ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl
Klub języka rosyjskiego 2016
МАТРЁШКА


Klub języka rosyjskiego powstał dla uczniów: liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy zainteresowani są poszerzaniem umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim oraz zdobytych na lekcjach wiadomości o Rosji . W trakcie pracy klubu nie przewiduje się kontroli i oceny osiągnięć uczniów wyrażonych oceną. Udział w spotkaniach jest dobrowolny. Zajęcia prowadzone są zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających problemy z opanowaniem materiału w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Uczestnictwo w zajęciach klubu ma podwyższyć świadomość młodzieży na znaczenie w dzisiejszych czasach `umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz nauczyć szacunku i tolerancji dla odmiennych niż własne kultur, tradycji i zwyczajów.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH !!!
strona główna