Nauczyciele wychowania fizycznego:

1)Bielawski Paweł

2)Dec Andrzej

3)Gaj Magdalena

4)Lenart Kamila

5)Ochenduszka Mariusz

6)Rydz Aleksandra

7)Sitkowski Grzegorz

8)Wójcik Hubert