Opiekunowie klubu:
mgr. Monika Bartocha i mgr inż. Agnieszka Łęcka


Nasi wolontariusze:


Klasa III Til:
Antoszewski Daniel, Miśta Dawid, Widurska Anna

Bieżąca strona - Wolontariusze