ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. STANISŁAWA STASZICA
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa tel.413942777, 413943586 e-mail:sekretariat@zsp3.pl
Dane teleadresowe
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
ul. Wiśniowa 23 29 - 100 Włoszczowa
tel. 413942777, 413943586
e-mail: sekretariat@zsp3.pl

KIEROWNICTWO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM STANISŁAWA STASZICA


Dyrektor
mgr inż. Piotr Dziuba
Wicedyrektor
mgr Mariola Koza
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Grzegorz Sitkowski
Kierownik internatu
mgr Jadwiga Klimas
Sekretarz szkoły
mgr Ewa MalickaRada Rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

1. BOŻENA KUPCZYK - PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW
2. JERZY RYDZEK - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
3. EDYTA SZELIGA - SEKRETARZ RADY RODZICÓW
4. JUSTYNA MASŁOWSKA - SKARBNIK RADY RODZICÓW    

Wpłata za cały rok 50 zł


Organizacja roku szkolnego 2019/2020


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DNI WOLNE

Historia


Początki szkoły sięgają 1 września 1962 roku, kiedy to powołano Technikum Ekonomiczne, a zajęcia odbywały się po południu w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Od 1 lutego 1970 roku młodzież rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej, odbywając praktyczną naukę zawodu w miejscowych zakładach pracy. W 1969 r. dla potrzeb młodzieży dojeżdżającej oddano nowy liczący 200 miejsc - budynek internatu, a w 1972 r. nowy budynek szkoły. W roku szkolnym 1974/75 uruchomiono czteroletnie Technikum Przemysłu Spożywczego o specjalności - przetwórstwo mleka, a w 1998/99 Liceum Handlowe o specjalności - handlowiec. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształciła młodzież w 30 zawodach i specjalnościach, a praktyczna nauka zawodu odbywa w około 100 zakładach pracy. Decyzją Rady Powiatu Wloszczowskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku nadano placówce imię Stanislawa Staszica, a szkoła rozpoczeła dzialalność jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanislawa, w skład którego wchodzi III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, II Technikum z Oddziałami Integracyjnymi, Branżowa Szkoła I Stopnia. W roku szkolnym 20018/19 uczy się w Zespole 718 uczniów w 26 oddziałach. W LO kształci się młodzież w klasach o profilu policyjno-prawnym, w Technikum w zawodach technik mechanik, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik budownictwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, a w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, betoniarz-zbrojarz, operator obrabiarek skrawajacych, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca.


Nauczyciele


Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot nauczania

 1.  

Arabas                 Aneta

przedmioty zawodowe spożywcze

 1.  

Bała                     Grażyna

fizyka

 1.  

Banach               Wioletta

historia, wos

 1.  

Barańska             Ewelina

j. niemiecki

 1.  

Bartocha             Monika

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty z zakresu prawa, wdż, przedmioty zawodowe hotelarskie

 1.  

Basoń                  Grzegorz

przedmioty zawodowe logistyczne, fizyka

 1.  

Basoń                  Renata

bibliotekarz

 1.  

Bielawski            Paweł

wychowanie fizyczne

 1.  

Blicharska           Roksana

matematyka

 1.  

Brej                     Jacek

przedmioty zawodowe informatyczne

 1.  

Brzdąk Katarzyna

matematyka

 1.  

Bujak                   Wioletta

matematyka

 1.  

Cholerzyńska Monika

wychowawca internatu

 1.  

Chorab                Agnieszka

matematyka

 1.  

Czarny Marszałek  Piotr

przedmioty zawodowe mechaniczne

 1.  

Dec                     Andrzej

wychowanie fizyczne

 1.  

Drozdowski       Artur

religia

 1.  

Duda               Elżbieta

przedmioty zawodowe hotelarskie

 1.  

Dziedzic Maria

język angielski

 1.  

Dziuba                 Piotr

matematyka, zajęcia praktyczne mechaniczne

 1.  

Gaj                    Magdalena

wychowanie fizyczne

 1.  

Gołda         Jarosław

opiekun praktyk mechanicznych

 1.  

Grygiel             Joanna

przedmioty zawodowe budownictwo

 1.  

Grzesińska        Lucyna

geografia, GiOŚ, BHP, przedmioty zawodowe spożywcze,
zajęcia praktyczne,

 1.  

Gwiazda            Paweł

przedmioty zawodowe elektryczne

 1.  

Gwiazda            Stanisław

przedmioty zawodowe elektryczne

 1.  

Huszno        Jolanta

wychowawca internatu

 1.  

Jamróz              Anna

przedmioty zawodowe spożywcze

 1.  

Jaszewska         Aneta

przedmioty zawodowe ekonomiczne, zawodowe hotelarskie

 1.  

Józefowska      Dorota

j. niemiecki, j.angielski

 1.  

ks.Radej      Maciej

religia

 1.  

Klimas      Jadwiga

kierownik internatu

 1.  

Konik              Magdalena

j. angielski

 1.  

Kostecka           Iwona

j. polski

 1.  

Kostecki            Michał

przedmioty zawodowe mechaniczne

 1.  

Kowalczyk       Justyna

geografia,  przedmioty zawodowe informatyczne

 1.  

Koza                 Bogusława

j. polski

 1.  

Koza                  Mariola

j. niemiecki

 1.  

Kozłowski              Kamil

informatyka

 1.  

Kwasniuk          Marzena

j. rosyjski

 1.  

Lenart                 Kamila

wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

 1.  

Lenart-Twórzewska             Agata

bhp

 1.  

Łabędzka              Katarzyna

przedmioty ekonomiczne

 1.  

Łata                    Aneta

edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

 1.  

Łęcka                Agnieszka

przedmioty zawodowe informatyczne

 1.  

Machnik            Lilla

przedmioty zawodowe ekonomiczne

 1.  

Maciejczyk-Kałuża     Anna

j. polski, j. angielski

 1.  

Majchrzak         Marzena

religia, wos

 1.  

Nadgłowska       Barbara

matematyka

 1.  

Nagy             Iwona

wychowawca internatu

 1.  

Nowak              Agnieszka

język rosyjski, język angielski

 1.  

Ochenduszka     Mariusz

wychowanie fizyczne

 1.  

Pilarski              Tomasz

przedmioty zawodowe informatyczne

 1.  

Plebanek            Ilona

geografia

 1.  

Pura – Maciejczyk  Sylwia

religia, kryminalistyka, przedmioty logistyczne

 1.  

Robak                Marcin

przedmioty zawodowe budownictwo

 1.  

Robak                Urszula

religia

 1.  

Rutkowski          Jacek

pedagog

 1.  

Rydz                  Aleksandra

chemia, wychowanie fizyczne

 1.  

Rydz                  Piotr

j. angielski

 1.  

Sikora           Maria

geografia

 1.  

Sitkowski           Grzegorz

wychowanie fizyczne

 1.  

Soja                Michał

przedmioty mechaniczne

 1.  

Sokolinska        Grażyna

bibliotekarz

 1.  

Standerska         Aneta

j. polski, wiedza o kulturze

 1.  

Stawowczyk         Damian

wychowawca internatu

 1.  

Stefańczyk            Małgorzata

j. niemiecki

 1.  

Stolarczyk         Zofia

wychowawca internatu

 1.  

Sybis                 Elżbieta

j. polski, wiedza o kulturze

 1.  

Tarnik               Ewelina

j. angielski

 1.  

Wojtasik           Wojciech

przedmioty zawodowe budownictwo

 1.  

Wolska-Róg   Justyna

j. angielski

 1.  

Wójcik             Dawid

historia, wos

 1.  

Wójcik             Hubert

wychowanie fizyczne

 1.  

Zasuń               Anna

informatyka, historia

 1.  

Zasuń               Tomasz

przedmioty zawodowe elektryczne

 1.  

Zawada            Maria

przedmioty zawodowe spożywcze

 1.  

Zawada            Urszula

j. rosyjski, przedmioty zawodowe logistyczne

 1.  

Zawalska         Ewelina

biologia, przyroda


strona główna