Kadra

Zespół Wychowawczy

Kierownik internatu
mgr Jadwiga Klimas
Wychowawcy:
mgr Monika Cholerzyńska
mgr Jolanta Huszno
mgr Iwona Nagy
mgr Zofia Stolarczyk
mgr Damian Stawowczyk