SZKOLENIE DLA POCZTÓW SZTANDAROWYCH

Sztandar szkoły to symbol Polski i jednocześnie – Małej Ojczyzny. Wszystkie uroczystości z jego udziałem wymagają powagi zachowania, a jego prezentowanie i właściwe przechowywanie – szacunku. Dnia 21.10. 2022 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w szkoleniu pocztów sztandarowych szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Odbyło się ono w Zespole Szkół Nr 3 w Kielcach. Reprezentanci poszczególnych szkół, pod okiem Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, doskonalili swoje umiejętności zachowania właściwej postawy, prezentacji oraz salutowania. Została omówiona również symbolika pocztu sztandarowego, podstawowe chwyty sztandaru oraz zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych oraz religijnych. Taki trening praktycznego doskonalenia, pod kierunkiem doświadczonych szkoleniowców, był dla uczniów cennym i wartościowym doświadczeniem.
Szkolenie zostało przeprowadzone z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury m. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
Opiekunem uczniów była pani Marzena Majchrzak

Skip to content