Witamy na stronie projektu "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik".    
.:: menu
o projekcie
aktualności
rekrutacja
galeria
kontakt
rezultaty projektu

.:: o projekcie

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"


Tytuł projektu: "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik."

Okres realizacji: od 31.12.2014r. do 30.12.2016r .

Projektodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie


Cel ogólny projektu: zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszych szkołach, możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką, przyszłych pracowników, przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

  • Utworzenie dwóch 16 osobowych grup uczniów z klas kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych.

  • Kurs pedagogiczno-kulturowo-językowy (100 godzin dla każdej z grup).

  • Dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Harrow w Wielkiej Brytanii (dla każdej z grup).


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - http://zsp3.pl