ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777 e-mail:zsp3sekretariat@op.pl
REKRUTACJA 2018
INFORMACJA O REKRUTACJI 2018
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

PODRĘCZNIKI
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019 III Liceum Ogólnokształcącącego
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019 Dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (3-letnie) o kierunku:

Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (4-letnie) w zawodzie:

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) w zawodzie:
strona główna