Finał Wojewódzki Tenisa Stołowego

26.11.2021 r. w Finale Wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców w Kazimierzy Wielkiej nasze drużyny zaprezentowały się fantastycznie:
Drużyna dziewcząt w składzie: Małgorzata Rydz i Natalia Ciesielska zajęła miejsce III.
Drużyna chłopców w składzie:
Sebastian Bartyzel, Jakub Kozieł i Marcel Pawlik zajęła  miejsce I  
a tym samym zakwalifikowała się na Finał Ogólnopolski.


WITAMY
 W PROGRAMIE „SKS” w 2020 roku

Program Szkolny Klub Sportowy finansowany jest ze środków
Ministerstwa
 Sportu i współfinansowany przez Jednostki Samorządu
Terytorialnego województwa
 świętokrzyskiego

Zajęcia W PROGRAMIE „SKS” prowadzone są od wtorku do piątku:

wtorek, piątek od godz. 14.05

środa, czwartek od godz. 14.50


Pełną parą rusza PROJEKT GRANTOWY "ROWEREM PRZEZ ŚWIAT" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:1.2.5 Poznajemy obszar naszego LGD.
Dnia 29.11.2019r. zawarto umowę pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” z siedzibą we Włoszczowie a Uczniowskim Klubem Sportowym „UNION” Włoszczowa z siedzibą ul. Wiśniowa 23, 29 – 100  Włoszczowa. Realizacja Projektu Grantowego „Rowerem przez świat” zapewni nam zakup 16 rowerów wraz z kaskami, aparatu fotograficznego, zorganizowanie treningów kondycyjnych, trzech rajdów rowerowych, warsztatów promocyjnych oraz festynu promocyjnego.
Zapraszamy do zapisywania się na treningi kondycyjne oraz na trzy rajdy rowerowe.
Dla pierwszych 16 osób gwarantujemy rowery wraz z kaskami. Już dziś zapraszamy również na „Festyn Promocyjny”, który odbędzie się w 28 kwietnia 2020r.
Koordynatorem „projektu grantowego” jest pani Aleksandra Rydz
Popatrzcie, rowery już czekają