ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777 e-mail:zsp3sekretariat@op.pl
Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Caritas działa od 2000 r. Powstało, by przez praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego uwrażliwiać młodzież na drugiego człowieka, na jego krzywdę, cierpienia i potrzeby. Opiekę merytoryczną nad Kołem sprawuje mgr Artur Drozdowski. Co robimy?
strona główna