Witamy na stronie projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik".    
.:: menu
o projekcie
aktualności
rekrutacja
galeria
kontakt
rezultaty projektu

.:: aktualności

26.01.2017r. - Wręczenie dokumentów Europass Mobility


W trakcie podsumowującego spotkania z wszystkimi uczestnikami projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik" zostały wręczone dokumenty, które potwierdzają odbycie europejskiej ścieżki kształcenia zawodowego. Jest to dokument znany w całej Europie i potwierdza nabycie doświadczenia zawodowego w zagranicznym przedsiębiorstwie.


25.06.2016r. - Piszą o nas.. :)


25 czerwca 2016r. w lokalnej prasie Echo Dnia ukazał się artykuł na temat stażu w Anglii.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/wloszczowa/a/w-swiat-ze-staszicem-uczniowie-na-stazu-w-anglii,10336010/

18.04.2016r. - "W świat ze Staszicem..."


Cieszymy się, że kolejna grupa uczniów naszej szkoły szczęśliwie wróciła z dwutygodniowego stażu zagranicznego w Wielkiej Brytanii. Partnerem zagranicznym "Staszica" był ADC College w Londynie. Szczęśliwcami byli uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik technologii żywienia oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Przypomnijmy, że w ramach przyznanych środków uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach, kurs języka angielskiego, transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe, bilet na komunikację miejską i ubezpieczenie. Młodzież odbyła staż w renomowanych przedsiębiorstwach branżowych oraz uzyskała wiedzę na temat działalności firm angielskich, sposobu zarządzania, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy odmiennych od polskich. Podczas praktyk młodzież miała okazję porównać angielskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, podnieść swoje umiejętności języka angielskiego. Uczniowie otrzymali na koniec nie tylko cenne certyfikaty, ale też wrócili bogatsi w umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, które z pewnością pozwolą im po ukończeniu szkoły na znalezienie lepszej pracy. W wolnym czasie cała grupa wspólnie z przewodnikiem podziwiała najciekawsze miejsca Londynu. Odwiedziła znane na całym świecie muzea, między innymi Madame Tussaud, Historii Naturalnej, Nauki i Techniki oraz podziwiała panoramę miasta podczas rejsu po Tamizie. Opiekunami podczas stażu zagranicznego były Monika Bartocha i Magdalena Konik.


01.04.2016r. - Szczęśliwej podróży...


Od 3 do 16 kwietnia II grupa uczniów naszej szkoły wyjedzie na staż zawodowy do Londynu w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik."


22.03.2016r. - Spotkanie przedwyjazdowe


W dniu 21 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu i ich rodzicami. Zespół projektowy zapoznał wszystkich z ideą projektu "Mobilny uczeń-kreatyny pracownik". Rodzice zapoznali się z przepisami zawartymi w umowach między uczestnikami projektu, a szkołą. Omówiony został dokładnie program stażu, miejsca zakwaterowania i praktyk oraz podróż z Włoszczowy do Londynu i z powrotem.


15.01.2016r. - Piszą o nas.. :)


15 stycznia 2016r. w gazecie lokalnej Echo Dnia ukazał się artykuł na temat stażu w Anglii I grupy uczestników projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik".

Skan strony z gazety


04.01.2016r. - Trwa kurs pedagogiczno-kulturowo-językowy


W miesiącach poprzedzających wyjazd zagraniczny na staż prowadzony jest stugodzinny kurs pedagogiczno-kulturowo- językowy, przygotowujący młodzież do wyjazdu na staż do Londynu. Kurs odbywa się na zasadach takich jak dla grupy I.


18.12.2015r. - Ruszają zajęcia w ramach projektu


Informujemy, że spotkanie inauguracyjne w ramach projektu "Mobilny uczeń-kreatyny pracownik" odbędzie się 21 grudnia 2015 roku w sali numer 14.


18.12.2015r.- Listy uczestników II grupy projektu gotowe


Informujemy, że zatwierdzono listy uczestników drugiej grupy projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik". Listy znajdują się na stronie projektu w zakładce "rekrutacja" oraz w gablocie projektowej na II piętrze szkoły. Gratulujemy zakwalifikowanym uczestnikom.


23.10.2015r. - "Co daje taki staż?"


Odpowiedzi udzielą stażyści, którzy po powrocie do Polski powiedzieli:

  • "Realizując program stażu zdobywamy cenne doświadczenie zwiane z kierunkiem kształcenia"
  • "Uczymy się funkcjonowania w międzynarodowym miejscu pracy"
  • "Podnosimy umiejętności językowe"
  • "Poznajemy historię i zabytki, czyli oprócz praktyk zawodowych mamy praktyki wielokulturowe"
  • "Nowe zadania, nowe miejsce i konieczność odnalezienia się w nowej sytuacji przekładają się na nasz rozwój osobisty"
  • "Poznajemy siebie i swoje możliwości"
  • "Pobyt w zagranicznym środowisku mobilizuje nas do nauki języka angielskiego"
"Korzyści z projektów stażowych są oczywiste, ale trudne do zmierzenia, nie da się ich precyzyjnie przeliczyć na liczby. Służą ogólnemu rozwojowi ucznia, który rozbudza swoją innowacyjność i kreatywność, nie tylko na polu zawodowym. Istotną informacją, która dociera do nas ze strony angielskiego partnera projektu jest to, że nasi uczniowie chwaleni są za dobre przygotowanie zawodowe, rzetelne wykonywanie powierzonych zadań." - dodaje wicedyrektor ZSP Nr 3, pani Marzena Kwasniuk.


19.10.2015r. - Mobilny uczeń - kreatywny pracownik -
projekt realizowany w ZSP Nr 3 na zasadach programu Erasmus +


Ważnym elementem kształcenia młodego człowieka jest stwarzanie możliwości sprawdzania posiadanych przez niego umiejętności i wiadomości w praktyce. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i od kilku lat organizuje swoim uczniom praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach. W terminie 04.10.2015r. - 17.10.2015r. grupa uczniów, z technikum informatycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami p. Wiolettą Bujak i Anną Maciejczyk, uczestniczyła w stażach w Londynie (m. in Crowne Plaza London The City, Holiday Inn Heathrow, Computer Aid), w ramach realizacji przez szkołę projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik". Jego głównym celem jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań, polegających na mobilności ponadnarodowej. Mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus + w ramach POWER współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS. Środki pozyskane na przeprowadzenie projektu pozwalają na zorganizowanie jego uczestnikom zagranicznego stażu, wspólnej podróży, sfinansowania zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, wspólnego zwiedzania w wolnym czasie. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczą też w kursie kulturalno - pedagogiczno - językowym. Każdy uczestnik stażu otrzymał dokumenty potwierdzające odbycie międzynarodowej ścieżki kształcenia. Są nimi: certyfikat Europass Mobilność - potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass i uznawany przez europejskich pracodawców, certyfikat od angielskiego partnera, czyli ADC College i ZSP Nr 3, referencje od pracodawców.


02.10.2015r. - Szczęśliwej podróży...


Od 4 do 17 października I grupa uczestników wyjedzie na staż zawodowy do Londynu w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik."


24.08.2015r. - Spotkanie przedwyjazdowe


W dniu 24 września 2015 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu i ich rodzicami. Zespół projektowy zapoznał wszystkich z ideą projektu "Mobilny uczeń-kreatyny pracownik". Rodzice zapoznali się z przepisami zawartymi w umowach między uczestnikami projektu, a szkołą. Omówiony został dokładnie program stażu, miejsca zakwaterowania i praktyk oraz podróż z Włoszczowy do Londynu i z powrotem.


05.08.2015r. Trwa kurs pedagogiczno-kulturowo-językowy


W miesiącach poprzedzających wyjazd zagraniczny na staż prowadzony jest stugodzinny kurs pedagogiczno-kulturowo- językowy, przygotowujący młodzież do wyjazdu na staż do Londynu.. Zajęcia prowadzone są tak, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi. Podczas zajęć uczniowie szlifują język angielski przede wszystkim w zakresie słownictwa zawodowego. Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się o życiu codziennym Anglików, narodowej kuchni, kulturze kraju przyjmującego, polityce. Zajęcia poświęcone zostały na integrację każdej grupy, ponadto poruszane były tematy związane z przełamywaniem barier psychologicznych, radzeniem sobie ze stresem, odnalezieniem się w nowej sytuacji.


2.08.2015r.- Rekrutacja II grupy uczniów do projektu


Ruszyła rekrutacja drugiej grupy uczniów do projektu "Mobilny uczeń-kreatyny pracownik", która trwać będzie od 2 wrezśnia do 11 grudnia 2015 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego". Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie w zawodach technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Informacje o Projekcie dostępne są na tablicy informacyjnej (parter szkoły) oraz bezpośrednio w Zespole Projektu (p. Monika Bartocha, p. Agnieszka Łęcka, p. Wioletta Bujak). Akcja informacyjno-promocyjna prowadzona będzie również w klasach oraz na spotkaniach z rodzicami.


27.07.2015r. - Ruszają zajęcia w ramach projektu


Informujemy, że spotkanie inauguracyjne oraz pierwsze zajęcia w ramach projektu "Mobilny uczeń-kreatyny pracownik" odbędą się 3 sierpnia 2015 roku w sali numer 13.


11.05.2015r.- Rekrutacja uczniów do projektu


Ruszyła rekrutacja uczniów do projektu "Mobilny uczeń-kreatyny pracownik", która trwać będzie od 11 maja do 19 czerwca 2015 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego". Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie w zawodach technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Informacje o Projekcie dostępne są na tablicy informacyjnej (parter szkoły) oraz bezpośrednio w Zespole Projektu (p. Monika Bartocha, p. Agnieszka Łęcka, p. Wioletta Bujak). Akcja informacyjno-promocyjna prowadzona będzie również w klasach oraz na spotkaniach z rodzicami.


02.03.2015r. - Zespół projektowy

Osoba zarządzająca projektem - Dyrektor szkoły p. Wiesław Piech
Koordynator projektu: p. Monika Bartocha, p. Agnieszka Łęcka, p. Wioletta Bujak
Osoba prowadząca przygotowanie językowe - p. Justyna Wolska - Róg
Księgowa projektu - p. Jolanta Szczepanik


23.02.2015r. - Umowa finansowa została podpisana


W dn. 23.02.2015 r. r. podpisana została umowa finansowa projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+. Projekt pt. "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik" realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie reprezentowanym przez Dyrektora Wiesława Piecha.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - http://zsp3.pl