ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl

Ruszamy z nowym projektem pt. „Staże zagraniczne - szansą na pracę bez granic”!

W naszej szkole rusza kolejny projekt europejski pt. „Staże zagraniczne - szansą na pracę bez granic” realizowany w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu w sumie 78 uczniów kształcących się w kierunkach Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik ekonomista oraz Technik budownictwa odbędzie dwutygodniowe praktyki w miejscowości Nea Mesangala w Grecji. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju uczniom ZSP Nr 3 we Włoszczowie, poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach. W ramach projektu odbędą się w sumie 2 wymiany mobilnościowe - w czerwcu i we wrześniu 2019 roku, a każdy wyjazd zostanie poprzedzony przygotowaniem organizacyjnym, pedagogicznym, językowym (w zakresie języka angielskiego oraz greckiego) i kulturowym.
Koordynatorem projektu jest pani Joanna Grygiel.Rekrutacja - wyjazd na praktyki do Grecji w dniach 7-20 czerwca 2019

W dniach 28 listopada - 12 grudnia 2018 roku odbywać się będzie rekrutacja do projektu pt. „Staże zagraniczne - szansą na pracę bez granic". W jej ramach wyłonionych zostanie 30 uczestników pierwszej mobilności, która odbędzie się w dniach 7-20 czerwca 2019 (+2 dni podróży) w Grecji, w miejscowości Nea Mesangala. Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji oraz Formularze rekrutacyjne dla uczniów kierunku Technik hotelarstwa (10 miejsc) oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych (20 miejsc). Dostępne są one także w sekretariacie Szkoły. Formularze, podpisane również przez rodziców osób niepełnoletnich złożyć należy w sekretariacie najpóźniej ostatniego dnia rekrutacji.
Kandydatom życzymy powodzenia!

strona główna