ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777 e-mail:zsp3sekretariat@op.pl
REKRUTACJA 2021
Terminy oraz forma rekrutacji ze względu na sytuacje epidemiologiczną możne ulec zmianie.

INFORMACJA O REKRUTACJI
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021
WNIOSEK
REGULAMIN REKRUTACJI
ROZSZERZENIA


PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Przedmioty ogólne
Przedmioty zawodowe

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi o kierunku:

Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w zawodzie:

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) w zawodzie:
strona główna