Tydzień pełen sukcesów dla „Staszica”
W hali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 04.12.2019r. zakończyła się XVI edycja Małej Ligi Piłki Ręcznej organizowana przez Fundację Vive - Serce Dzieciom.
Bardzo miło poinformować nam, że drużyna chłopców ze "Staszica" z ZS Nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie zajęła 3 miejsce, wygrywając z kieleckim "elektrykiem" 15:6. Najlepszym bramkarzem Turnieju został Artur Gusta ze „Staszica”, który nagrodę odebrał od najlepszego niemieckiego piłkarza ręcznego i bramkarza, od 2019 zawodnika i kapitana Vive Kielce  Andreasa Wolffa.

W tym sezonie w turnieju brało udział blisko 800 uczniów z 40 szkół. Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie, dlatego tym bardziej należą się olbrzymie gratulacje dla drużyny ze Staszica. Trenerem zawodników ze „Staszica” jest pan Paweł Bielawski.

XV MEMORIAŁ im. BOGUSŁAWA CHOWAŃCA
W PIŁCE RĘCZNEJ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Włoszczowa, Hala OSiR, 15 listopad 2019r.

    15 listopada 2019 roku
w Hali Sportowej OSiR we Włoszczowie z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNION” działającego przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie rozegrano XV Memoriał im. Bogusława Chowańca w Piłce Ręcznej Szkół Ponadpodstawowych.

    Do rozgrywek przystąpiły Szkoły z terenu Powiatu Włoszczowskiego: I Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Sikorskiego (opiekun Grzegorz Pękala), Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego (opiekun Sławomir Kaczmarski), gospodarze XV Memoriału, Zespół Szkół Nr 3
im. Stanisława Staszica (opiekun Paweł Bielawski) oraz Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego z Częstochowy (opiekun Marcin Dziura).

    Uroczystego powitania zaproszonych Szkół i uroczystego rozpoczęcia XV Memoriału
im. Bogusława Chowańca dokonał pomysłodawca i główny organizator Memoriału Paweł Bielawski, nauczyciel wychowania fizycznego w ZS Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
   
Triumfatorem XV Memoriału im. Bogusława Chowańca w kategorii Szkół Ponadpodstawowych została reprezentacja ZS im. Jana Kochanowskiego z Częstochowy, II miejsce dla ZS Nr 3 im. St. Staszica Włoszczowa, III miejscu uplasował się I LO im. Gen. Wł. Sikorskiego Włoszczowa, a na IV miejscu Memoriał zakończył  ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego Włoszczowa.

    Oprócz okazałych Pucharów dla wszystkich  Zespołów, których sponsorami było Starostwo Powiatowe i  Gmina  Włoszczowa , Drużyny otrzymały komplety pamiątkowych  koszulek z logo XV Memoriału.

    Wyróżnienia indywidualne w postaci pamiątkowych statuetek i nagród rzeczowych otrzymali:
KRÓL STRZELCÓW: Konrad Lis (ZS Nr 3 WŁOSZCZOWA);
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Artur Gusta (ZS Nr 3 WŁOSZCZOWA);
NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY: Bartłomiej Zagórski (ZS Nr 3 WŁOSZCZOWA);
NAJLEPSZY KOŁOWY: Bartłomiej Kozieł (I LO Włoszczowa);
NAJLEPSZY SKRZYDŁOWY: Kacper Sowiński (ZS Częstochowa);
MVP TURNIEJU: Kacper Wójcik (ZS Częstochowa).

    Nagrody dla wszystkich zawodników oraz ich opiekunów wręczali: Starosta Włoszczowski
Pan Dariusz Czechowski, Dyrektor biura ds. inwestycji Gminy Włoszczowa Pan Sławomir Owczarek oraz główny organizator i pomysłodawca Memoriału, a jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznegow Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie Paweł Bielawski.
    Nad prawidłowym przebiegiem XV Memoriału czuwali: Paweł Bielawski,  Mariusz Ochenduszkai Hubert Wójcik, rolę sędziów pełnili: Jarosław Dorywalski, Grzegorz Koszyka, Maciej Kiczka,a opiekę medyczną sprawowała Pani Brygida Owczarek.

                     XIII MEMORIAŁ im. BOGUSŁAWA CHOWAŃCA
W PIŁCE RĘCZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i GIMNAZJALNYCH
                             Włoszczowa, Hala OSiR, 28 listopad 2016r.

    28 listopada 2016 roku w Hali Sportowej OSiR we Włoszczowie z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNION” działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie rozegrano XIII Memoriał
im. Bogusława Chowańca w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych.

    Do rozgrywek przystąpiły Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Włoszczowskiego: gospodarze XIII Memoriału, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica,
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego,  Szkoły Gimnazjalne ZPO Nr 1 Włoszczowa , ZPO Nr 2 Włoszczowa i Gimazjum Konieczno.

    Uroczystego powitania zaproszonych Szkół i uroczystego rozpoczęcia XIII Memoriału
im. Bogusława Chowańca, dokonał główny pomysłodawca i organizator Memoriału Paweł Bielawski, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

    Triumfatorem XIII Memoriału im. Bogusława Chowańca w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych została reprezentacja ZSP Nr 2 Włoszczowa, II miejsce ZSP Nr 3 Włoszczowa, a na III miejscu uplasował się I LO Włoszczowa , w kategorii Gimnazjów I miejsce PG Nr 1 Włoszczowa, II miejsce PG Nr 2 Włoszczowa , III miejsce PG Konieczno

    Oprócz okazałych Pucharów dla wszystkich zespołów, których sponsorami było Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy we Włoszczowie zespoły otrzymały komplety pamiątkowych  koszulek z logo XIII Memoriału oraz głównych sponsorów.

    Wyróżnienia indywidualne w postaci pamiątkowych statuetek i nagród rzeczowych otrzymali:

KRÓL STRZELCÓW: Sebastian Kurzak (I LO WŁOSZCZOWA) ;
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Norbert Cieśla (ZSP Nr 3 WŁOSZCZOWA);
MVP: Jakub Pasieka (ZSP Nr 2 WŁOSZCZOWA);
KRÓL STRZELCÓW: Dawid Pierzchnica (PG Nr 2 WŁOSZCZOWA);
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Paweł Rozlach (PG KONIECZNO);
MVP: Adam Kubicz (PG Nr 1 WŁOSZCZOWA).

    Nagrody dla wszystkich zawodników oraz ich opiekunów wręczali  , wiceburmistrz Sławomir Owczarek , dyrektor ZSP Nr 3 Piotr Dziuba , dyrektor wydziału edukacji starostwa powiatowego Robert Ślęzak  oraz główny organizator i pomysłodawca Memoriału, a jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie Paweł Bielawski.
    Nad prawidłowym przebiegiem XIII Memoriału czuwali: Paweł Bielawski,  Grzegorz Sitkowski i Hubert Wójcik, a rolę sędziów pełnili: Jarosław Dorywalski i Grzegorz Koszyka.

    Ogromne podziękowania składamy dla sponsorów XIII Memoriału, dzięki którym ta wspaniała impreza mogła się odbyć. Sponsorami XIII Memoriału im. Bogusława Chowańca w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych byli:
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Gmina Włoszczowa
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
Apteka Codzienna
Firma Piekarniczo - Cukiernicza „MIGOŃ”, Cezary Migoń Włoszczowa
JB SPORT Włoszczowa


Opracował: Hubert Wójcik

7 listopada 2014 roku w Hali Sportowej OSiR we Włoszczowie z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNION” działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie rozegrano XI Memoriał im. Bogusława Chowańca w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych.

Do rozgrywek przystąpiły szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Włoszczowskiego: gospodarze XI Memoriału, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica,
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, dwie Szkoły zaproszone z Kielc: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i VI LO im. Juliusza Słowackiego, oraz po raz pierwszy w Memoriale najmłodsi uczestnicy Turnieju – chłopcy z Gimnazjum z Lelowa.

Uroczystego powitania zaproszonych Szkół i uroczystego rozpoczęcia XI Memoriału
im. Bogusława Chowańca, dokonał Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
Andrzej Kiedrzynek oraz główny pomysłodawca i organizator Memoriału Paweł Bielawski, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Triumfatorem XI Memoriału im. Bogusława Chowańca została reprezentacja VI LO im. J. Słowackiego z Kielc, II miejsce zajął zespół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Kielc, a na III miejscu uplasował się ZSP Nr 2 Włoszczowa.

Oprócz okazałych Pucharów dla wszystkich zespołów, których sponsorami było Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy we Włoszczowie zespoły otrzymały komplety pamiątkowych koszulek z logo XI Memoriału oraz głównych sponsorów.

Wyróżnienia indywidualne w postaci pamiątkowych statuetek i nagród rzeczowych otrzymali:

KRÓL STRZELCÓW: Michał Banaś (VI LO Kielce) 33 bramek;
            NAJLEPSZY BRAMKARZ: Kacper Wertka (ZSP Nr 3 Włoszczowa);
            NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY: Patryk Jasion (Gimnazjum Lelów);
            NAJLEPSZY SKRZYDŁOWY: Michał Ślęzak (ZSP Nr 2 Włoszczowa);
            NAJLEPSZY KOŁOWY: Rafał Nicia (I LO Włoszczowa);
            NAJWSZECHSTRONNIEJSZY ZAWODNIK: Mikołaj Banasik (ZSZ Nr 1 Kielce).

Nagrody dla wszystkich zawodników oraz ich opiekunów wręczali Burmistrz Gminy Włoszczowa Bartłomiej Dorywalski, wicestarosta Włoszczowski Jarosław Czechowski, Dyrektor OSiR Włoszczowa Andrzej Kiedrzynek oraz główny organizator i pomysłodawca Memoriału,
a jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Stanisława Staszica we Włoszczowie Paweł Bielawski.

Nad prawidłowym przebiegiem XI Memoriału czuwali: Paweł Bielawski, Andrzej Dec
i Hubert Wójcik, a rolę sędziów pełnili: Jarosław Dorywalski, Grzegorz Koszyka, Maciej Kiczka
i Rafał Cholerzyński.


Uczestnicy XI Memoriału

W 27 lutego odbyły się Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłkę Ręczną . Drużyna chłopców ZSP Nr 3 im.Stanisława Staszica zajęła pierwsze miejsce. Pokonując I LO 7-12 i ZSP Nr 2 9-15 .
Najlepszym zawodnikiem został uczeń naszej szkoły Kozieł Cezary .
Cała drużyna zasługuje na wyróżnienie.

Drużyna chłopców ZSP3

    W dniu 14 lutego 2013 r. w hali OSiR  we Włoszczowie odbyły się  Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców .
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.Stanisława Staszica we Włoszczowie  wystawiła drużynę dziewcząt pod opieką Andrzeja Deca  i  drużynę chłopców pod opieką Pawła Bielawskiego i Huberta Wójcika .
Nasze dziewczęta po bardzo zaciętym meczu, i po dogrywce, która nie przyniosła rozstrzygnięcia dopiero w rzutach karnych uległy minimalnie I LO im. gen. Władysława Sikorskiego 3-5 .
Wyróżnienia indywidualne wśród dziewcząt :
Najlepsza zawodniczka turnieju: Iza  Chmielińska ZSP Nr 3 im . Stanisława Staszica we Włoszczowie.
Najlepsza bramkarka: Paulina Wyrwał ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
Zespół chłopców rozegrał dwa mecze i w obu okazał się bezkonkurencyjny, pewnie i zdecydowanie pokonując rywali. W pierwszym meczu wysoko pokonał drużynę I LO im. gen.  Władysława Sikorskiego 17-2 , w drugim meczu pokonał drużynę ZSP Nr 2 im. Hetmana  Stefana Czarnieckiego  21-10 .

Drużyna dziewcząt ZSP Nr 3

Wyróżnienia indywidualne wśród chłopców:
Najlepszy strzelec: Piotr Podsiadły 17 bramek ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.
Najlepszy zawodnik: Kamil Piątkowski ZSP NR 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie .


Drużyna chłopców ZSP Nr 3 z pucharem za I miejsce i medalami .

Nasza drużyna piłkarzy ręcznych w XXI finale WOŚP

        Nasi piłkarze ręczni zaprezentowali pokaz swoich umiejętności podczas finału WOŚP.  12 stycznia wystąpili w hali PCKR we Włoszczowie. Szczypiornistów oglądali przedstawiciele gminy i powiatu. Dzień później zaprezentowali się na scenie Domu Kultury. W pokazie rzutów do bramki został użyty spidometr – urządzenie do mierzenia prędkości rzutu piłki. Został on udostępniony dzięki Fundacji „VIVE Serce Dzieciom” Podczas finału licytowana była również koszulka okolicznościowa. Pokazom przyświecała idea 21 finału : dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

 IX MEMORIAŁ IM. BOGUSŁAWA CHOWAŃCA W PIŁCE RĘCZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W dniu 15 listopada 2012r. w Hali Sportowej OSiR we Włoszczowie z inicjatywy działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNION” odbył się IX Memoriał im. Bogusława Chowańca w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych.

Do rozgrywek przystąpiły szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Włoszczowskiego: 
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, gospodarze IX Memoriału Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica (dwie drużyny) oraz cztery zaproszone drużyny z Kielc: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Elektrycznych, VI LO i III LO. Wszystkie mecze były bardzo emocjonujące, prowadzone w sportowej rywalizacji i stały na wysokim poziomie.

Ostatecznie triumfatorem IX Memoriału im. Bugusława Chowańca została reprezentacja VI LO z Kielc, II miejsce zajął zespół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Kielc, triumfator ubiegłorocznego VIII Memoriału, na III miejscu uplasowali się gospodarze, pierwsza drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica Włoszczowa, a IV miejsce wywalczył Zespół Szkół Elektrycznych z Kielc.


Dwie drużyny gospodarzy IX Memoriału

Wyniki rywalizacji:

Grupa „A”:

ZSP Nr 3 ¹ WŁOSZCZOWA – ZSP Nr 2 Włoszczowa: 5 : 3;

III LO Kielce – ZSZ Nr 1 Kielce: 7 : 6;

III LO Kielce – ZSP Nr 3 ¹ WŁOSZCZOWA: 4 : 11;

ZSZ Nr 1 Kielce – ZSP Nr 2 Włoszczowa: 10 : 3;

ZSP Nr 3 ¹ WŁOSZCZOWA – ZSZ Nr 1 Kielce: 4 : 11;

ZSP Nr 2 Włoszczowa – III LO Kielce: 4 : 11.

Kolejność w Gr. „A”:

  1. ZSZ Nr 1 Kielce;

  2. ZSP Nr 3 ¹ WŁOSZCZOWA;

  3. III LO Kielce.

  4. ZSP Nr 2 Włoszczowa

        Grupa „B”:

                    I LO Włoszczowa – ZSP Nr 3 ² WŁOSZCZOWA: 2 : 5;

                    ZSE Kielce – VI LO Kielce: 9 : 11;

                    ZSP Nr 3 ² WŁOSZCZOWA – ZSE Kielce: 6 : 9;

                    VI LO Kielce – I LO Włoszczowa: 13 : 5;

                    ZSP Nr 3 ² WŁOSZCZOWA – VI LO Kielce: 2 : 15;

                    I LO Włoszczowa – ZSE Kielce: 6 : 9.


Kolejność w Gr. „B”:

  1. VI LO Kielce;

  2. ZSE Kielce;

  3. ZSP Nr 3 ² WŁOSZCZOWA

  4. ZSP Nr 2 Włoszczowa

Oprócz okazałych Pucharów, których sponsorami było Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy we Włoszczowie zespoły otrzymały komplety pamiątkowych koszulek z logo IX Memoriału. Wyróżnienia indywidualne w postaci pamiątkowych statuetek i nagród rzeczowych otrzymali:

KRÓL STRZELCÓW: Karol Buchcic (ZSE Kielce) 18 bramek

NAJLEPSZY BRAMKARZ: Maciej Kiczka (ZSP Nr 3 ¹ WŁOSZCZOWA);

NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY: Mateusz Mazur (VI LO Kielce);

NAJLEPSZY SKRZYDŁOWY: Michał Janikowski (VI LO Kielce);
NAJLEPSZY TECHNIK: Damian Janus (ZSZ Nr 1 Kielce);
NAJWSZECHSTRONNIEJSZY ZAWODNIK: Damian Piłat (ZSZ Nr 1 Kielce);

WYRÓŻNIAJĄCY ZAWODNIK: Karol Strójwąs (III LO Kielce).

Pamiątkowe statuetki otrzymali również główni sędziowie
Pan Jarosław Dorywalski i Pan Grzegorz Koszyka.

Nagrody wręczali Starosta Włoszczowski Pan Czechowski, Burmistrz Gminy Włoszczowa Pan Stanisław Nowak oraz główny organizator i pomysłodawca Memoriału, a jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Stanisława Staszica we Włoszczowie Paweł Bielawski.

Sponsorzy IX Memoriału im. Bogusława Chowańca w Piłce Ręcznej
Szkół Ponadgimnazjalnych:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie;

Urząd Gminy we Włoszczowie;

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie;

Firma Piekarniczo - Cukiernicza „MIGOŃ” Cezary Migoń Włoszczowa;

Hurtownia Artykułów Spożywczych „MAGDA” Katarzyna Bąk Włoszczowa

Opracował Hubert Wójcik


6 lutego w hali OSiR we Włoszczowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół Ponadgimnazjalnych.
W kategorii dziewcząt
ZSP Nr3 - ZSP Nr2 : 11-1
ZSP Nr 2- I LO : 1-4
ZSP Nr3  -  I LO : 8-1
I miejsce ZSP Nr 3,
najlepszy strzelec Patrycja Tokarska 8 bramek z ZSP Nr3
najlepsza zawodniczka Agata Noga ZSP Nr 3
najlepsza bramkarka Anita Jedlińska ZSP Nr 3
opiekunowie :
ZSP Nr3 Andrzej Dec
W kategorii chłopców :
ZSP Nr3 - ZSP Nr2 : 22-7
ZSP Nr2 - I LO : 10-14
ZSP Nr 3- I LO : 15-9
I miejsce ZSP Nr3
najlepszy strzelec Artur Banaszczyk 7 bramek ZSP Nr 3
najlepszy zawodnik Piotr Saladra ZSP Nr3
W zwycięskich drużynach wyśmienicie bronili Anita Jedlińska i Maciej Kiczka .
Opiekunowie :
ZSP Nr3 Paweł Bielawski
Sędziami turnieju byli Jarosław Dorywalski , Zbigniew Hamera , Paweł Bielawski.
Puchary,medale i dyplomy wręczał Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz
i Prezes SZS Zbigniew Hamera
.Reprezentacja chłopców

Opiekun reprezentacji: mgr Paweł BielawskiVIII MEMORIAŁ IM. BOGUSŁAWA CHOWAŃCA W PIŁCE RĘCZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

W dniu 18 listopada 2011r. w Hali Sportowej OSiR we Włoszczowie z inicjatywy Pawła Bielawskiego nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie oraz działającego przy szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNION” odbył się VIII Memoriał im. Bogusława Chowańca w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych. Do rozgrywek przystąpiły szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Włoszczowskiego: I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana  Czarnieckiego, gospodarze VIII Memoriału Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica  oraz dwie zaproszone drużyny z Kielc: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespół Szkół Elektrycznych. Wszystkie mecze były bardzo emocjonujące, prowadzone w sportowej rywalizacji i stały na wysokim poziomie.
Ostatecznie zwyciężyła  reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Kielc.
II miejsce zajął Zespół Szkół Elektrycznych również z Kielc.
III miejsce zajęła pierwsza drużyna gospodarzy: ZSP Nr 3¹,
IV miejsce wywalczył ZSP Nr 2,
V miejsce zdobyło I Liceum Ogólnokształcące,
VI miejsce zdobył drugi zespół ZSP Nr 3².