ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl8 marca 2022 w naszej szkole został zorganizowany uroczysty apel podsumowujący projekt pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" nr 2020-1-PL01-KA102-078714, realizowany w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W trakcie tego wydarzenia jego uczestnikom zaprezentowane zostały rezultaty inicjatywy w postaci zdjęć, prezentacji i omówione nabyte kompetencje i umiejętności. Uczniowie przybliżyli w ten sposób młodszym kolegom i koleżankom kulturę, geografię, historię oraz kuchnię Włoch, a także przekazywali swoją wiedzę i spostrzeżenia w ramach rozmów indywidualnych i grupowych oraz dyskusji, wspominając jednocześnie niesamowity czas, który spędzili we Włoszech w maju oraz we wrześniu 2021 roku. W pracowniach zawodowych zorganizowane zostały dodatkowo warsztaty z uczniami młodszych klas i okolicznych szkół podstawowych, zaproszonych na wydarzenie, w ramach których młodzież, opiekunowie i inne osoby zaangażowane w realizację projektu upowszechniały jego rezultaty i dzieliły się nabytymi umiejętnościami. Pozwoliło to na szerzenie kompetencji i przekazanie ich dalej, co stanowiło jeden z celów naszego projektu! Jako że był to jednocześnie Dnia Kobiet, chłopcy chcąc zorganizować coś dobrego na święto Pań, wykorzystali m.in. swoje umiejętności zdobyte we Włoszech podczas pobytu na mobilności w ramach projektu. Przygotowali dziewczynom wspaniałą pizzę i ciasteczka według przepisów zdobytych od profesjonalnych kucharzy pracujących we włoskich restauracjach. Było wprost przepysznie!


"Uczniowie Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" W ramach podsumowania projektu "Uczniowie Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" została stworzona broszura podsumowująca działania zrealizowane w ramach naszego włoskiego projektu! Jest tam mnóstwo informacji odnośnie samej inicjatywy, ale także zdjęcia – z praktyk, programu kulturowego i czasu wolnego. Z broszurą można zapoznać się klikając w poniższy link:


broszura - rezultat projektu

Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-078714, realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych

Kolejna grupa młodzieży zakończyła zagraniczne staże w słonecznej Italii. Czterdziestu pięciu uczniów "Staszica", kształcących się w zawodzie technik logistyk, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa oraz budownictwa, doskonaliło swe umiejętności zawodowe na włoskiej ziemi. Staże zostały zwieńczone otrzymaniem europejskich certyfikatów, co jest niemałym atutem podczas ubiegania się o zatrudnienie. Wyjazd stał się również okazją do poznawania kultury włoskiej. Odbyły się wycieczki do Padwy, Wenecji oraz Werony- miasta słynnych kochanków Romea i Julii.


Przygotowania do kolejnego wyjazdu do Włoch w toku…

Jeszcze wspominamy poprzedni wyjazd, a już trwają intensywne przygotowania do wrześniowej tury zagranicznych praktyk. Właśnie zakończyły się zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz kształcenie kulturowe. Trwają konwersacje z języka angielskiego. Jeszcze tylko kurs podstaw języka włoskiego, obowiązkowe szczepienia i … kolejna grupa uczniów rozpocznie stażowe dolce vita w kraju Michała Anioła i A. Bocellego.


Rekrutacja: wyjazd na praktyki do Włoch w dniach 20.09-01.10.2021
W dniach 16 – 30 czerwca 2021 roku odbywać się będzie rekrutacja kolejnej grupy wyjazdowej do projektu pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych". W jej ramach wyłonionych zostanie 45 uczestników drugiej mobilności, która odbędzie się w dniach 20.09-01.10.2021 r. (+2 dni podróży) we Włoszech. Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji oraz Formularze rekrutacyjne dla uczniów kierunku Technik hotelarstwa (12 miejsc), Technik żywienia i usług gastronomicznych (11 miejsc), Technik budownictwa (11 miejsc) oraz Technik logistyk (11 miejsc). Dostępne są one także w sekretariacie Szkoły. Formularze, podpisane również przez rodziców osób niepełnoletnich złożyć należy w sekretariacie najpóźniej ostatniego dnia rekrutacji.
Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji
formularz zgłoszeniowy TB
formularz zgłoszeniowy TL
formularz zgłoszeniowy TH
formularz zgłoszeniowy TŻiUG

Kandydatom życzymy powodzenia!


Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych

Nasza młodzież w dniach 30.05. do 11.06. 2021r. odbywała praktyki zawodowe we Włoszech. Byli to uczniowie z technikum budowlanego, logistycznego, żywienia i usług gastronomicznych. Mieli możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym również języka obcego zawodowego. Nie tylko wzorowo pracowali, ale również poznawali kulturę i zabytki północnych Włoch, w myśl zasady, że nie samą pracą człowiek żyje. W Padwie podziwiali unikatową architekturę sakralną, zwiedzili jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie. Wenecja zachwyciła małymi wysepkami i pięknymi kanałami. Na placu św. Marka podziwiali nie tylko piękno Bazyliki, ale również maski karnawałowe. W Weronie zobaczyli jeden z najstarszych amfiteatrów, w którym do dnia dzisiejszego odbywają się wielkie koncerty. Odwiedzili również muzeum Julii Capuletti i poznali historię tego słynnego miasta. Ponadto cała grupa podziwiała największe jezioro Włoch- Lago di Garda w malowniczej miejscowości Sirmione oraz winnicę Bagnoli, która istnieje od 954 roku. Praca pracą, ale program kulturowy też jest ważny dla młodego człowieka. Jeśli dodać to tego specyfiki włoskiej kuchni, której zostaliśmy fanami, to jest rzeczą oczywistą, że wszyscy wrócili usatysfakcjonowani. Już rusza nabór na drugą turę praktyk!


Doskonalenie umiejętności językowych

Pomimo pandemii i nauki zdalnej, ambitna młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie doskonali swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w zajęciach z języków obcych. Póki co tylko ćwiczą język angielski, ale już od 15.04.2021 rozpoczną naukę włoskiego. Wszyscy uczestnicy projektu" Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych" oczekują ich z niecierpliwością, bowiem już za dwa miesiące wyruszą w podróż do słonecznej Italii, by tam odbyć swoje staże, poznając arkana pracy budowlańców, logistyków i branże żywieniowo- hotelarskiej. Żaden wysiłek im nie straszny, ani fizyczny, ani intelektualny, dlatego dzielnie słuchają, mówią, czytają i nawet śpiewają w języku Szekspira, by niedługo powtórzyć za Toto Cutugno i piosenką "L'italiano": "Buongiorno Italia".


Rekrutacja: wyjazd na praktyki do Włoch w dniach 31.05-11.06.2021 W dniach 25 stycznia – 12 lutego 2021 roku odbywać się będzie rekrutacja pierwszej grupy wyjazdowej do projektu pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych". W jej ramach wyłonionych zostanie 36 uczestników pierwszej mobilności, która odbędzie się w dniach 31.05-11.06.2021 r. (+2 dni podróży) we Włoszech. Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji oraz Formularze rekrutacyjne dla uczniów kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych (12 miejsc), Technik budownictwa (12 miejsc) oraz Technik logistyk (12 miejsc). Dostępne są one także w sekretariacie Szkoły. Formularze, podpisane również przez rodziców osób niepełnoletnich złożyć należy w sekretariacie najpóźniej ostatniego dnia rekrutacji.
Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji
formularz zgłoszeniowy TL
formularz zgłoszeniowy TB
formularz zgłoszeniowy TŻiUGUczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych!

W terminie 1 października 2020 – 31 marca 2022 nasza szkoła wdraża projekt nr 2020-1-PL01-KA102-078714 dofinansowany w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach uczniowie udadzą się na dwie mobilności zagraniczne do Włoch, gdzie odbędą 2-tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach wybranych branży – logistycznej, budowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej. Oprócz tego, w czasie mobilności zaplanowanych na wiosnę i jesień 2021 roku, uczestnicy wezmą także udział w bogatym programie edukacyjno-kulturowym, mającym na celu poznanie dziedzictwa kulturowego kraju przyjmującego. Potrzeba ciągłego poprawiania atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz stwarzania uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju to idee, które przyświecały kadrze szkoły w przygotowywaniu projektu. Dynamicznie zmieniające się realia europejskie, w tym szczególnie na rynku pracy, gdzie od młodych ludzi zaczynających swoją karierę wymaga się coraz więcej – wykształcenia, ale także doświadczenia i praktyki powodują, że młodzież oczekuje, aby po zakończeniu edukacji szkolnej mieć możliwość odpowiedzenia na takie zapotrzebowanie. Pomóc w tym ma fakt odbycia staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. W ten sposób narodził się pomysł implementacji kolejnego projektu sektora VET o skali międzynarodowej pt. "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych", którego głównym celem jest stworzenie możliwości rozwoju 81 uczniom ZS Nr 3 we Włoszczowie, kształcącym się w ramach 4 zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz technik logistyk. Stanie się to poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Do osiągnięcia celu głównego przyczynią się szczegółowe celu projektu obejmujące:
1. Cele ilościowe:
• organizacja zagranicznych staży zawodowych we Włoszech dla 81 uczniów Technikum;
• podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 81 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami i dokumentami takimi jak Europass-Mobilność;
• włączenie w realizację projektu przynajmniej 40 uczniów z mniejszymi szansami.
2. Cele jakościowe:
• organizacja praktyk we współpracy z pracowniami i zakładami pracy o europejskich standardach;
• stworzenie możliwości doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych, w tym języka obcego zawodowego;
• zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia, a co za tym idzie – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów w kraju i za granicą;
• podniesienie stopnia uznawalności kompetencji i rezultatów projektu.
3. Dodatkową kategorią są tzw. cele wychowawcze, wśród których znajdują się:
• wypracowanie odpowiedzialnych, aktywnych, otwartych i przedsiębiorczych postaw u uczestników (tzn. rozwój kompetencji miękkich, na których istnienie pracodawcy również zwracają dziś szczególną uwagę przy zatrudnianiu pracowników);
• przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury zawodu;
• kształtowanie właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych i współpracowników. Wszystkie w/w cele przyczynią się bezpośrednio do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz oferty edukacyjnej, co wpisuje się w podstawowe cele Europejskiego Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie. Relacja z przebiegu mobilności zawodowych naszych uczniów udostępniane będą na specjalnie dedykowanej ku temu stronie na portalu Facebook:
Zapraszamy do śledzenia!


Ruszamy z nowym projektem pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych”!

W naszej szkole w terminie 01/10/2020 - 31/03/2022 implementowany będzie kolejny już projekt europejski pt. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych” nr 2020-1-PL01-KA102-078714, realizowany w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu w sumie 81 uczniów kształcących się w zawodach Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik budownictwa oraz Technik logistyk odbędzie dwutygodniowe praktyki we Włoszech. Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju uczniom Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie realizacji programów staży, odbywanych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Planowane są w sumie 2 wymiany mobilnościowe – na przełomie maja i czerwca oraz września i października 2021 roku, a każdy wyjazd zostanie poprzedzony przygotowaniem organizacyjnym, pedagogicznym, językowym (w zakresie języka angielskiego oraz włoskiego) i kulturowym. Koordynatorem projektu jest pani Maria Zawada.

strona główna