ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail: sekretariat@zsp3.pl
Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Ksenia Kowalczyk – kl. III Tmh
Zastępca przewodniczącej: Dawid Dumin – kl. III Tib
Sekretarz: Karolina Mikołajczyk – kl. II Tmh
Członkowie Samorządu:
Sekcja porządkowa:
Dawid Madejski, Piotr Kępiński, Kamil Grudzień;
Sekcja plastyczna:
Monika Mróz, Angelika Szydłowska, Katarzyna Bebel, Kinga Siwek, Izabela Piątek.
Skład Pocztu Sztandarowego:
Sylwia Auguścik, Roksana Selega, Krystian Skoczek.
Szkolny radiowęzeł:
Adrian Banasik, Jakub Brych, Michał Górski.
Opiekunowie Samorządu:
Justyna Kowalczyk
Małgorzata Stefańczyk

Samorząd Uczniowski to jeden z kilku jeden z organów szkoły, który obejmuje całą społeczność uczniowską. Jest niezależny od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce był m.in. Janusz Korczak. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów są ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego reprezentują interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełniają opiekunowie samorządu, wybrani przez uczniów spośród nauczycieli szkoły. Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją szkoły, z pedagogiem szkolnym, rzecznikiem praw ucznia oraz z organizacjami uczniowskimi działającymi w naszej szkole, w ramach współpracy udzielają się w różnych akcjach charytatywnych i kulturalno oświatowych. Organizuje imprezy szkolne: akademie, dyskoteki, szkolne uroczystości. Dba o wystrój szkoły, zajmuje się losowaniem „szczęśliwego numerka”. Prowadzi również szkolny radiowęzeł.
strona główna