ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777 e-mail:zsp3sekretariat@op.pl
„NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”.

W projekcie udział bierze 20 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik informatyk. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 – 30.09.2018. Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:
KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:
Wyposażenie pracowni dydaktycznych.

Lider projektu: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Partnerzy:
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z o.o.
Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych

Współpraca
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szkolny koordynataor
Tomasz Pilarski

strona główna