ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777 e-mail:zsp3sekretariat@op.pl

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Informacje dotyczące egzaminu maturalnego na stronach OKE Łódź
Informacje dotyczące egzaminu zawodowego na stronach OKE Łódź
strona główna