ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail:sekretariat@zsp3.pl
Dane teleadresowe
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
ul. Wiśniowa 23 29 - 100 Włoszczowa
tel. 413942777, 413943586
e-mail: sekretariat@zsp3.pl

KIEROWNICTWO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM STANISŁAWA STASZICA


Dyrektor
mgr inż. Piotr Dziuba
Wicedyrektor
mgr Mariola Koza
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Grzegorz Sitkowski
Kierownik internatu
mgr Jadwiga Klimas
Sekretarz szkoły
mgr Ewa MalickaRada Rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

1. p.Robert Jurek - PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
2. p. Ireneusz Szumiak - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
3. p. Monika Bernas- Badowska - SEKRETARZ RADY RODZICÓW
4. p. Dorota Luzar - SKARBNIK RADY RODZICÓW    

Wpłata za cały rok 50 zł

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 WE WŁOSZCZOWIE
UL.WIŚNIOWA 23, 29-100 WŁOSZCZOWA
KONTO: 55 8525 0002 0001 0000 0097 0002

Organizacja roku szkolnego 2021/2022


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

DNI WOLNE

Historia


Początki szkoły sięgają 1 września 1962 roku, kiedy to powołano Technikum Ekonomiczne, a zajęcia odbywały się po południu w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Od 1 lutego 1970 roku młodzież rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej, odbywając praktyczną naukę zawodu w miejscowych zakładach pracy. W 1969 r. dla potrzeb młodzieży dojeżdżającej oddano nowy liczący 200 miejsc - budynek internatu, a w 1972 r. nowy budynek szkoły. W roku szkolnym 1974/75 uruchomiono czteroletnie Technikum Przemysłu Spożywczego o specjalności - przetwórstwo mleka, a w 1998/99 Liceum Handlowe o specjalności - handlowiec. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształciła młodzież w 30 zawodach i specjalnościach, a praktyczna nauka zawodu odbywa w około 100 zakładach pracy. Decyzją Rady Powiatu Wloszczowskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku nadano placówce imię Stanislawa Staszica, a szkoła rozpoczeła dzialalność jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanislawa, w skład którego wchodzi III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, II Technikum z Oddziałami Integracyjnymi, Branżowa Szkoła I Stopnia. W roku szkolnym 20018/19 uczy się w Zespole 718 uczniów w 26 oddziałach. W LO kształci się młodzież w klasach o profilu policyjno-prawnym, w Technikum w zawodach technik mechanik, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik budownictwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, a w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, betoniarz-zbrojarz, operator obrabiarek skrawajacych, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca.strona główna