ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777 e-mail:zsp3sekretariat@op.pl
English Club

Jeśli chcesz:
  • Uzupełnić swoją wiedzę
  • Poszerzyć swoje umiejętności językowe
  • Powtórzyć i utrwalić wiedzę przed maturą
  • Porozmawiać po angielsku
  • PRZYJDŹ DO NAS!!! 1 września 2015 roku rozpoczął swoją działalność klub języka angielskiego " English Club". Koordynatorkami klubu są: Justyna Wolska-Róg oraz Ewelina Tarnik. „English Club” przeznaczony jest dla uczniów, którzy mają świadomość potrzeby rozwijania umiejętności językowych i przydatności języka angielskiego w ich przyszłym życiu oraz szczególnie zainteresowanych kulturą, historią i geografią krajów anglojęzycznych, w szczególności Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Program zakłada poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień kulturowych, poznanie specyfiki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów. Kształtowanie tychże zagadnień i umiejętności jest konieczne ze względu na wymagania, jakie stawia przed młodzieżą współczesny świat, m.in. obecność naszego kraju w Unii Europejskiej, czy też znaczenie posługiwania się językiem obcym na rynku pracy. W nauczaniu języka angielskiego nie wystarczy bowiem przyswojenie przez ucznia samych struktur gramatycznych oraz określonego zasobu słownictwa w celu poprawnego komunikowania się, ale dla efektywności tego procesu istotnym jest poznanie i zrozumienie norm kulturowych typowych dla kraju nauczanego języka. W I semestrze roku szkolnego 2015/16 klub przygotowywał:  część anglojęzyczną akademii z okazji Dnia Języków Europejskich;  zorganizowany został konkurs na plakat promujący Dzień Języków. Najlepsze plakaty wybrała komisja składająca się z nauczycieli języków obcych w naszej szkole. Zwyciężyli: I msc. Palus Krzysztof / 4tmh/, II msc. Marta Bąba i Kinga Siwek /1teb/.  Uczniowie zrzeszeni w klubie redagują także gazetki tematyczne "English Club": zabytki Londynu, Mikołajki, Walentynki, Szekspir.
    strona główna