ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl
KÓŁKO SPOŻYWCZE
Kółko spożywcze – jak każda forma zajęć pozalekcyjnych - skierowane jest do zainteresowanych uczniów klas I-IV technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum technologii żywności, klas zawodowych z zawodu kucharz, piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, chcących pogłębić swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności praktyczne. Podczas naszych spotkań można ugruntować i poszerzyć posiadane wiadomości i umiejętności. Ćwiczenia podczas zajęć kształtują poczucie pewności siebie podczas praktycznego sporządzania napojów, potraw i obsługi konsumenta. Przygotowujemy m.in. poczęstunki na dni otwarte szkoły i inne uroczystości, bierzemy udział w konkursach kulinarnych, włączamy się w akcje charytatywne, które odbywają się w naszej szkole. Ponadto uczestniczymy w piknikach i innych imprezach na terenie powiatu, podczas których reprezentujemy szkołę, promujemy zdrową żywność i zdrowy styl odżywiania się. Z naszych zajęć uczniowie zawsze wychodzą zadowoleni, z uśmiechem na twarzy. Opiekunami kółka spożywczego są nauczyciele przedmiotów spożywczych.
strona główna