Najlepsi nauczyciele mleczarze? Tylko w „Staszicu”!

      W dn. 13-16.05.24 r. w Gniewie odbyło się XVII Euroforum Polskiego Mleczarstwa. Wzięli w nim udział: prezesi zakładów mleczarskich z całej Polski, pracownicy naukowi uczelni wyższych (m. in. UWM Olsztyn, UR Poznań, UR Rzeszów), nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mleczarskiej ze szkół ponadpodstawowych oraz firmy związane z tą dziedziną przemysłu.
      Wydarzenie stało się okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu „Innowacje techniczne i technologiczne w mleczarstwie” oraz XXXII Krajowej Oceny Przetworów Mlecznych.  Z prawdziwą dumą pragniemy poinformować, że patronką tej nagrody została wieloletnia nauczycielka naszej szkoły, ekspert egzaminów zawodowych, pani mgr inż. Marianna Trześniewska. Jej sylwetkę zaprezentowała pani wicedyrektor szkoły, pani Anna Jamróz, prywatnie córka p. Trześniewskiej, która została jednocześnie uhonorowana tytułem „Nauczyciela Mleczarstwa Roku”! To zaszczytne wyróżnienie otrzymała z rąk pana Tadeusza Proczka, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.
      Pani Anna Jamróz uczestniczyła również w szeregu ciekawych wykładów i w zajęciach w ramach międzynarodowego projektu ” Krajowe Centra Doskonałości Mleczarstwa – rola w kształceniu kadr i promocji”, który skierowany jest do pracowników zakładów mleczarskich, studentów, wykładowców oraz nauczycieli i uczniów branży mleczarskiej z 10 współpracujących krajów.

Gratulujemy sukcesu! Warto przypomnieć, że pani Jamróz przygotowała uczniów kl. V p PH do Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, w której dwójka uczniów zdobyła tytuł laureata i indeks na UWM w Olsztynie a drużynowo wywalczyli II miejsce w kraju!

Skip to content