Krótka historia wolontariatu w Polsce

Nie umiemy powiedzieć czy wolontariat w Polsce jest zjawiskiem starym, sięgającym pozytywistycznych założeń pracy organicznej. Tak samo nie wiemy czy zwiazany jest
z czynnikami cywilizacyjnymi, kulturowymi czy może z tendencjami globalistycznymi.
O latach bezinteresownej działalności społecznej w polskiej tradycji w 1862 roku w liście
do Michaliny z Dziekańskich Cyprian Kamil Norwid napisał:
"społeczność polska społeczność narodu, który, nie zaprzeczam, iż o tyle jako patriotyzm wielki jest, o ile jako społeczeństwo żaden. Wszystko to, czego nie od patriotyzmu, czego nie od narodowego, ale od społecznego uczucia wymaga się, to jest tak początkujące,
małe i prawie nikczemne, ze strach wspominać o tym".

Norwid nie dożył niestety najlepszego okresu polskiego ruchu społecznikowskiego, który trwał jeszcze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Potem aparat komunistyczny zaczął traktować prace społeczna jako gest lojalności wobec siebie. W latach 1989 - 1996 przyszedł czas stagnacji. W roku 1996 Fundacja BORIS wydala Roczniak poświecony w całości wolontariatowi.
Zawiera on m.in. prawdopodobnie pierwsza analize prawna stosunków miedzy wolontariuszem
a organizacja. Wtedy tez powstał pierwszy wzór umowy zlecenia pracy wolontarystycznej.
Nastepnym krokiem było opracowanie Programu kompleksowego ubezpieczenia organizacji pozarządowych. W roku 2000 pojawiły się pierwsze zapisy o wolontariacie w aktach prawnych,
a wsród nich rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, regulujące zasady pracy wolontariuszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tym sposobem zalegalizowano
w naszym kraju wolontariat. Ogłoszenie przez ONZ roku 2001 Światowym Rokiem Wolontariatu przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie.
Doktor Marcin Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadził analizę prawną istniejących przepisów, mogących mieć związek
z wolontariatem. Wspomnieć trzeba też, iż w 1985 roku rewolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych postanowiono, że 5 grudnia obchodzony będzie jako
Miedzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Świetowanie tego dnia przyjęło się również w Polsce.

Bieżąca strona - O Wolontariacie