ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl


„Poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

Projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904) i poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, złożony w dniu 29.012021r. na operację pt. „Poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” został pozytywnie rozpatrzony. Została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 01170-6935UM1311788/21 w dniu 27.07.2021r. między Uczniowskim Klubem Sportowym UKS „UNION” Włoszczowa z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach pomocy na kwotę 50900,00 zł zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru budowy i projektem zagospodarowania działki nr 4620/20 położonej na placu Zespołu Szkół Nr3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie przy ulicy Wiśniowej 23 we Włoszczowie na potrzeby poszerzenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykonano i zamontowano: Altanę umieszczoną na kostce brukowej, zestaw biesiadny, metalowy stojak na rowery, kosz na śmieci, stację samoobsługową do naprawy rowerów i tablicę informacyjną. Na terenie Altany obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych. Prosimy o przestrzeganie regulaminu korzystania z Altany wraz z jej wyposażeniem.

Zapraszamy społeczność do korzystania z nowego obiektu infrastruktury.


strona główna