była także 9-osobowa grupa Ukraińców – samorządowców Illinieckiej Rejonowej Administracji Państwowej, którym program naszych uczniów bardzo się podobał, a szczególnie dedykowany im upominek muzyczny, pieśń „Hej sokoły” polsko- ukraińskiego poety Tomasza Padury, który urodził się właśnie w Illińcach na Ukrainie. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami oraz słodkimi upominkami.Gratulowano również opiekunom, p. Wioletcie Banach i p. Dawidowi Wójcikowi.
11 listopada uczniowie „Staszica” włączyli się do organizowanego we włoszczowskim rynku muzycznego widowiska pt. „Droga do niepodległości”, prezentując-pod kierunkiem pani Magdaleny Gaj- pięknego poloneza. Po tańcach nasza młodzież serwowała zmarzniętym gościom pyszny bigos i grochówkę.
20 listopada w Domu Kultury w patriotycznym spotkaniu z młodzieżą wzięli udział wojewoda świętokrzyski p. Agata Wojtszek oraz wicekurator p. Tomasz Pleban. Przedsięwzięcie wojewody „Korowód Niepodległości” odbyło się w ramachwieloletniego programu „Niepodległa” na lata 2017-2021. Opiekunem młodzieży była p. Ilona Plebanek.


Ruszamy z kolejnym projektem!

W naszej szkole ruszył projekt „Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu” realizowany w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu 53 uczniów klas II i III kierunków technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbędzie dwutygodniowe praktyki w Mesangali w Grecji. Wyjazd zostanie poprzedzony przygotowaniem pedagogicznym, językowym i kulturowym. Rekrutacja uczniów do projektu rozpocznie się 13 listopada 2017 roku.
Koordynatorem projektu jest p. Anna Jamróz.


Wycieczka edukacyjna do Kielc

25 października klasa I Tże uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Kielc. Młodzież zwiedziła Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego i mogła aktywnie zapoznać się z wystawą biograficzno - literacką, obejmującą lata dziecięce i szkolne autora „Syzyfowych pac”, "Przedwiośnia", czy "Wiernej rzeki". Lekcja muzealna dostarczyła również uczniom wielu ciekawostek na temat stosowanych w czasach pisarza metod edukacyjnych, które nie należały do przyjemności ówczesnej młodzieży. Po wyjściu ze szkolnych ławek muzeum klasa udała się do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, by w zadumie i skupieniu obejrzeć przejmujący spektakl pt. "Antygona" w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego, uznany na artystyczne wydarzenie sezonu. Zdaniem młodych widzów przedstawienie było doskonałą powtórką ze znajomości "Mitologii" i dramatu Sofoklesa. Liczymy na kolejny wyjazd edukacyjny:)
Wychowawca klasy: p. Aneta Standerska z opiekunem p. Bogusławą Kozą.


RUSZA DRUGA EDYCJA PROJEKTU „KINOMATURA”

23.11.2017 r. z inicjatywy uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we włoszczowskim Kinie „Muza” rusza druga edycja projektu „KINOMATURA”. Poprzednia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży Staszica, stanowiąc alternatywną wersję powtórzenia i usystematyzowania wiedzy o lekturach obowiązkowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Projekt uwzględnia łączenie wiedzy literackiej z filmową, uwrażliwia na inny odbiór utworów, a jednocześnie zwraca uwagę na umiejętność analizy oraz interpretacji tekstów kultury, jakimi są filmy. W ciągu czterech miesięcy uczniowie obejrzą „Pana Tadeusza”, „Potop”, „Zemstę”, „Wesele” oraz „Lalkę”.
Pomysłodawcą i osobą koordynującą projekt jest pani Anna Maciejczyk – Kałuża.


POWIATOWY KONKURS WIEDZY O GRAMATYCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 18.10.2017 roku w Internacie przy ZSP nr 3 Włoszczowa odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gramatyce Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych dla uczniów z terenu powiatu włoszczowskiego. Jego celem stało się doskonalenie umiejętności gramatycznych uczniów – uczestnicy zmagań musieli rozwiązać zadania dotyczące m. inn. znajomości czasów gramatycznych czy konstrukcji zdań warunkowych. Drugą część konkursu stanowiło rozwiązanie testu czytania ze zrozumieniem. W zmaganiach wzięło udział 16 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 i 2 we Włoszczowie, Publicznego Gimnazjum z Krasocina, Bukowy, Konieczna i Kurzelowa. Bezkonkurencyjna okazała się uczennica PG z Bukowy, Wiktoria Rawska, która w najkrótszym czasie rozwiązała również test konkursowy, zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła Paulina Arabas z PG nr 2 we Włoszczowie, trzecie – Oliwia Marszalik z PG nr 1 we Włoszczowie. Wyróżnieniami nagrodzono Michała Hudobskiego z PG nr 1 we Włoszczowie oraz Aleksandrę Szcześniak z PG w Bukowie. Nagrody w konkursie ufundował Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, któremu składamy serdeczne podziękowania. Fundatorem nagród rzeczowych był ZSP nr 3. Słodki poczęstunek dla młodszych kolegów przygotowali uczniowie klas żywieniowych szkoły.
Koordynatorem konkursu była pani Anna Maciejczyk – Kałuża.
Gratulujemy laureatom konkursu, uczniom i ich nauczycielom życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą szkołę.„Przeciętny nauczyciel mówi,
dobry wyjaśnia,
znakomity nauczyciel daje przykład
ale ten wielki inspiruje.”
William Arthur Ward


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i Wszystkich Pracowników Administracji i Obsługi.. Zawód nauczyciela – to misja. Dzisiejsze czasy nakładają na nauczycieli i wychowawców szczególnie ważne zadanie i ciągłą odpowiedzialność za drugiego człowieka. W znacznym stopniu – To Wy, Drodzy Nauczyciele macie duży wpływ na to, że każdy z Waszych uczniów stanie się w przyszłości „pełnym wartości człowiekiem”. Wiemy, że doskonale radzicie sobie z tymi wyzwaniami. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie. Wierzę, że z wiedzy którą Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia i z pewnością przekażą ją dalej. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy. Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Wam drodzy Uczniowie życzę, abyście w każdym Nauczycielu dostrzegli tą iskrę pasji którą będziecie naśladować.
Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły. Może często nie widać na pierwszy rzut oka Waszej pracy, ale po dokładniejszym spojrzeniu na życie szkoły każdy z nas ją dostrzeże i doceni.
Gratuluję wszystkim nagrodzonym i odznaczonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
Piotr Dziuba


Udział młodzieży we "Włoszczowskich Targach Runa Leśnego"

Dnia 24.09.2017 roku w Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym odbyły się "Włoszczowskie Targi Runa Leśnego", w których uczennice naszej szkoły z klasy II Tżl: Katarzyna Mazur, Klaudia Pajtasz, Dominika Sikorska oraz opiekunowie: p. E.Barańska, p. A. Arabas, p. Z.Stolarczyk przygotowały stoisko oraz przepyszny poczęstunek: " ciasteczka staszicowskie" z konfiturą, zalewajkę z grzybami oraz napój z owoców leśnych.


Narodowe Czytanie 2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie był współorganizatorem „Narodowego Czytania 2017 – Wesele”, które odbyło się 2 września w Izbie Regionalnej Publicznej Biblioteki we Włoszczowie. W akcji wzięli udział: przedstawiciele władz samorządowych, społeczność szkolna oraz mieszkańcy. Widzowie z wielkim zaciekawieniem słuchali odczytanych fragmentów „Wesela, ” oglądali piękną inscenizację dramatu, prezentowaną przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych, m. in z Koła Literacko-Teatralnego pod opieką p. Anety Standerskiej. Kolorytu dodały ludowe stroje wykonawców. Akcję uatrakcyjniły wystawa książek bibliotek publicznej i pedagogicznej oraz autorskie, tematycznie związane z „Weselem” prace młodzieży ZSP nr 3 we Włoszczowie, przerywniki muzyczne w wykonaniu Eweliny Barańskiej i Oskara Szymanka oraz Pawła Rydza– kolegi z I LO. Z ramienia naszej Szkoły inicjatorem i koordynatorem akcji była p. Grażyna Sokolińska, pieczę nad nagłośnieniem sprawował p. Grzegorz Basoń.


Mamy brązową tarczę – znak jakości szkoły!

Według najbardziej prestiżowego rankingu szkół w Polsce mamy 7. miejsce w województwie świętokrzyskim w kategorii techników. Ponieważ znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie najlepszych polskich techników, otrzymaliśmy również wyróżnienie graficzne o kształcie szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy naszej szkoły. Przypomnijmy, że technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych(30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego(30%). Warto odnotować, że w odrębnej kategorii- rankingu maturalnym techników - uplasowaliśmy się na 188. miejscu w Polsce!
Dziękujemy naszym absolwentom, ich rodzicom oraz nauczycielom za wytężoną pracę i jej piękne efekty.


KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZSP NR 3 ROZSTRZYGNIĘTY!

Z radością informujemy, że 30 czerwca 2017 r. mgr inż. Piotr Dziuba wygrał konkurs na stanowisko dyrektora naszej szkoły. Z tej okazji życzymy Panu spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności, odwagi i sił, aby realizować wytyczone plany, dalszego rozwoju zawodowego,szczęśliwego zakończenia wszelkich inicjatyw oraz szacunku i ludzkiej życzliwości.
Społeczność „Staszica”


WAKACJE NADCHODZĄ!

23 czerwca zakończyliśmy ten rok szkolny, odbierając upragnione świadectwa. Były –jak zwykle- życzenia, podsumowania, podziękowania, radosne uśmiechy i pożegnania. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody i statuetki za osiągnięcia sportowe.Nie rozpaczajcie z powodu wakacji. We wrześniu spotykamy się ponownie.


KURS OBSŁUGA GOŚCI TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ

Sobotnio-niedzielny weekend 3- 4 czerwca 2017 grupa uczniów naszej szkoły spędziła w ٭٭٭٭Hotelu Uroczysko w Cedzynie, kształcąc się na kursie Obsługa gości turystyki prozdrowotnej w ramach projektu „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Młodzież poznawała usługi oferowane przez hotelowe pokoje zabiegowe i gabinety kosmetyczne, prowadzące działalność z zakresu spa &wellness. Sami również zażywali relaksu i odnowy na basenie oraz w strefie saun, jacuzzi i hydromasaży. Kolejny nabór na kurs rusza we wrześniu. Zapraszamy adeptów żywienia, hotelarstwa i turystyki.


KURS BARMAŃSKI

10-osobowe grupy uczniów naszej szkoły uczestniczą w kursie barmańskim w ramach projektu „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Nowe umiejętności zawodowe zdobywają pod okiem doświadczonego specjalisty, p. Grzegorza Kraja. Kurs kończy się egzaminem i zdobyciem /tak sądzimy/ przez naszych młodych barmanów certyfikatu poświadczającego nabyte umiejętności. Kolejny nabór rusza we wrześniu. Zapraszamy adeptów żywienia, hotelarstwa i turystyki.


Pasjonaci fotografii są wśród nas

Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia w konkursach fotograficznych organizowanych w powiecie włoszczowskim. Podczas tegorocznej edycji Włoszczowskiej Familiady został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn. "Zabytki Znane i Nieznane - odkrywamy skarby kultury materialnej powiatu włoszczowskiego". Komisja przyznała wyróżnienie Patrycji Domoradzkiej z klasy II Tib. Natomiast 1 czerwca nasi uczniowie: Piotr Kępiński z klasy II Tie i Patrycja Klim z II Tżu odebrali nagrody wyróżnienia w Konkursie: " Utrwal świat między Nidą a Pilicą. Zachowane w kadrze i na płótnie", organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie. Warto zauważyć, że prace naszych uczniów można obejrzeć w budynku LO oraz Starostwa Powiatowego. Gratulujemy nagrodzonym.
To pasja czyni Was wyjątkowymi ludźmi. Powodzenia:)
Opiekun: p. Aneta Standerska


KONKURS „BELFER ROKU”

31 maja 2017 r. w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach wręczone zostały nagrody w konkursie „Belfer Roku”, organizowanym przez Echo Dnia. W powiecie włoszczowskim drugie miejsce zajęła p. Anna Maciejczyk-Kałuża, nauczycielka języka polskiego i angielskiego w naszej szkole. Pani Ania zdobyła ponad 2 tys. głosów. Gratulujemy sukcesu i sympatii uczniów.


SPEKTAKL W JĘZYKU SZEKSPIRA

29 maja w naszej sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie w języku angielskim, połączone z warsztatami językowymi. Spektakl w wykonaniu Wild West Theatre, w którym wystąpili rodzimi użytkownicy języka Szekspira, Mike Marcinkowski oraz Piotr Malasiński, wywołał duże emocje.
Inicjatorką spotkania była p. Anna Macjejczyk-Kałuża.


WYNIKI KONKURSÓW DLA GIMNAZJALISTÓW

04.05.2017 r. w ZSP nr 3 odbył się V Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Publicznego Gimnazjum nr 1 i 2 we Włoszczowie, Publicznego Gimnazjum z Oleszna, Kurzelowa i Konieczna. Z dyktandem ortograficznym o hardej pustułce, która wyczyniała w nieprzeźroczystym powietrzu esy-floresy, najlepiej poradzili sobie: Marta Klapa /PG nr 2 Włoszczowa/, Olga Zalewska /PG Kurzelów/, Paulina Rogala/ PG nr 1Włoszczowa/. Wyróżniono również: Agnieszkę Kaczmarek / PG nr 1 Włoszczowa/, Patrycję Kuczerę /PG nr 2 Włoszczowa/, Klaudię Nowińską / PG Kurzelów/, Aleksandrę Słabisz /PG Konieczno/ oraz Jakuba Jaworskiego /PG nr 1 Włoszczowa/. Nagrody uczestnikom ufundował Bank Spółdzielczy we Włoszczowie. Również w tym dniu podsumowano X jubileuszową edycję Powiatowego Konkursu „Nasz region”, przeznaczonego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad Konkursem objął Starosta Włoszczowski, który ufundował nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dla uczniów szkół gimnazjalnych fundatorem był Bank Spółdzielczy we Włoszczowie.
I. Kategoria szkoła gimnazjalna:
1. Oliwia Włodarczyk z Publicznego Gimnazjum w Bukowie,
2. Ex eaquo - Zuzanna Dorożyńska z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie oraz Karolina Dymek z Publicznego Gimnazjum w Kurzelowie,
3. Ex eaquo - Wiktoria Banasik z Publicznego Gimnazjum w Bukowie oraz Wiktoria Wierzbicka z Publicznego Gimnazjum w Koniecznie.
Wyróżnienia
1. Ewa Struskaz Publicznego Gimnazjum w Koniecznie,
2. Klaudia Ciulęba z Publicznego Gimnazjum w Bukowie.

II. Kategoria szkoła ponadgimnazjalna:
Wyróżnienia równorzędne:
- Justyna Wieczorek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie,
- Klaudia Kowalczyk z I LO we Włoszczowie,
- Wiktoria Sobczykz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie,
- Paulina Kowalczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie.
Nagrody rzeczowe w obu Konkursach ufundował ZSP nr 3 we Włoszczowie. Koordynatorkami Konkursów były Elżbieta Sybis i Anna Maciejczyk – Kałuża.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, uczniom i ich opiekunom oraz zapraszamy za rok.


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

29 kwietnia 2017 r. odbył się bardzo patriotyczny i uroczysty apel, gdyż zbiegły się dwa wydarzenia: czciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i żegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Konstytucja została uchwalona 226 lat temu. Każdego roku przypominamy te karty historii narodowej, by czerpać z nich siłę i mądrość. Jesteśmy w Europie, ale nie możemy zapominać o swoich korzeniach i o swojej polskości. Powodów do dumy dostarczyli nam również tegoroczni maturzyści, którzy odbierali świadectwa ukończenia szkoły w obecności nie tylko kolegów, koleżanek i nauczycieli, ale również licznie przybyłych na tę okoliczność, wzruszonych rodziców. Dyrektor Piotr Dziuba sugestywnie mówił o fundamentach przyszłego życia za pomocą metafory słoja, w którym obok piachu, czyli rzeczy mniej istotnych, powinny znaleźć się kamienie symbolizujące naukę, rodzinę, pracę. Gratulacje i życzenia dla maturzystów złożyli wiceprzewodniczący Rady Rodziców, p. Adam Boruszka oraz kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, p. Robert Ślęzak. Zwieńczeniem uroczystości było uhonorowanie najlepszych uczniów-sportowców, w iście olimpijskim stylu, oraz pożegnalny program artystyczny w wykonaniu uczniów z klas 1LO, 1 TIE, 1 TŻL pracujących pod kierunkiem nauczycieli historii, j. polskiego i j. angielskiego.


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o UE

27 kwietnia 2017 r. nasi tegoroczni maturzyści z kl. III LO Katarzyna Bebel i Kamil Świątek reprezentowali szkołę w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Kamil zajął IV miejsce, a Kasia -V miejsce.Oboje otrzymali cenne nagrody książkowe. Życzymy im powodzenia na maturze.
Maturzystów w konkursie wspierała p. Wioletta Banach.


Katarzyna Prusek i Kamil Mariańczyk laureatami Konkursu Wiedzy o NSZZ Solidarność

25 kwietnia 2017 r. w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy o NSZZ Solidarność .W etapie wojewódzkim wzięło udział 58 uczestników. Nasza tegoroczna maturzystka, Katarzyna Prusek z kl. III LO o profilu policyjno- prawnym, już trzeci raz sięgnęła po tytuł laureatki, zajmując V miejsce, a jej kolega- Kamil Mariańczyk z kl. III bZ otrzymał wyróżnienie. Organizatorami konkursu byli Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe i książkowe.
Opiekunami laureatów byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie p. Wioletta Banach i p. Dawid Wójcik.


Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w Staszicu

200 uczniów otrzymało stypendia z „Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego” podczas konferencji regionalnej, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Stypendia przyznano 200 najzdolniejszym uczniom. W gronie tym z naszej szkoły znaleźli się m.in. Kamil Mariańczyk uczeń III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieszkaniec Budzisławia gmina Krasocin ,powiat włoszczowski , laureat wojewódzkich , powiatowych i gminnych konkursów historycznych oraz zawodowych w zawodzie cukiernik ; Oliwia Tatar , uczennica II klasy Technikum Ekonomicznego pochodząca z Mieczyna ,gmina Krasocin , z powiatu włoszczowskiego, uczestniczka Olimpiady Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości ,uczennica Patrycja Domaradzka z klasy II Technikum Ekonomicznego mieszkanka Rudy Pilczyckiej w gminie Kluczewsko w powiecie włoszczowskim ,uczestniczka Ogólnopolskiego projektu Dzień Przedsiębiorczości ,konkursów z zakresu finansów i banków oraz uczennica Anita Pakuła z miejscowości Jeżowiec ,gmina Kluczewsko , powiat włoszczowski, uczestniczka olimpiad ekonomicznych ,bankowych i wiedzy statystycznej.
Opiekunami stypendystów były Panie Monika Bartocha i Aneta Jaszewska . Każdy ze stypendystów otrzymał 3700 złotych.
W konferencji uczestniczyli także: Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska, dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Małgorzata Muzoł, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.


" Niezapomniane młodzieńcze lata Tylko u nas w Internacie Staszica"

W miesiącu kwietniu uroczyście pożegnaliśmy maturzystów mieszkających w Internacie ZSP Nr 3. Był humorystyczny program artystyczny, dyplomy z podziękowaniami za aktywny udział w życiu internatu, prezenty od młodszych kolegów, życzenia słowa uznania, kwiaty oraz ogromny czekoladowy, pożegnalny tort z nazwiskami naszych maturzystów. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia w dorosłem życiu oraz powodzenia na maturze składa Dyrekcja Szkoły, Zespół Wychowawców i pracownicy Internatu ZSP Nr3. TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI! Jadwiga Klimas


Międzyszkolny Konkurs Historyczny Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1991

10 kwietnia 2017 r. nasi uczniowie wzięli udział w finale konkursu historycznego, który zainicjował Tydzień Katyński. Kamil Dorożyński /kl. II TEB/ zajął I miejsce, a Martyna Szczęsna /kl. I LO/ zajęła III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym. W zmaganiach testowych Monika Chrzanowska /kl. II TE/ uplasowała się na V miejscu, a Dominika Deryło / I LO/– na VI miejscu.
Uczniów wspierali nauczyciele historii: p. Wioletta Banach i p. Dawid Wójcik.


Zwycięstwo w XVII Turnieju Jednego Wiersza w Szczekocinach

W dniu 22 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 10:00 w Zespole Szkół w Szczekocinach odbył się finał XVII Turnieju Jednego Wiersza "O Laur Wespazjana Kochowskiego". Spośród ponad 100 uczestników trzy główne miejsca w kategorii szkoła ponadgimnazjalna zajęli uczniowie naszej szkoły:
1. miejsce - Emil Wyżykowski ("Kochana Ojczyzna") kl. II T m/h
2. miejsce - Patrycja Ciosek ("***jak to powinno wyglądać") kl. II T m/h
Karolina Trela ("Podziękowanie") kl. II T m/h
Dawid Miśta ("Gwiazda") kl. III Til
3. miejsce - Dominika Deryło ("***o śmierci") kl. I LO.
Oprócz tego nasi uczniowie otrzymali dodatkowe wyróżnienia:
- Nagroda Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach dla Emila Wyżykowskiego,
- Nagroda Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Szczekocinach dla Emila Wyżykowskiego,
- Nagrody Ewy Napory dla: Emila Wyżykowskiego, Patrycji Ciosek, Dawida Górnicza (kl. II T m/h),
- Nagrody Ryszarda Gębusia dla Dawida Miśty, Dominiki Deryło,
- Nagroda Jacka Mazanka dla Karoliny Treli.
Gratulujemy naszym szkolnym poetkom i poetom.
Życzymy dalszych sukcesów !!!
Opiekunowie: I. Kostecka, A. Standerska, E. Sybis.


Pokaz fryzjerski

W dniu 20 kwietnia 2017 r. młodzież Internatu uczestniczyła w kolejnym pokazie - fryzjerskim. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładu na temat doboru fryzury do kształtu twarzy, pielęgnacji włosów oraz kosmetyków pielęgnacyjnych Obserwowali profesjonalnie wykonane zabiegi fryzjerskie, obcinanie włosów, układanie fryzur, w tym warkocza w wykonaniu p. Agaty Kilarskiej, właścicieli salonu „Agata” Z dużym zaciekawieniem i niecierpliwością czekali na efekt końcowy zabiegów fryzjerskich w wykonaniu profesjonalistki, tym bardziej, iż modelami byli uczniowie Internatu, ich koleżanki i kolega.
Organizatorki - Monika Cholerzyńska, Jadwiga Klimas i Grażyna Sokolińska, dziękują właścicielce salonu.


KONKURSY DLA GIMNAZJALISTÓW

Drodzy Gimnazjaliści, zapraszamy Was do udziału w konkursach organizowanych przez naszą szkołę. Poniżej regulaminy rywalizacji konkursowej.
Regulamin V Konkursu Ortograficznego
Regulamin Konkursu Nasz Region


I miejsce w XI Wojewódzkim Turnieju Sprawności Językowej

23 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego i w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się XI Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej. Celem Konkursu było upowszechnianie poprawności językowej i kształtowanie poczucia wartości języka polskiego. W rozgrywkach uczestniczyło 79 uczniów z województwa świętokrzyskiego, w tym 3 uczestników z naszej szkoły: Dawid Cichoń z klasy III Tmh, Kamila Domoradzka z I LO i Ilona Sobczyk z III Til.
I miejsce w Turnieju zajął Dawid Cichoń w kategorii "Czytam, więc rozumiem".
Gratulujemy zwycięstwa!
Opiekun merytoryczny: pani Aneta Standerska


Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

14 marca 2017r. młodzież maturalna naszej szkoły uczestniczyła w XIX Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę. Na zdjęciu uczniowie klasy IV Tib niosący krzyż podczas Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.


XXI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

15 marca 2017 r. mistrzowie ortografii naszej szkoły: Izabela Piątek /II Tmh/, Damian Rokicki /ITie/ i Kamila Machera /ITie/ wzięli udział XXI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Izabela Piątek pokonała ponad 40 uczestników i zajęła II miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!
Opiekun: p. Iwona Kostecka.


VII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Magia żywego słowa"

14 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Seceminie odbył się VII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Magia żywego słowa". Reprezentanci naszej szkoły recytowali wiersze Zbigniewa Herberta oraz fragmenty "Lorda Jima" J. Conrada. Wyróżnienia wraz z nagrodami książkowymi otrzymali:
- Krzysztof Stolarczyk /I LO/ w kategorii szkoła ponadgimnazjalna oraz kolejne wyróżnienie przyznane przez DDG Dyskusyjny Klub Książki Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie;
- Martyna Szczęsna /I LO/ - nagroda specjalna Dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie za wyjątkowy wyraz artystyczny.
Gratulujemy uczniom oraz ich nauczycielce, p. Iwonie Kosteckiej.


Dzień Statystyki Polskiej

Dokładnie w 19 rocznicę obchodów Dnia Statystyki Polskiej - 9 marca br. odbyła się szósta edycja konkursu z wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego. Tegoroczna edycja zorganizowana została w murach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, która była współorganizatorem przedsięwzięcia. W konkursie uczestniczyło 38 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych z regionu świętokrzyskiego. Podczas pisemnego testu uczniowie zmagali się z historią i organizacją statystyki publicznej, wykazywali się znajomością sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz podstawowych miar tendencji i rozproszenia.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas Technikum Ekonomicznego:
- Krzysztofik Monika z klasy 4 TE
- Oliwia Tatar z klasy 2 TE
- Chrzanowska Monika z klasy 2 TE
Uczennice otrzymały dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe od sponsora Urzędu Statystycznego w Kielcach.
Opiekunem merytorycznym grupy była pani Aneta Jaszewska.


Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe

Anna Buc i Weronika Piasecka zostały finalistkami Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Olimpiada ma na celu pełniejsze poznanie dokonań niezwykłej postaci, jaką był święty oraz zainteresowanie młodzieży jego sposobem życia i myślenia. Jest jedną z form przybliżenia młodemu pokoleniu symbolu ofiar nazizmu. Ten wielki Polak swoim życiem oraz męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym Auschwitz na stałe wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła i godna naśladowania. 30 marca 2017r. podczas finału Olimpiady w Siedlcach Ania i Weronika będą walczyły o tytuł laureatek. W naukowych zmaganiach nasze finalistki wspiera p. Marzena Majchrzak.


Działamy w Caritasie

Klasa II Tżu aktywnie włącza się w działalność Szkolnego Koła Caritas, funkcjonującego w naszej placówce już 16 lat. Młodzież chętnie uczestniczy w szkoleniach oraz organizuje przedświąteczną pomoc potrzebującym. Jeśli chcesz pomagać, dołącz do nas -zachęca opiekun Koła, p. Artur Drozdowski.


Pokaz w salonie kosmetycznym

W dniu 2 marca 2017 r. młodzież Internatu uczestniczyła w pokazie kosmetycznym. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obserwowali profesjonalnie wykonany makijaż twarzy swojej koleżanki oraz słuchali porad wizażystek salonu kosmetycznego „Beata” odnośnie prawidłowego sposobu wykonania zabiegów i doboru kosmetyków. Z dużym zaciekawieniem czekali na efekt końcowy.
Organizatorki, Monika Cholerzyńska i Grażyna Sokolińska, dziękują p. Beacie Wyrwał, właścicielce salonu.


SPOTKANIA Z TEATREM

28 lutego 2017 r. uczniowie wszystkich klas maturalnych obejrzeli we włoszczowskim Domu Kultury spektakl pt." Ferdydurke" w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Edukacji. Artyści zachwycili interpretacją powieści Gombrowicza, a na zakończenie wprawili w doskonały nastrój, pokazując mistrzostwo warsztatu w trakcie różnorodnych interpretacji tej samej sceny. Ta doskonała powtórka ogwiazdkowanej lektury z pewnością przyniesie owoce na maturze z języka polskiego. Dzień później młodsi koledzy uczestniczyli w spektaklu pt. "Tango'' zrealizowanym przez aktorów Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie. Adapacja dramatu S. Mrożka wywołała salwy śmiechu na widowni i zachęciła wszystkich widzów do kolejnych spotkań z teatrem. Organizatorką imprez kulturalnych w naszej szkole jest p.Anna Maciejczyk - Kałuża.


OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

28 lutego 2017 roku uczennice klasy policyjno- prawnej Milena Tomczyk i Aleksandra Treter wygrały etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, tym samym stając się finalistkami konkursu. Celem olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych we współczesnym świecie. Gratulujemy również pozostałym uczestniczkom olimpijskiej rywalizacji: Ani Uchrońskiej, Arletcie Eliasz, Dominice Deryło oraz Patrycji Pepta za godne reprezentowanie naszej szkoły! Opiekunem drużyn jest p.Sylwia Pura- Maciejczyk.


WYCIECZKI LOGISTYKÓW

23 lutego 2017 roku grupa logistyków z naszej szkoły udała się na wycieczkę do zakładu montażowego samochodów transportowych MAN. Tu poznawaliśmy zasady i funkcjonowanie systemów logistycznych oraz wszystkie etapy produkcji ciągników samochodowych. Następnie na Lotnisku Balice w Krakowie uczniowie zwiedzali terminal pasażerski oraz zaznajomili się z zasadami odprawy biletowo-bagażowej i kontroli bezpieczeństwa. Wycieczka obejmowała przejście po części ogólnodostępnej terminala, tzw. „ścieżki pasażera” - od momentu pojawienia się na lotnisku do momentu wejścia na pokład samolotu. Ponadto nasi uczniowie zapoznali się z tajnikami pracy lotniska, w tym z zawodami na lotnisku, procedurami lotniskowymi oraz historią portu lotniczego.
Wyjazd zorganizowały p. Sylwia Pura- Maciejczyk i p. Anna Jamróz.


W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO…

20 lutego 2017 roku Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie przeprowadzili spotkanie z naszymi uczniami w ramach działań profilaktycznych. Podczas spotkania wyświetlono film „To był wypadek”, przekazano informacje o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówiono główne zasady bezpieczeństwa na drodze. Spotkania z policjatami będą organizowane cyklicznie przez koordynatora ds. bezpieczeństwa szkoły. panią Sylwię Purę- Macieczyk.


Święta Ziemia Szafrańca

15 lutego młodzież i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w pięknej uroczystości otwarcia Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej w nowym obiekcie Biblioteki Publicznej we Włoszczowie. Ogromne znaczenie dla rozbudzenia świadomości historycznej ma znajomość historii regionalnej- o to zabiegał p. Mieczysław Guździoł, przyjaciel naszej szkoły. Marzył o stworzeniu takiego miejsca, w którym młodzież naszego powiatu mogłaby usłyszeć i dowiedzieć się o najbliższym regionie, jego dziejach , zabytkach i obyczajach. Stanowi to podstawę tożsamości regionalnej i jest dziedzictwem przeszłości dla przyszłych pokoleń. Montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem pani Wioletty Banach w wykonaniu naszych uczniów przyczynił się do kształtowania postawy szacunku wobec szczególnych miejsc pamięci i dziejów naszej małej ojczyzny.


"Staszic - utalentowani filmowcy są wśród nas"

17 lutego 2017r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie wzięli udział w obchodach VI Świętokrzyskich Dni Bezpiecznego Internetu organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach programu młodzież uczestniczyła w warsztatach m.in. pt.: "Inwigilacja w sieci - jak łatwo szybko i tanio zachować anonimowość w Internecie", "Fotografowanie a prawa osób fotografowanych", "Zagrożenia w sieci – jak się bronić?" czy "Językowy wizerunek użytkownika w sieci". Zajęcia prowadzili metodycy Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, edukatorzy PTI i Grupy MAC S.A. oraz oficerowie Komendy Wojewódzkiej Policji. Rozstrzygnięty został także konkurs pt. „Razem zmieniamy Internet na lepsze – Jak chronić wizerunek, własność intelektualną i dane w sieci", w którym wyróżnienia zdobyły dwa filmy tegorocznych maturzystek - Anety Kopeć z klasy IV w zawodzie technik informatyk i Kseni Kowalczyk z klasy IV w zawodzie technik hotelarz. Wyróżniona uczennica "Staszica", Ksenia Kowalczyk udzieliła wywiadu dla Radia Kielce. W swojej wypowiedzi podkreśliła przede wszystkim wagę znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. "Warto dodać, że od początku istnienia ŚDBI nasi uczniowie rokrocznie zdobywają nagrody lub wyróżnienia w konkursach organizowanych z tej okazji - podkreśla nauczyciel przedmiotów informatycznych pani Agnieszka Łęcka ".


„BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM…”

20 stycznia w 191. rocznicę śmierci Stanisława Staszica nasza szkoła obchodziła Święto Patrona Szkoły. Staszic to wielki oświeceniowy działacz, publicysta, filozof i pisarz polityczny. W dobie rozbiorów pełnił ważne funkcje, w powstałym w 1807r. Księstwie Warszawskim był ministrem stanu i zastępcą ministra oświaty w Królestwie Polskim. Nasza młodzież licznie wzięła udział w Szkolnym Konkursie Historycznym z Wiedzy o Stanisławie Staszicu. Najlepszymi znawczyniami biografii naszego patrona okazały się Dominika Deryło /I LO/ oraz Oliwia Tatar /II TEB/. II miejsce uzyskała Agata Pustuł z kl. I TMH, na III miejscu uplasowała się Anna Niewiadomska z kl. I TŻL. Montaż słowno muzyczny z okazji Święta Patrona Szkoły wykonali uczniowie z kl. I LO, III LO, I Tżl, I Teb, I Tie , I Tmh i II bz pod kierunkiem nauczycieli historii: pani Wioletty Banach i pana Dawida Wójcika


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Uczeń klasy III Tmh, Dawid Cichoń zakwalifikował się do zawodów okręgowych XLVII OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO. Jego praca pt. "Granice i pojęcie literatury w świetle historii i rozwoju ludzkości" uzyskała pozytywne recenzje Komisji i wymaganą liczbę punktów. Dawid znalazł się w gronie 46 osób z całego województwa i będzie reprezentował naszą szkołę podczas zawodów okręgowych, które odbędą się 11 lutego br. Warto dodać, że przygotowując się do kolejnych eliminacji uczestniczył także w konsultacjach dla Olimpijczyków, poprowadzonych przez dr hab. prof. UJK Janusza Detkę oraz dr hab. Alicję Gałczyńską.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia:)
Opiekun merytoryczny: Aneta Standerska


XXVII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Kamil Mariańczykz kl. III bZ, wspierany wiedzą i doświadczeniem p. Artura Drozdowskiego, reprezentował naszą szkołę w XXVII Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Tegoroczna rywalizacja odbyła się pod hasłem: „Orędzie fatimskie jako znak dany przez Miłosiernego Ojca”. Kamil dotarł do etapu diecezjalnego. Gratulujemy.


„Mój wymarzony zawód”

Dwie nasze uczennice wzięły udział w konkursie plastycznym „Mój wymarzony zawód”, zorganizowanym przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP we Włoszczowie. Karolina Pierzchnica z kl. II Tżu za pracę przedstawiającą zawód bibliotekarza zajęła I miejsce i wygrała tablet, natomiast Monika Stolarska, również z II Tżu, za graficzne odzwierciedlenie zawodu tatuażysty została wyróżniona i otrzymała pawerbank, pendraive, kartę pamięci. Inne grafiki obu dziewcząt były już prezentowane szkolnej społeczności w gablotach na I piętrze.
Konkurs przeprowadziła p. Lucyna Grzesińska.


XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

5 grudnia 2016 r. ogłoszono listę osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W naszej szkole ekonomistką roku została Monika Krzysztofik, stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2015/2016, plasując się na 4 miejscu spośród 20 zakwalifikowanych. Gratulujemy uczennicy i nauczycielom przedmiotów ekonomicznych. 13 stycznia 2017 r. Monika reprezentowała szkołę i powiat w Kielcach, starając się o awans do zawodów III stopnia (centralnych). Wyniki zmagań poznamy w lutym. Trzymamy kciuki. Powodzenia…


ILONA SOBCZYK W FINALE IX OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

61 uczniów ze wszystkich regionów Polski – tylu uczestników zakwalifikowało się do finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym gronie znalazła się Ilona Sobczyk, uczennica klasy III TL. W walce o finał pokonała blisko 8 tys. osób.Ilona już 3 marca weźmie udział w rywalizacji na szczeblu centralnym, która odbędzie się w Poznaniu.
Dziękujemy całej naszej szkolnej branży logistycznej, ale liczymy na kolejne olimpijskie sukcesy.


PROJEKT „KINOSZKOŁA”

25.11.2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w DK w ramach projektu KINOSZKOŁA. Tym razem oglądaliśmy film "Amy", podejmujący tematykę konsekwencji zażywania narkotyków, od których, niestety, nie są wolni ludzie znani z okładek kolorowych pism. Warto podkreślić, ze jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie włoszczowskim, która uczestniczyła we wszystkich spotkaniach projektu KINOSZKOŁA, a w minionym roku szkolnym realizowaliśmy projekt KINOMATURA.
Koordynatorem i organizatorem wyjść do DK w naszej placówce jest p.Anna Maciejczyk - Kałuża.


OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

9 grudnia 2016 roku odbył się etap szkolny XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego. W szkolnych eliminacjach wzięło udział 5 osób z klas drugich i trzecich technikum. Z przyjemnością informujemy, że do Etapu Okręgowego zakwalifikowali się: Ilona Sobczyk oraz Dawid Mista z klasy 3 Til. Serdecznie gratulujemy! Etap II odbędzie się w Krakowie 4 - 5 marca 2017 r.
Uczniów przygotowuje Pani Marzena Kwasniuk.
Czekamy na sukces! Поздравляем с успехом!


Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym

Nagrody za Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym rozdane. Gratulacje dla: Ania Chojnacka Im, Patrycja Zasuń IIm, Agata Pustuł IIIm, Monika Szydłowska IVm, Sebastian Adrian Turczyn Im, Adam Stolarski IIm, Maciek Arwaj IIIm i Krystian Malczak IVm


Warsztaty teatralne

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbył się spektakl połączony z warsztatami teatralnymi "#2Kolorowa czyli biało-czerwona" Piotra Przybyły w reżyserii Bartłomieja Miernika.Patriotyzm, manipulacja, perswazja, ksenofobia to hasła programowe tego spotkania. Prowadzący to aktorzy Krakowskiego Teatru Marcin Wasyluk, Bartłomiej Miernik, którzy podzielili się doświadczeniami z młodzieżą i aktywizowali do czynnego udziału w życiu społecznym.
Organizatorzy - pani Aneta Standerska i pani Bogusława Koza.


KOLĘDUJE TOBIE MOJE SERCE

19 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyła się nietypowa, bo świąteczna wywiadówka. Dyrektor Piotr Dziuba złożył wszystkim rodzicom i przyjaciołom szkoły życzenia spokoju, ludzkiej życzliwości, miłości i odpoczynku w otoczeniu rodziny.Młodzież z ZSP nr 3 przedstawiła poruszający program słowno– muzyczny. To refleksyjne spojrzenie na czasy współczesne i wartości, jakie towarzyszą zarówno młodym, jak i starszym. Mały Książę –bohater przedstawienia-podróżując przez świat przekonuje się, że ludziom brakuje przede wszystkim czasu.Zajęci pracą, zakupami, zabawą nie potrafią odróżnić spraw błahych od najważniejszych-tak można podsumować przesłanie widowiska. W czwartek (22 grudnia) jasełka zostały wystawione ponownie w sali gimnastycznej dla całej społeczności szkolnej. Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom: p. S. Purze-Maciejczyk, p. A. Maciejczyk- Kałuży oraz p. J. Grygiel za przygotowanie widowiska.
Rodzinnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy Dyrekcja szkoły.


Kulinarne piątki

W ostatnim czasie w naszej szkole w ramach realizacji programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” odbyły się dwa konkursy gastronomiczne. 2 grudnia 2016 r. do „Staszica” przybyli młodzi adepci sztuki kulinarnej – uczniowie trzecich klas gimnazjów z Kluczewska, Konieczna oraz z włoszczowskiej „Dwójki”. Wzięli oni udział w V Międzyszkolnym Konkursie Gastronomicznym dla Gimnazjalistów i starali się udowodnić, że drugie śniadanie nie musi być nudne. Konkurs dla uczniów gimnazjów składał się z dwóch części - w pierwszej zmagali się oni z testem dotyczącym podstaw gastronomii. W części drugiej uczniowie w grupach dwuosobowych przygotowywali zdrowe drugie śniadania. Na podstawie przygotowywanych propozycji tego ważnego posiłku można śmiało stwierdzić, że gimnazjaliści śledzą na bieżąco nowinki dietetyczne i kulinarne. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, a o zajętych miejscach zadecydowały dziesiętne punktów. I miejsce zajęły uczennice Publicznego Gimnazjum w Koniecznie: Daria Cyran i Aleksandra Musiał. Na drugiej pozycji uplasowały się uczennice z Kluczewska: Julia Matysiak i Martyna Kryczka. Klasyfikację medalową zamknęły Paulina Kamińska i Sandra Odjas z Konieczna. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy i atrakcyjne nagrody. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
9 grudnia 2016 r. odbył się wewnątrzszkolny konkurs „Zdrowe i dietetyczne potrawy na wigilijnym stole”. Konkurs ten przebiegał w dwóch etapach – pierwszy polegał na przygotowaniu potrawy wigilijnej i dostarczeniu zdjęcia wraz z przepisem do organizatorów konkursu. Na podstawie prac komisja wyłoniła 4 finałowe drużyny. W II etapie uczniowie przygotowywali wigilijne pyszności w pracowni gastronomicznej. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy II bZ Tomasz Synowiec i Piotr Tabor, którzy przygotowali pierogi z karpiem,grzybami i sosem korzenno-pomarańczowym. Drugie miejsce zajęły uczennice klasy I Tżu Patrycja Zasuń i Angelika Pytlik z kulebiakiem z kapustą i grzybami. Ryba po grecku zagwarantowała miejsce na trzecim szczeblu podium uczennicom klasyII Tżu Izabeli Kołdun i Justynie Lubaś. Za krokiety z kapustą i pieczarkami oraz barszcz czerwony wyróżnieni zostali uczniowie II Tżu Adrian Merklinger i Dawid Zmorzyński. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali atrakcyjne nagrody. Organizatorzy mają nadzieję, że ten konkurs wpisze się w tradycję przedświąteczną szkoły.
Zorganizowania konkursów gastronomicznych podjęły się nauczycielki przedmiotów zawodowych branży spożywczej: Aneta Arabas, Lucyna Grzesińska, Anna Jamróz i Maria Zawada.


Mamy awans do finału Olimpiady

9 grudnia 2016r. uczniowie I klasy liceum o profilu policyjno-prawnym, Dominika Deryło i Piotr Kaczmarczyk, brali udział w zawodach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w Kielcach. Do konkursu uczniów przygotowała p. Sylwia Pura –Maciejczyk, a nad ich bezpieczeństwem czuwała p. Magdalena Konik. Do następnego, ostatniego etapu zawodów centralnych w Warszawie zakwalifikowała się Dominika Deryło, zajmując drugie miejsce. Uczestnicy Olimpiady w marcu walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!


WYCIECZKA DO CZĘSTOCHOWY

W dniu 6 grudnia klasa III Til zwiedziła Sanktuarium NMP na Jasnej Górze. W programie zwiedzania znalazły się Bastion św. Rocha oraz Muzeum 600- lecia Jasnej Góry. Młodzież zobaczyła przeróżne wota zgromadzone przez wieki, a następnie modliła się przed słynącym z cudów obrazem Maryi. Po południu klasa obejrzała w kinie film w reżyserii Mela Gibsona „Przełęcz ocalonych”, który przedstawia życie żołnierza amerykańskiego, DesmondaDossa, podczas II wojny światowej. Film oparty na faktach, przedstawia bohatera, który ocalił 75 swoich towarzyszy w wojnie amerykańsko –japońskiej.
Wycieczkę zorganizowały p. Wioletta Banach i p. Renata Basoń.


32.ROCZNICA WALKI O KRZYŻE

W dniu 3 grudnia 1984r młodzież podjęła strajk w obronie krzyża. Uczniów wspierali katecheci- ks. Andrzej Wilczyński i ks. Marek Łabuda. Postawę młodych ludzi popierali również rodzice, bp Mieczysław Jaworski, proboszcz Kazimierz Biernacki oraz mieszkańcy Włoszczowy. Strajk zakończył się 16 grudnia 1984r. Uczniów, katechetów i wychowawców za udział w strajku spotkały surowe represje.
Pamiętamy o was!


WSPOMAGAMY TALENTY- GŁOSUJEMY!


Patryk Drzazga, Michał Jachowicz — Wróblewski, Anna Uchrońska i Weronika Witczyk -wszyscy z klasy I Tie –wsparci wiedzą i doświadczeniem p. Anny Maciejczyk- Kałuży, wzięli udział w ogólnopolskim turnieju"Misja - książka!", by zdobyć Laur Złotego Pióra. Kilkuosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych współzawodniczą ze sobą w tworzeniu własnej książki.W ten sposób powstał zbiór opowiadań „Nadzieja umiera ostatnia”, odsłaniający skomplikowany świat wewnętrznych przeżyć młodych ludzi, ich dramaty i pragnienia. Perypetiom sercowym towarzyszą, niestety, przekraczające miarę ich wrażliwościi odporności przeżycia, zgotowane przez dorosłych. Być może w twojej szkole rozwinie się talent na miarę Żeromskiego. Daj mu szansę. Przeczytaj i oddaj swój głos, by wesprzeć młodych twórców.
głosuj
Głosowanie trwa do 15 stycznia 2017 r.


STOLICA NIEZMIENNIE ZACHWYCA

W ramach akcji „Darmowy listopad” nasza młodzież zwiedzałaurzekające wnętrza Pałacu w Wilanowie oraz Zamku Królewskiego. Uczniowie z klasy II TEB oraz grupy z klas I TIE, II TIE oraz I B i III ZSZ zachwycili się barokowym pałacem Jana III Sobieskiego, który – co ważne – ocalał z pożogi wojennej i w niezmienionej formie prezentuje swoje niezwykłe zasoby do dziś. Z kolei w Zamku Królewskim na uczestników wycieczki czekała prawdziwa uczta duchowa – malarstwo Jana Matejki oraz Rembrandta!Tak pokrzepieni, mimo zimowej aury, w doskonałych nastrojach powróciliśmy do Włoszczowy. Słowa podziękowania za opiekę i organizację wyjazdu kierujemy do p. Anny Maciejczyk –Kałuży, p. Moniki Bartochy oraz p. Marii Zawady.


WARSZTATY „KU POKRZEPIENIU SERC…”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Ku pokrzepieniu serc – twórczość Henryka Sienkiewicza”, prowadzonych przez p. Justynę Kowalską z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach /Filia we Włoszczowie/. W zajęciach uczestniczyły następujące klasy: I Teb, II Tmh, I Tże, I LO.To wspaniała lekcja historii, prezentacja literatury niezwykłego Polaka, niezapomniane wrażenia. Za wykazaną inicjatywę szczególne podziękowania kierujemy do p. Grażyny Sokolińskiej i pozostałych nauczycieli sprawujących opiekę.


„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

Na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała na mapie Europy. Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku, kiedy to Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski. Przez lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu i waleczności naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 Listopada jest symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa. Nasza społeczność uczniowska uczciła ten dzień okolicznościową akademią. Uczniowie z klas: I LO, III LO, ITEB, I TMH, I TIE, I TŻL przestawili wzruszający montaż słowno- muzyczny pod kierunkiem nauczycieli historii – p. Wioletty Banach i p. Dawida Wójcika.


PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ…

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji pisania kartek z życzeniami. Jest to forma wsparcia dla dzieci leczonych na oddziałach onkologii. Nasi uczniowie wykonali 105 kartek, które już zostały wysłane do najmłodszych i młodzieży, aby nieść radość i ukojenie. Akcję zorganizowała Sylwia Pura- Maciejczyk


ŚWIAT HOBBITÓW, CZAROWNIC I RYCERZY

Tajemniczy świat literatury fantasy przyciąga współczesnego czytelnika. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom i umożliwić młodzieży rozwijać jej pasje, w ZSP nr 3 zorganizowano Dzień Fantastyki.W zajęciach przeprowadzonych 09.11.2016 uczestniczyli uczniowie klas I LO oraz I – III technikum. Odbywały się one jednocześnie w dwóch salach lekcyjnych. W jednej - pogadankę na temat pełnego tajemnic świata średniowiecza przeprowadził p. Michał Brzoza, doktorant UJK. Zajęcia warsztatowe, polegające na analizie filmów z serii „Legendy polskie. ALLEGRO”, z odwołaniami do kontekstów literackich, przeprowadził nauczyciel ZSP Nr 3, pasjonat literatury fantasy, p. Marcin Robak. Uczniowieprzywoływali ulubione teksty, doskonaląc tym samych umiejętności niezbędne do egzaminu maturalnego z języka polskiego, w obu jego częściach. Koordynatorem Dnia Fantastyki była Anna Maciejczyk – Kałuża.


X Ogólnopolski Konkurs Poetyki im. Feliksa Raka rozstrzygnięty!

W dniu 18 listopada 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie odbył się finał X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją utworu scenicznego F. Raka "Krasockie wesele", w wykonaniu młodzieży z ZPO w Krasocinie. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.
III WYRÓŻNIENIE w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. F. Raka wraz z nagrodami książkowymi otrzymały: Patrycja Ciosek oraz Karolina Trela z klasy 2 T m/h.Gratulujemy naszym szkolnym poetkom i ich opiekunce-pani Iwonie Kosteckiej.
Życzymy dalszych sukcesów!!!


„KUP PLUSZAKA DLA DZIECIAKA”

Pod takim hasłem w ZSP nr 3 przeprowadzono zbiórkę pluszaków dla dzieci – pacjentów oddziałów onkologicznych. Aktywnie włączyli się w nią uczniowie szkoły, a szczególnie klasa I LO policyjno – prawna oraz I TIE. Wszystkie zebrane maskotki zostaną przesłane do fundacji „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu, by w Dniu Pluszaka, przypadającym 25.11.2016 r. każdy chory dzieciak miał swego pluszowego przyjaciela. „To dokonała inicjatywa, dzięki której możemy chociaż w ten sposób pocieszyć dzieciaki i wywołać uśmiech na ich twarzach. To dobrze, że w naszej szkole odbywają się takie akcje. Z pewnością włączymy się w kolejną z nich!” – stwierdziła jedna z uczennic „Staszica”.
Zbiórkę koordynowały panie Sylwia Pura – Maciejczyk oraz Anna Maciejczyk – Kałuża.


Warsaw Gastro Show 2016

W dniu 28.10 uczniowie wszystkich klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum technologii żywności wzięli udział w największych w Europie Międzynarodowych Targach Gastronomicznych Warsaw Gastro Show 2016. Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym wyposażeniem zakładów gastronomicznych. Poznali także nowe trendy w gastronomii i obsłudze klienta. Bardzo chętnie brali udział w licznych warsztatach kulinarnych przygotowanych przez organizatorów w Strefie Ucznia. Przygotowywali dania charakterystyczne dla kuchni różnych narodów. Dodatkową atrakcją była możliwość spotkania wielu znanych w świecie gastronomii osób - uczestników i jurorów programów telewizyjnych Annę Starmach, Bartka Adamskiego, Kevina J. Aistona i wielu innych. Wyjazd do Nadarzyna pod Warszawą był bardzo udany. Już nie możemy się doczekać przyszłorocznej edycji targów. Opiekunami były nauczycielki przedmiotów zawodowych branży spożywczej: Lucyna Grzesińska, Maria Zawada i Anna Jamróz.


POD ZNAKIEM PROFILAKTYKI DLA RODZICÓW

W DNIU 09.11.2016 ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY Z PANIĄ DIETETYK JUSTYNĄ NIEWIADOMSKĄ .PORUSZONY ZOSTAŁ TEMAT ZDROWEGO ODŻYWIANIA ORAZ SKUTKI ZŁYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH.PODKREŚLONO ROLĘ RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU U MŁODZIEŻY POŻĄDANYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH. PRELEKCJI TOWARZYSZYŁA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA, KTÓRA POZWOLIŁA NA UKAZANIE PROBLEMU ODŻYWIANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY.
SPOTKANIE BYŁO JEDNYM Z ETAPÓW WDRAŻANIA W NASZEJ SZKOLE PROJEKTU "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA". W PÓŻNIEJSZYM TERMINIE SĄ RÓWNIEŻ PRZEWIDZIANE SPOTKANIA DLA SPOŁECZNOŚCI NASZEJ SZKOŁY.


OLIMPIADA LOGISTYCZNA- ETAP SZKOLNY

W dniu 4 października 2016 roku odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu. Jak co roku, olimpiada cieszy się wielkim zainteresowaniem - w VIII edycji brało w niej udział w całej Polsce ponad 7000 uczniów, w tym z naszej szkoły aż 55 młodych ludzi podjęło trud rozwiązywania zadań z dziedziny logistyki. Gratulujemy chęci rywalizacji, trzymamy kciuki i przypominamy, że laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe!


HAPPENING „ZDROWIE ŁĄCZY POKOLENIA”

24 września w Szkole Podstawowej w Czarncy odbył się happening „Zdrowie Łączy Pokolenia”. Uczennice klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych –przy wsparciu opiekunów- przeprowadziły warsztaty kulinarne, dzięki którym rodzice i dzieci mogli się przekonać, że przygotowanie zdrowego posiłku nie jest wcale takie trudne i czasochłonne. Stoisko naszej szkoły cieszyło się dużym powodzeniem. Na bieżąco przygotowywane zdrowe przekąski i napoje rozchodziły się jak świeże bułeczki. Wielu uczestników happeningu skorzystało również z przygotowanych przez naszych uczniów przepisów kulinarnych na zdrowe małe co nieco.


JAK PROMUJEMY ZDROWE ODŻYWIANIE

O tym, że dobrze mieć w szkole branżę żywienia, przekonaliśmy się 30 września. W ramach programu rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła" uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych, przygotowali smaczną niespodziankę dla społeczności szkolnej. Promując zdrowe odżywianie, nasi kucharze sporządzili kolorowe sałatki i surówki oraz pyszne zupy - kremy, którymi raczyła się społeczność szkolna. Ponadto nauczyciele wychowania fizycznego oraz EDB zorganizowali rywalizację w kilku konkurencjach sportowych. Każdy mógł spróbować swoich sił na strzelnicy, w zawodach tenisa stołowego, samoobronie i innych dziedzinach. Było też coś dla łasuchów - batony owsiano-bakaliowe, ciasteczka zbożowe oraz rogaliki, powodzeniem cieszyły się też kanapeczki z różnymi pastami. Pragnienie można było ugasić świeżo wyciskanymi sokami owocowymi, wodą mineralną z miętą i cytryną oraz napojami mleczno - owocowymi. Podczas odbywających się w tym dniu warsztatów kulinarnych uczniowie mogli samodzielnie przygotować soki oraz proste potrawy. W czasie owego "festynu zdrowia" rozdawane były ulotki z przepisami na serwowane smakołyki. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że uczniowie i pracownicy naszej szkoły przekonali się, że to co zdrowe, może być jednocześnie smaczne, a przygotowanie zdrowego posiłku nie wymaga zbyt dużo czasu i umiejętności.


Uczniowie Staszica świadkami pobicia światowego rekordu Guinnessa

29 września uczniowie technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie uczestniczyli w "Dniach Druku 3D" w halach targowych EXPO XXI w Warszawie. Młodzież miała okazję poznać najnowsze technologie i rozwiązania związane ze skanowaniem i drukiem 3D, obejrzała stoiska ponad 80 wystawców oraz przywiozła pamiątki w postaci rozmaitych figurek wydrukowanych na drukarkach 3D. Odważniejsi uczniowie ze stoickim spokojem poddali się nawet skanowaniu 3D. Najciekawszym punktem programu była gala związana z próbą pobicia dotychczasowego rekordu Guinnessa w wydrukowaniu największej na świecie rzeźby człowieka. Dotychczasowy należał do Anglików i wynosił 2m i 5cm. Monumentalna - mierząca 3m i 6cm - postać piłkarza Roberta Lewandowskiego, wykonana w technologii druku 3d na polskich drukarkach Urbicum i Gaia Multitool, stanowi najwyższy model wydrukowany dotychczas w technologii 3D. Robert Lewandowski został zeskanowany, a jego gigantyczny odpowiednik drukował się partiami w sumie około 350 godzin na różnych maszynach. Części następnie były zlepione, wykończone i pomalowane. " Wycieczka była dla nas ciekawym doświadczeniem. Czekamy z niecierpliwością na kolejne edycje i branżowe wyjazdy organizowane przez naszych nauczycieli przedmiotów informatycznych" - twierdzą uczniowie klasy 2 technikum informatycznego. Wyjazd do Warszawy stał się również okazją do zwiedzenia Pałacu Kultury i Nauki oraz spaceru po Łazienkach Królewskich. Uczniowie w doskonałych humorach wrócili do szkoły z nadzieją na kolejny wyjazd związany z najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi.
Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Agnieszka Łęcka, p. Monika Bartocha, p. Anna Maciejczyk -Kałuża i p. Ewelina Zawalska.


Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września o godzinie 9:00.


Biblioteka szkolna zaprasza w wakacje !!!

Harmonogram dyżurów w okresie wakacji biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
4 lipca (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 12.00
15 lipca ( piątek) w godzinach 9.00 – 12.00
1 sierpnia (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 12.00
12 sierpnia (piątek) w godzinach 9.00 – 12.00

Zapraszamy po książki na udane wakacje z lekturą.


Wyróżnienie w konkursie fotograficznym

1 czerwca 2016r. Anita Pakuła z klasy I Teb odebrała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Utrwal świat między Nidą a Pilicą" pod hasłem "Piękno wokół nas", zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im, gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Złożyła ona pracę w kategorii Fotografia przedstawiającą wieżę telewizyjną w Dobromierzu. Cieszymy się, że zdjęcie zrobione przez naszą uczennicę zostało nagrodzone i zauważone wśród 63 innych prac, a Anita cieszy się z cennych nagród, którymi były m.in.: sprzęt elektroniczny, sprzęt turystyczny, publikacje książkowe i artykuły piśmiennicze. Gratulujemy staszicowskiej młodej fotografce i jej opiekunce – p. Agnieszce Łęckiej.


Łukasz Krzemiński Mistrzem Europy w Taekwon-do

Łukasz Krzemiński z klasy II policyjno-prawnej wywalczył złoty medal na XXII Mistrzostwach Europy Juniorów w Taekwon-do, które odbyły się w fińskim Tampere. Trenuje w Klubie Sportowym Dragon pod okiem Jacka Wąchały. Na swoim koncie ma już wiele spektakularnych sukcesów sportowych, m.in. jest złotym medalistą Mistrzostw Polski w 2016 roku, zajął I miejsce w Międzynarodowym Turnieju MastersMazoviaCup 2015, a w 2014 roku wywalczył wraz z drużyną I miejsce w Pucharze Europy. W kadrze narodowej jest od 2014 roku.
Taekwon-do to sztuka samoobrony, kształtowanie samego siebie poprzez trening walki- mówi Łukasz Krzemiński. Treningi Taekwon-do rozpocząłem w 2010r . Początkowo tata zawiózł mnie na trening karate, co od razu mi się spodobało, ale po roku sekcja się rozpadła. Zapisałem się więc na treningi taekwon-do. Na początku nie byłem zachwycony, ale z czasem zaczęło się to zmieniać, a obecnie to jest to, co lubię robić najbardziej .
Treningi nie należą do bardzo ciężkich, ale są wyczerpujące. Trenuję w klubie średnio dwa razy w tygodniu i do tego jeszcze w domu . Jeden trening trwa około dwóch godzin, co pozwala na dobre poćwiczenie. Zawsze staram się dawać z siebie wszystko,żeby być coraz lepszym. Taekwon-do daje mi satysfakcję z tego, co robię. Czuję się sprawniejszy i bezpieczniejszy. Mogę bronić się przed zagrożeniami, poprzez treningi uczę się systematyczności i wytrwałości. Taekwon-do daje mi również możliwość spotykania się z ludźmi z całej Polski świata. Właśnie dzięki trenowaniu tego sportu miałem możliwość zwiedzania wielu wspaniałych miejsc. W przyszłości chciałbym uczyć się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej. Jest to też moja pasja, ponieważ należę do Ochotniczej Straży Pożarnej chciałbym być strażakiem .
”Staszica” wybrałem dzięki swojemu kuzynowi. On mi opowiadał, jak tu jest i już powodu samych tych opowieści bardzo chciałem uczyć się w tej szkole. Moim zdaniem dużym plusem jest to, że mamy swoją strzelnicę. Warto wybrać tę szkołę, ponieważ jest dużo kierunków i każdy może znaleźć coś dla siebie.


KONKURS BELFER ROKU ROZSTRZYGNIĘTY

Z przyjemnością informujemy, że p. Ewelina Tarnik została laureatką 10 edycji konkursu Echa Dnia Belfer Roku 2015/2016. 7 czerwca 2016 na uroczystej gali w Hotelu Tęczowy Młyn uhonorowano nagrodami i dyplomami najlepszych, najsympatyczniejszych nauczycieli z każdego powiatu. Pani Ewelina Tarnik zajęła II miejsce w powiecie włoszczowskim. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za oddane głosy.


Dzień otwarty w Staszicu – 23 maja 2016

23 maja 2016 zorganizowano Dzień Otwarty w naszej szkole. Gościem honorowym spotkania był Piotr Prędota, prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, który podkreślił korzyści, wynikające z wyboru naszej szkoły ze względu na aktualność propozycji kierunków kształcenia.
Dzień otwarty miał na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom. W programie dnia swoją ofertę zaprezentowali nauczyciele i uczniowie.
Oprócz lekcji otwartych, pokazów, wystaw prac uczniowskich, filmów i ekscytujących eksperymentów gimnazjaliści oglądali to, co jest efektem działań pozalekcyjnych - pokazy barmańskie, fantazyjne dekoracje z owoców i warzyw, stanowiska prezentujące poszczególne zawody, działalność klubów i kół zainteresowań. Z przyjemnością kosztowali smakołyki przygotowane przez młodzież oraz nauczycieli z katedry żywienia i usług gastronomicznych. Skorzystali z możliwości uczestniczenia w zajęciach na strzelnicy, podziwiali nowoczesny Orlik i internat.
Młodzież „Staszica” przedstawiła swoje niebanalne pasje i umiejętności. Były pokazy tańca nowoczesnego (breakdance, disco-dance), sztuk walki, technik samoobrony, występy naszego wspaniałego zespołu muzycznego i solistów. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się park motocykli, wystawiony przez uczniów pasjonujących się motoryzacją. Młodzież gimnazjalna z zaciekawieniem oglądała auta tuningowe z ekipy Dżedak Team. Tego dnia naszą szkołę odwiedziło w grupach zorganizowanych około 450 absolwentów gimnazjów z Włoszczowy, Dobromierza, Nagłowic, Oksy, Secemina, Moskorzewa, Kurzelowa, Kluczewska. Ponadto – zainteresowani atrakcyjną ofertą kształcenia- licznie przybyli młodzi ludzie ze Szczekocin, Koniecpola, Wielgomłyn, a nawet z Przedborza. Mamy nadzieję, iż główne założenia naszego przedsięwzięcia spełniły oczekiwania przybyłych gimnazjalistów i spotkamy się z nimi w nowym roku szkolnym.
A zatem, do zobaczenia we wrześniu!
Serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńcom za pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia, a w szczególności: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, Zakładowi Piekarniczemu Józef Ochocki Włoszczowa.


"Staszic dla Sienkiewicza"

27 kwietnia w związku z projektem realizowanym w ZSP nr3 im. Stanisława Staszica pt. „Staszic dla Sienkiewicza” nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Bohaterowie Sienkiewicza na plakacie.” Komisja jury w składzie: Aneta Standerska, Anna Maciejczyk, Renata Basoń ustaliła następującą kolejność nagrodzonych prac:
1. Katarzyna Cieślik, PG nr 2 we Włoszczowie
2. Klaudia Piec, PG w Olesznie
3. Wiktoria Simlat, PG w Bukowie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i ich opiekunom. Dziękujemy również fundatorom nagród, szczególnie BS we Włoszczowie. Podczas gali wręczenia nagród w Internacie przy ZSP nr 3 we Włoszczowie uczestnicy konkursu mogli obejrzeć premierę spektaklu pt. „Sienkiewicz w nowej odsłonie” w wykonaniu Szkolnego Koła Literacko – Teatralnego. 28 kwietnia ten sam spektakl młodzież wystawiła dla uczniów naszej szkoly i nauczycieli z prelekcją na temat twórczości Henryka Sienkiewicza. W tym dniu można było również podziwiać wystawę tematyczną poświęconą ciekawostkom z žycia i twórczości pisarza. Koordynatorzy projektu: Renata Basoń, Aneta Standerska, Bogusława Koza oraz Anna Maciejczyk.


Katarzyna Prusek i Dawid Zmorzyński najlepsi z historii w województwie świętokrzyskim!

27 kwietnia w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia nagród XIV edycji Konkursu Wojewódzkiego z Wiedzy o NSZZ "Solidarność”, zorganizowanego przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 570 uczniów z 22 szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego. Katarzyna Prusek z kl. II LO o profilu policyjno- prawnym zajęła I miejsce, a Dawid Zmorzyński z kl. I Tżu uplasował się na III pozycji. Oboje uzyskali wyjątkowo cenne nagrody rzeczowe i książkowe. Opiekunem laureatów jest nauczycielka historii i wiedzyo społeczeństwie pani Wioletta Banach. Gratulujemy sukcesów, jesteśmy z Was dumni!


Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 – 1991

W dniu 22 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Historyczny Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 – 1991 i VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 – 1991.Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga, Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek oraz Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie mł. insp. Piotr Wrześniewski. pełny tekst z wynikami konkursów


Poznajemy zawody "od kuchni"

W środę 20 kwietnia 2016 roku ponad 500 uczniów naszej szkoły przez jeden dzień towarzyszyli pracownikom 30 firm i instytucji, poznając tajniki ich zawodów. Program „Dzień przedsiębiorczości”, organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, angażuje co roku więcej uczniów i firm. Młodzież już 13 raz uczestniczy w projekcie. W zależności od swoich oczekiwań, uczniowie mają możliwość odbycia praktyk na różnych stanowiskach, od małych rodzinnych firm, po wielkie międzynarodowe korporacje i instytucje państwowe, w branżach sięgających od przemysłu po media i działalność artystyczną. „Dzień Przedsiębiorczości” umożliwia im bezpośrednie poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży, pozwala porównać wyobrażenia o danym zawodzie z rzeczywistością i je zweryfikować, a tym samym sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dzięki programom takim, jak „Dzień Przedsiębiorczości” nauka wychodzi poza mury szkoły, angażując środowiska przedsiębiorców i pozwalając uczniom na zdobycie praktycznych doświadczeń i bliższe zapoznanie się z wymarzonym zawodem. Szkolnymi koordynatorami „Dnia Przedsiębiorczości” były nauczycielki podstaw przedsiębiorczości Panie Monika Bartocha i Aneta Jaszewska. „Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie prace w Straży Pożarnej. Bardzo dobrze, że wziąłem udział w Dniu Przedsiębiorczości, bo to pomogło mi poznać obowiązki strażaka, teraz już wiem co mnie czeka w przyszłości…..”- powiedział Maciek. „Od zawsze interesowała mnie praca w przedszkolu, gdyż bardzo lubię dzieci, .Cieszę się, że mogłam poznać bliżej prace przedszkolanki. Musze jednak przyznać, że to nie dla mnie – stwierdziłam, ze nie nadaje się do tej pracy - powiedziała Kasia. Koordynatorzy oraz młodzież składa podziękowania firmom i instytucjom, za włączenie się w program „Dzień Przedsiębiorczości”


Szekspir w komie i smartfonie

Cieszymy się z sukcesu młodzieży działającej w Szkolnym Kole Literacko- Teatralnym. Zajęli II miejsce w Konkursie pt. "Szekspir w komie i smartfonie" , zorganizowanym w ramach V Ostrowieckich Spotkań Szekspirowskich. Z nieudawaną skromnością możemy stwierdzić , że nasz spektakl, będący współczesną interpretacją Hamleta był (jak się okazało) bezkonkurencyjny:) Nagroda to również efekt pracy wspaniałego kamerzysty - Marcina Dominika z IV Tib.


Jakub Sitkowski laureatem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Jakub Sitkowski- uczeń klasy 4 technikum logistycznego – zajął 5 miejsce w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. W drodze po laury pokonał ponad 7 tysięcy uczniów za szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski . Do drugiego etapu zakwalifikowało się 588 adeptów logistyki, do finału- tylko 58. Jakub otrzymał płatny staż w firmie Kuehne + Nagel, zwolnienie z pierwszego semestru studiów w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz nagrody rzeczowe. Ponadto jako finalista jest zwolniony również z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. W olimpiadzie brał udział po raz trzeci. Gratulujemy Kubie i nauczycielom przedmiotów zawodowych, którzy wspierali merytorycznie naszego laureata.


WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i akumulatorów. Jeśli posiadasz popsute, od dawna nieużywane i już niepotrzebne stare pralki, lodówki, telewizory, radia, monitory (lub inny sprzęt), przynieś je na plac za internatem. Akcję koordynuje p. E. Zawalska.


„Mayday”, czyli śmiechoterapia w Teatrze „Bagatela”

13.04.2016 klasa II LO była na wycieczce w Krakowie. Pogoda była wymarzona, więc przyjemnie było pozwiedzać Kraków, poczuć atmosferę miasta turystów i studentów. Przyjemnie było również pograć w kręgle w Pink Bowling Club,jednak głównym punktem programu było obejrzenie spektaklu "Mayday, o którym wiedzieliśmy, że jest hitem kasowym i że bilety trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Nie spodziewaliśmy się jednak, że przez dwie godziny będziemy zmuszeni do spontanicznego śmiechu. Wszystko za sprawą znakomitego tekstu Raya Cooneya, rewelacyjnej gry aktorskiej oraz nawarstwienia komicznych zdarzeń. Licealistom tak spodobała się sztuka, że już planują przyjechać na „Mayday 2”. Wycieczkę zorganizowały p. E. Sybis i p. J. Wolska-Róg, opiekę sprawowała również p. E. Kosińska.


Konkurs „Bohaterowie Sienkiewicza na plakacie”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie ogłasza konkurs „Bohaterowie Sienkiewicza na plakacie”. regulamin konkursu


O ATAKU HEROD-BABY NA ARCYPRZYSTOJNEGO SUPERMISIA… WYNIKI KONKURSÓW DLA GIMNAZJALISTÓW

4 kwietnia 2016 r. przyjechali do nas gimnazjaliści z całego powiatu, by zmierzyć się z tekstem dyktanda o historii supermisia, który musiał bronić się przed atakiem żądnej przytulania hetery. Również tego dnia ogłoszono wyniki konkursu „Nasz region”.
Wyniki Konkursu ortograficznego
Wyniki Konkursu „ NASZ REGION”


NASZE SPOTKANIA Z TEATREM

25 lutego 2016 r. uczniowie klas II, III i IV obejrzeli we włoszczowskim Domu Kultury spektakl „Szalom”, ukazujący w oryginalnej konwencji wzajemne relacje między Żydami a Polakami na przestrzeni wieków. W przedstawieniu wykorzystano fragmenty lektur szkolnych, m.in. „Pana Tadeusza”, „Lalki”,„Wesela” i wielu innych. W roli głównej wystąpił znany szkolnej społeczności aktor Lech Sulimierski.W ubiegłym roku podziwialiśmy go w spektaklu „Żyd na beczce”. Kilkakrotnie przyjeżdżał do naszej szkoły na warsztaty teatralne. Podczas jednego z takich spotkańw oryginalny sposób tłumaczył młodzieży, na czym polega budowanie roli i podkładanie emocji pod słowo.W trakcie prób Magda-jedna z uczennic- dość anemicznie odgrywała swoją rolę. Aktor nieoczekiwanie poprosił ją, by przeniosła krzesełko pod przeciwległą ścianę. Potem jeszcze jedno, i kolejne, i tak dalej. Wszyscy patrzyli zaskoczeni, dlaczego ich koleżanka ma wykonywać bezcelową pracę. Wreszcie aktor pozwolił jej wyrecytować przygotowany fragment. Wzburzona Magda z furią „wyrzuciła” na jednym wydechu swoją kwestię. Doskonale- rzekł rozpromieniony aktor. Teraz rozumie pani, co to znaczy podłożyć emocje pod słowo. O, tak. Zrozumieli to wszyscy obecni na warsztatach. Oto MISTRZ!


POWTÓRKI DO MATURY – W KINIE

Projekt „Matura z Kinem” , opracowany i koordynowany przez p. Annę Maciejczyk, łączy wiedzę literacką z filmową. Jednocześnie zwraca uwagę na umiejętność analizy oraz interpretacji tekstów kultury, jakimi są filmy. Projekt zakłada powtórzenie wiadomości na temat treści oraz interpretacji ogwiazdkowanych utworów literackich celem jak najlepszego przygotowania młodzieży do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Uczniowie „Staszica” uczestniczyli w następujących projekcjach filmowych: „WESELE”, „POTOP”, „LAWA”, „LALKA”. Przed nami„ZEMSTA” – 06.04. 2016 r. Osoby chętne proszone są o kontakt
z p. A. Maciejczyk. Oglądanie lektur na dużym ekranie przypadło maturzystom do gustu, co widać na załączonym obrazku.


DZIEŃ KOBIET ROZJAŚNIONY UŚMIECHEM

8 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczniowie z kl. III Tib oraz z II i III TH pod kierunkiem p. J. Grygiel i p. E. Dudy przygotowali porywający spektakl tematyczny. Widownię oczarowała Katarzyna Bebel (II LO) energetycznym wykonaniem piosenki Renaty Przemyk „Babę zesłał Bóg”. Wszystkie dziewczęta i kobiety otrzymały kwiaty, rozdając w zamian…serdeczne uśmiechy.


SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM

Dr Czesław Ochenduszka – socjolog, radny, pracownik naukowy warszawskich uczelni wyższych spotkał się z uczniami klasy II LO o profilu policyjno-prawnym. Odpowiadał na liczne pytania młodych ludzi o przebieg swej kariery zawodowej, o motywy wyboru szkoły wyższej i zawodu, o to, które kierunki kształcenia są atrakcyjne i dają dziś szansę na uzyskanie pracy. Pan doktor- jako człowiek oddany wojsku –zachęcał do zawodowej służby wojskowej. Sam, jako absolwent naszej szkoły, przeżywał kiedyś dylematy wyboru przyszłości. Naukę kontynuował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, pracował w Wojskowym Instytucie Badań Socjologicznych w Warszawie, obecnie jest wykładowcą warszawskich uczelni wyższych. Wskazał na posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznejdo pełnienia służby zawodowej. Zachęcał do podjęcia studiów w Akademii Obrony Narodowejw Warszawie, które mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy na samodzielnych stanowiskach związanychz bezpieczeństwem narodowym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz w strukturach służb mundurowych: Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Służby Więziennej. Dr Czesław Ochenduszka jest przykładem, że w życiu nie liczy się to, skąd pochodzisz, lecz to, czy umiesz podejmować odważne decyzje i pokonywać trudności w drodze do wytyczonego celu. A zatem… przez trudy do gwiazd, młodzi przyjaciele.


KONKURSY DLA GIMNAZJALISTÓW
Zapraszamy gimnazjalistów do uczestnictwa w IV Konkursie Ortograficznym oraz w IX edycji Powiatowego Konkursu "Nasz region". Regulaminy zmagań konkursowych w załączniku.
strona główna