ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl


PROJEKT GRANTOWY "ROWEREM PRZEZ ŚWIAT"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Rowerem przez świat” - współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:1.2.5 Poznajemy obszar naszego LGD Dnia 29.11.2019r. zawarto umowę pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” z siedzibą we Włoszczowie a Uczniowskim Klubem Sportowym „UNION” Włoszczowa z siedzibą ul. Wiśniowa 23, 29 – 100 Włoszczowa. Realizacja Projektu Grantowego „Rowerem przez świat” zapewni nam zakup 16 rowerów wraz z kaskami, aparatu fotograficznego, zorganizowanie treningów kondycyjnych, trzech rajdów rowerowych, warsztatów promocyjnych oraz festynu promocyjnego. .

Już dziś zapraszamy na „Festyn Promocyjny”, który odbędzie się w 28 kwietnia 2020r.
Koordynatorem „projektu grantowego” jest pani Aleksandra Rydz

strona główna