ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777 e-mail:zsp3sekretariat@op.pl
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Podręczniki 2019-2020 do liceum po gimnazjum
Podręczniki 2019-2020 do technikum po gimnazjum
Podręczniki 2019-2020 do branżowej szkoły pierwszego stopnia po gimnazjum
Podręczniki 2019-2020 do liceum po szkole podstawowej
Podręczniki 2019-2020 do technikum po szkole podstawowej
Podręczniki 2019-2020 do branżowej szkoły pierwszego stopnia po szkole podstawowej

REKRUTACJA 2019

DLA OŚMIOKLASISTY

Oferta kształcenia
Informacja o rekrutacji
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019
Wykaz konkursów branych pod uwagę podczas rekrutacji
Wniosek o przyjęcie do szkoły


DLA GIMNAZJALISTY

Informacja o rekrutacji
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019
Wykaz konkursów branych pod uwagę podczas rekrutacji
Wniosek o przyjęcie do szkoły

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi o kierunku:

Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w zawodzie:

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) w zawodzie:
strona główna