ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl


Ruszamy z nowym projektem pt. „Włoszczowa jedzie do Europy”!

W naszej szkole w terminie 01/10/2019 - 31/12/2020 implementowany będzie kolejny projekt europejski pt. „Włoszczowa jedzie do Europy” nr 2019-1-PL01-KA102-062675, realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu w sumie 78 uczniów kształcących się w kierunkach Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik mechanik, Technik elektryk oraz Technik logistyk odbędzie dwutygodniowe praktyki w Grecji. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju uczniom ZS Nr 3 we Włoszczowie, poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach. W ramach projektu odbędą się w sumie 2 wymiany mobilnościowe - na przełomie maja i czerwca oraz we wrześniu 2020 roku, a każdy wyjazd zostanie poprzedzony przygotowaniem organizacyjnym, pedagogicznym, językowym (w zakresie języka angielskiego oraz greckiego) i kulturowym.
Koordynatorem projektu jest pani Lucyna Grzesińska.Rekrutacja - wyjazd na praktyki do Grecji w dniach 22.05-04.06.2020 roku.

W dniach 14 listopada - 29 listopada 2019 roku odbywać się będzie rekrutacja do projektu pt. „Włoszczowa jedzie do Europy". W jej ramach wyłonionych zostanie 46 uczestników pierwszej mobilności, która odbędzie się w dniach 22.05-04.06.2020 r. (+2 dni podróży) w Grecji. Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji oraz Formularze rekrutacyjne dla uczniów kierunku Technik hotelarstwa (10 miejsc), Technik żywienia i usług gastronomicznych (10 miejsc), Technik mechanik (13 miejsc), Technik logistyk (13miejsc) . Dostępne są one także w sekretariacie Szkoły. Formularze, podpisane również przez rodziców osób niepełnoletnich złożyć należy w sekretariacie najpóźniej ostatniego dnia rekrutacji.

pliki do pobrania:
regulamin rekrutacji
formularz zgłoszeniowy TH
formularz zgłoszeniowy TL
formularz zgłoszeniowy TM
formularz zgłoszeniowy TŻiUG

Kandydatom życzymy powodzenia!


Rekrutacja: wyjazd na praktyki do Grecji w dniach 21.05-03.06.2021


W dniach 25 stycznia - 12 lutego 2021 roku odbywać się będzie rekrutacja drugiej grupy uczestników projektu pt. „Włoszczowa jedzie do Europy". W jej ramach wyłonionych zostanie 42 uczestników drugiej mobilności, która odbędzie się w dniach 21.05-03.06.2021 r. (+2 dni podróży) w Grecji.
Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji oraz Formularze rekrutacyjne dla uczniów kierunku Technik hotelarstwa (14 miejsc), Technik żywienia i usług gastronomicznych (16 miejsc), Technik elektryk (12 miejsc). Dostępne są one także w sekretariacie Szkoły. Formularze, podpisane również przez rodziców osób niepełnoletnich złożyć należy w sekretariacie najpóźniej ostatniego dnia rekrutacji.

Pliki do pobrania w załącznikach
formularz zgłoszeniowy TE
formularz zgłoszeniowy TH
formularz zgłoszeniowy TŻiUG

Kandydatom życzymy powodzenia!

strona główna