ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail:sekretariat@zsp3.pl
Dane teleadresowe
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
ul. Wiśniowa 23 29 - 100 Włoszczowa
tel. 413942777, 413943586
e-mail: sekretariat@zsp3.pl

KIEROWNICTWO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM STANISŁAWA STASZICA


Dyrektor
Mariola Koza
Wicedyrektor
Anna Jamróz
Kierownik szkolenia praktycznego
Grzegorz Sitkowski
Kierownik internatu
Jadwiga Klimas
Sekretarz szkoły
Aldona Jakubowska
Sekretarka
Edyta KosińskaRada Rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

1. p.Agnieszka Kozieł - PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
2. p. Jerzy Prasowski - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
3. p. Ewelina Rokita - SEKRETARZ RADY RODZICÓW
4. p. Dorota Luzar - SKARBNIK RADY RODZICÓW    

Wpłata za cały rok 50 zł

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 WE WŁOSZCZOWIE
UL.WIŚNIOWA 23, 29-100 WŁOSZCZOWA
KONTO: 55 8525 0002 0001 0000 0097 0002

Organizacja roku szkolnego 2022/2023


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

DNI WOLNE

Historia


Początki szkoły sięgają 1 września 1962 roku, kiedy to powołano Technikum Ekonomiczne, a zajęcia odbywały się po południu w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Od 1 lutego 1970 roku młodzież rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej, odbywając praktyczną naukę zawodu w miejscowych zakładach pracy. W 1969 r. dla potrzeb młodzieży dojeżdżającej oddano nowy liczący 200 miejsc - budynek internatu, a w 1972 r. nowy budynek szkoły. W roku szkolnym 1974/75 uruchomiono czteroletnie Technikum Przemysłu Spożywczego o specjalności - przetwórstwo mleka, a w 1998/99 Liceum Handlowe o specjalności - handlowiec. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształciła młodzież w 30 zawodach i specjalnościach, a praktyczna nauka zawodu odbywa w około 100 zakładach pracy. Decyzją Rady Powiatu Wloszczowskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku nadano placówce imię Stanislawa Staszica, a szkoła rozpoczeła dzialalność jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanislawa, w skład którego wchodzi III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, II Technikum z Oddziałami Integracyjnymi, Branżowa Szkoła I Stopnia. W roku szkolnym 20018/19 uczy się w Zespole 718 uczniów w 26 oddziałach. W LO kształci się młodzież w klasach o profilu policyjno-prawnym, w Technikum w zawodach technik mechanik, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik budownictwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, a w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, betoniarz-zbrojarz, operator obrabiarek skrawajacych, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca.strona główna