ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl


PROJEKT "SIŁA I SYLWETKA"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Siła i sylwetka” - poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD poprzez uruchomienie nowych stanowisk kształtujących siłę mięśni i korygujące złe nawyki postawy współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dnia 19.09.2017r. zawarto umowę pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” z siedzibą we Włoszczowie a Uczniowskim Klubem Sportowym „UNION” Włoszczowa działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie, dzięki czemu przy boisku „ORLIK” powstanie siłownia zewnętrzna złożona z ośmiu stanowisk do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Już dziś zapraszamy na uroczyste otwarcie siłowni, które odbędzie się w kwietniu 2018r.
Koordynatorem „projektu grantowego” jest pani Aleksandra Rydz


W ramach projektu „Siła i sylwetka”zorganizowano w dniach 20 – 26 maja 2018r. wyjazd integracyjny do Międzywodzia dla młodzieży z miejscowych gimnazjów powiatu włoszczowskiego oraz z naszego „Staszica”. Uzdolnieni uczniowie mogli zobaczyć wiele atrakcji turystycznych i zapoznać się z ciekawostkami historycznymi regionu. Podczas wielokilometrowych wędrówek zapoznali się z unikalnymi walorami wyspy Wolin, obejrzeli między innymi falochron i Aleję Gwiazd Sportu w Dziwnowie, Grodziszcze i Wydrzygłaz w Wisełce, Pokazową Zagrodę Żubrów i Jeziorko Turkusowe w Wolińskim Parku Narodowym. Podczas rejsu statkiem wycieczkowym w Świnoujściu można było zobaczyć Port Marynarki Wojennej, rezerwat ptactwa wodnego, przeprawę promową, latarnię morską i historyczne miejsca z okresu II wojny światowej. W programie przewidziano również gry terenowe w Skansenie Słowian i Wikingów w miejscowości Wolin, którym towarzyszyła degustacja średniowiecznych potraw. Uczestnicy obozu rozegrali ponadto mecze sparingowe w piłkę nożną i w piłkę siatkową z uczniami niepublicznego Liceum w Dziwnowie, odnosząc spektakularne zwycięstwa. W międzyczasie odbywały się zajęcia edukacyjne i sportowe na terenie Stanicy Harcerskiej w Międzywodziu. 29 maja 2018 r. podczas Festynu Rekreacyjnego, propagującego zdrowy styl życia, odbyło się uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej. Składa się ona z ośmiu urządzeń korygujących złe nawyki postawy. Kilka z nich jest nowością na terenie miasta. Wstęgę do nowej siłowni przecinało siedem osób: wicestarosta Zbigniew Krzysiek, wizytator Kuratorium Oświaty Sławomir Krzysztofik, dyrektor Lokalnej Grupy Działania Cezary Huć, dyrektor ZSP nr 3 Piotr Dziuba, wicedyrektor szkoły Mariola Koza, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNION” Włoszczowa Paweł Bielawski oraz ksiądz kanonik Leszek Dziwosz, który również poświęcił nowy obiekt sportowy. Zaraz po otwarciu siłowni urządzenia sportowe przetestowali zaproszeni goście i uczestnicy festynu.Z siłowni będzie korzystać młodzież szkolna w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcy Włoszczowy. Wszyscy uczestnicy mogli sprawdzić się również na ścianie do wspinaczki oraz na torze do paintball-u. W Festynie uczestniczyło ponad 500 osób. Wymienione inicjatywy sfinansowano ze środków Unii Europejskiej dzięki pozyskaniu przez szkołę- za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski- grantu unijnego na 45 tysięcy złotych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z tego obiektu.


dokumentacja fotograficzna

strona główna