ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl


PROJEKT GRANTOWY "ROWEREM PRZEZ ŚWIAT"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Rowerem przez świat” - współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:1.2.5 Poznajemy obszar naszego LGD Dnia 29.11.2019r. zawarto umowę pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” z siedzibą we Włoszczowie a Uczniowskim Klubem Sportowym „UNION” Włoszczowa z siedzibą ul. Wiśniowa 23, 29 – 100 Włoszczowa. Realizacja Projektu Grantowego „Rowerem przez świat” zapewni nam zakup 16 rowerów wraz z kaskami, aparatu fotograficznego, zorganizowanie treningów kondycyjnych, trzech rajdów rowerowych, warsztatów promocyjnych oraz festynu promocyjnego. .

Już dziś zapraszamy na „Festyn Promocyjny”, który odbędzie się w 28 kwietnia 2020r.
Koordynatorem „projektu grantowego” jest pani Aleksandra Rydz.


Realizacja Projektu Grantowego „Rowerem przez świat” dobiegła końca. Musiały być zmienione terminy realizacji niektórych z zaplanowanych działań z powodu pandemii. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej Uczniowski Klub Sportowy „UNION” Włoszczowa zakupił 16 rowerów wraz z kaskami i aparat fotograficzny z możliwością nagrywania. W ramach projektu zostały zorganizowane trzy rajdy rowerowe, treningi kondycyjne, warsztaty promocyjne oraz festyn promocyjny na łączną kwotę 41.800,00 zł. Głównym celem zorganizowania rajdów rowerowych było umożliwienie spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu osobom w różnym wieku oraz poznanie terenu LGD.
Oprócz jazdy rowerem, uczestnicy jednego z rajdów zmagali się również z trudami spływu kajakowego po Pilicy. Przed rajdami ochotnicy uczestniczyli w kilku treningach kondycyjnych w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dzięki warsztatom promocyjnym „Promowanie promocji z elementami fotografiki i filmowania” został wykonany film promocyjny oraz profesjonalne zdjęcia poznawanego obszaru. Film został zaprezentowany podczas Festynu Promocyjnego 01.09.2020r. oraz jest przedstawiany w Domu Kultury we Włoszczowie przed projekcją wybranych seansów filmowych. Podczas festynu uczestnicy zachowując środki ostrożności brali udział w grach i zabawach sprawnościowych, w konkurencji slalomu rowerowego na czas, ćwiczeń na urządzeniach siłowni zewnętrznej korygującej złe nawyki postawy, rywalizacji na ścianie do wspinaczki i na torze do paintball. Konkurencja slalomu na czas odbyła się w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły średnie i grupa seniorów „55+”. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wszyscy uczestnicy gadżety promocyjne i smaczne jedzonko. Najmłodszy uczestnik festynu miał 3 lata, a najstarszy 84.

strona główna